"מעריב" התלונן במשטרה בחשד לזיוף פוליסות

בשבועות האחרונים נחשפו ב"מעריב" טפסים של קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות שעליהם זויפו לכאורה חתימותיהם של העובדים

חברת כלל ביטוח מעסיקה חוקר פרטי שיבדוק חשדות לזיופים בטפסי הרשמה לקרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של רבים מעובדי עיתון "מעריב". החשש הוא שעובדים רבים שנפגעו מהמהלך, כלל אינם מודעים לזיופים.

בשבועות האחרונים נחשפו ב"מעריב" טפסי הרשמה לקופות גמל וקרנות השתלמות שעליהם זויפה לכאורה חתימתם של עובדים. בין היתר, כוללים הטפסים נתונים שגויים שהם לכאורה חתמו עליהם, אך בפועל מדובר בזיוף שכלל נתוני שכר שונים שמהם נגזרו ההפרשות.

בתקופה האחרונה קיבלו עובדים ב"מעריב" מכתבי התראה מחברות הביטוח כלל ומגדל בהם נאמר להם כי הם צפויים לאבד בזמן הקרוב את זכויותיהם בקרנות עקב אי הפרשות כספים רציפה מצדם ומצד מעסיקיהם. יציין, כי חלק מהעובדים שקיבלו את המכתבים הללו גילו לראשונה מקריאתם כי הם בכלל מפרישים כספים לקרנות ולקופות אלו.

ל"גלובס" נודע, כי חוקר של חברת כלל ביטוח שהה אתמול (ב') בבית "מעריב" ברחוב קרליבך בתל-אביב. החוקר, יחד עם עובד ממדור כספים, זימן אליו עובדים של העיתון והודיע להם כי נודע לחברה כי חתימתם זויפה על גבי הטפסים וכי הדבר נמצא עתה בבדיקה. חלק מהעובדים התבקשו לחתום לראשונה על הטפסים.

העובדים התלוננו

בשנה שעברה טענו עובדים בעיתון כי ההפרשות שלהם לקרנות הפנסיה לא הועברו וזאת למרות שבתלושי השכר צוין אחרת. העובדים טענו כי נוכו משכרם הפרשות פנסיה, אך הכסף לא הועבר לבסוף לקרנות הפנסיה השונות באופן מוסדר תחת שמם. עובדים אחרים גילו כי קרנות אכן נפתחו על שמם אך שהסכומים שהופקדו בהן היו אחרים מאלה שצוינו בתלושים. עובדים נוספים שניסו לברר מה עלה בגורל כספם גילו כי כספם אכן הופקד בקרנות אך בתאריכים שאינם תואמים את מלוא תקופת עבודתם בעיתון.

על-פי הוראות הפיקוח על הביטוח של משרד האוצר, סוכן הביטוח הוא שאחראי להעברת הכספים ומתן השירות ל"מעריב" ולעובדים. כך מחויב הסוכן לפגוש לקוח ולמלא שורה ארוכה של טפסים כדי להעביר כספים.

בנוסף, החוק שהסוכנים כפופים אליו, מחייב להתאים את הייעוץ או השיווק הפנסיוני לצרכיו של כל לקוח, ולבחור את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים ביותר עבורו.

ישנם מקרים שבהם מעביד חותם עם עובדיו על הסדר פנסיוני שנקרא "הסדר לרבים" שמהווה כברירת מחדל לעובדים. במקרים כאלה, אלא אם העובד ביקש במפורש חסכון שונה מברירת המחדל, סוכן הביטוח והמעביד יכולים להעביר את הכספים בהתאם לברירת המחדל ללא פגישה עם העובד.

יצוין, כי הזיופים לכאורה נעשו לפני כניסת נוחי דנקנר, בעל השליטה החדש ב"עיתון". בכלל ביטוח אישרו שמתקיימת בדיקה.

ממגדל נמסר: "לא מתקיימת אצלנו חקירה בנושא".

ממשרד האוצר נמסר: "לפי הדין הפלילי זיוף חתימות הוא עבירה פלילית, מבלי להתייחס למקרה הספציפי. אנחנו לא נוהגים להתייחס באופן ספציפי לגופים המפוקחים על-ידי אגף שוק ההון".

תגובת "מעריב": "בעקבות מספר פניות של עובדים אשר טענו לאי סדרים בפוליסות ביטוח שנערכו עבורם על ידי סוכני הביטוח של מעריב, החלה מעריב בבדיקת יסודית של הנושא. מבדיקתה הראשונית עולה, כי קיים חשד לכאורה לזיוף חתימותיהם של העובדים על גבי פוליסות ביטוח והעברת פוליסות מחברת ביטוח אחת לאחרת, ללא הסכמת מעריב או העובד. בעקבות האמור הוגשה תלונה למשטרת ישראל ע"י מעריב בגין חשדות לזיוף והועברה תלונה לכלל ביטוח, ועבודתם של סוכני הביטוח הופסקה לאלתר. בד בבד פועלת מעריב מול חברות הביטוח לשמירה על זכויותיהם של העובדים ותיקון הפעולות שנעשו".