הממשלה אישרה: תביעות אזרחיות יופנו להליכי בוררות חובה

מטרת הצעת החוק, על-פי הודעת לשכת ראש הממשלה, היא "לסייע בקיצור התמשכות הליכי המשפט הארוכים הפוגעים באזרחי המדינה ובתדמית בתי המשפט"

תביעות אזרחיות מסוימות שהוגשו לבתי משפט השלום יופנו על ידי נשיאי בתי משפט אלה להליכי בוררות חובה, ושכרם של הבוררים ישולם על ידי המדינה; כך אישרה הבוקר (א') הממשלה בישיבתה, בהחלטתה לאשר את הצעת החוק הממשלתית לקיום הליכי בוררות חובה, המהווה תיקון לחוק בתי המשפט.

הממשלה הסמיכה את ועדת השרים לחקיקה לאשר את נוסחה הסופי של הצעת החוק הממשלתית, ולהגישה מיידית לכנסת לתחילת הליכי החקיקה. החלטה זו מהווה שלב נוסף בדרך לאישורה את הצעת החוק הממשלתית, במטרה להעבירה בקריאה ראשונה עוד במושב הכנסת הנוכחי.

מטרת הצעת החוק, על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, היא "לסייע בקיצור התמשכות הליכי המשפט הארוכים הפוגעים באזרחי המדינה ובתדמית בתי המשפט". על פיה, יוסמכו נשיא בית משפט שלום או סגנו להורות על הבאת תביעה אזרחית בפני בורר, בלא צורך בהסכמת הצדדים לדיון. הבוררות תתנהל על ידי עו"ד בעל ניסיון מקצועי ברמה של שופט מחוזי, או עו"ד בעל ותק מקצועי שעליו הסכימו הצדדים. פסק הבוררות יהיה טעון אישור בית משפט, ובמקביל, ניתן יהיה לערער עליו בזכות לבית משפט השלום.

על פי הצעת החוק שאותה הוביל שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן, הסדר בוררות חובה ייקבע בשלב ראשון באופן זמני ל-5 שנים. הצדדים להליך יוכלו לבחור את הבורר, ואם לא יסכימו על זהותו - יקבע אותו בית המשפט. לא ניתן יהיה להעביר לבוררות חובה הליכים כגון תביעות לפיצוי בשל נזקי גוף, או נושאים שבסמכות בתי דין מינהליים, או אם התביעה מעלה שאלה משפטית עקרונית ותקדימית. על ההחלטה להעביר את התיק לבוררות חובה ניתן יהיה לערער.

בבוררות יחולו דיני הראיות הרגילים, אף שהבורר רשאי לסטות מסדרי הדין הקיימים בבית המשפט. פסק הבוררות יהיה טעון אישור של בית משפט. שכר הבורר יהיה מורכב מהאגרה ששולמה לבית המשפט, שתועבר אליו, ויתרת שכרו תשולם גם היא מקופת המדינה. רשימת הבוררים תיקבע על-ידי שר המשפטים, וכל בורר יכהן בה במשך 5 שנים, או עד שהגיע לגיל 75. בוררים ייבחרו לכלל תחומי המשפט או לנושאים ייעודיים, וכן הם יכולים לשמש בוררים בכל שטח המדינה או רק במחוז שיפוט אחד.

שר האוצר יובל שטייניץ תומך בהצעה שהוגשה לאישור הממשלה, וזאת בכפוף לכך ששכר הבורר ומספרם של הבוררים ייקבעו על ידי שר המשפטים בתיאום עם שר האוצר. גם הנהלת בתי המשפט נתנה את ברכתה להצעת החוק, שאמורה להביא להקלה בעומס התיקים המתנהלים בבתי המשפט, ובמיוחד בערכאות הנמוכות.

עם זאת, בדברי ההסבר שצורפו להצעת ההחלטה נקבע כי "במתווה המוצע יש פגיעה מסוימת בזכות הגישה לערכאות המשפט, שהוכרה כחלק מהזכות לכבוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו". אלא שמשרד המשפטים אישר את ההצעה וקבע כי היא עומדת בתנאי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, נוכח העובדה שעלות הבוררות אינה נופלת על הצדדים, שניתן לערער על פסק הבורר בזכות, ושהעברת התיק לבוררות היא עניין של שיקול דעת של נשיא בית משפט שלום או סגנו. טרם נקבע אם ההצעה תחייב את הבוררים שאליהם יופנו התיקים להקדיש את כל זמנם לעניין זה, או שיוכלו לשמש עורכי דין פעילים במקביל.

צרו איתנו קשר *5988