פסק בוררות: מושב אורה יחזיר 60 אלף שקל בגין גבייה שלא כחוק

נקבע כי מושב אורה יחזיר למתיישבים חדשים שרכשו שטח בהרחבה כסף שנגבה שלא בסמכות

פסק בוררות שניתן בוועדה המשפטית המרכזית שליד תנועת מושבי העובדים בישראל ותנועת המושבים בישראל קובע כי תשלום שנדרש על-ידי מושב אורה ממתיישבים חדשים שרכשו שטח בהרחבת המושב נגבה בניגוד לדין, וכי על המושב להחזיר לתובעים סכום של כ-60 אלף שקל.

מדובר בהליך בוררות בו פסק הבורר משה קוזולה, במסגרתו תבעו בני-זוג שרכשו שטח בהרחבת המושב ממושב אורה כסף שנדרשו לשלם בעבור אישור המושב להעברת הזכויות במינהל. בני-הזוג טענו כי "על-פי הדין והוראות המינהל, לא הייתה לנתבעת הזכות לגבות תשלום על אישור להעברת זכויות על שמה בגין הרכישה".

הבורר קבע כי למרות שהאגודה פעלה על-פי התקנון עליו גם הסכימו בני-הזוג, לא הייתה למושב זכות לגבות מהם את סכום הכסף בעבור הסכמתם להעברת הזכויות.

עו"ד חיים מן ממשרד ברליין-מן, שייצג את בני-הזוג, מסר כי "מפסק הדין עולה כי לכל מי שרכש מגרש בהרחבה ב-7 השנים האחרונות, בהרחבות שהיוזמה להם הייתה של המושבים ולא של מינהל מקרקעי ישראל, ונדרש על-ידי המושב לשלם סכום כסף נוסף כדי שימליץ עליו למינהל על מנת שיוכל לחתום הסכם חכירה - יש זכות להחזר כספי. אני מקווה שפסק הדין שניתן עתה ישים סוף לגבייה בלתי חוקית זו ולהחזר הכספים שנגבו שלא כדין מרוכשי המגרשים".

חשוב לציין כי פסק הבוררות עוד טעון את אישורו של בית המשפט המחוזי, ולמושב עוד שמורה הזכות לערער על החלטת הבורר.