ירושת המיליארדר: המאבקים על העיזבון של סמי שמעון ז"ל

"גלובס" חושף את מאבקי הירושה: מנהל העיזבון נגד ארנסט אנד יאנג, אלמנתו של שמעון נגד מנהל העיזבון, וכולם נגד רשויות המס בישראל ובאנגליה שמבקשות גם הן נתח מהירושה

לפני מספר חודשים ציינה משפחתו של המיליארדר והפילנתרופ היהודי המנוח סמי שמעון שנתיים למותו, אך מתברר כי חלוף הזמן לא השקיט את המחלוקות המתחוללות סביב חלוקת עיזבונו מאז פטירתו. ההיפך. לאחרונה, כך נודע ל"גלובס", הסתבך הפלונטר עוד יותר ולקלחת המאבקים הצטרפו בחודשים האחרונים גם רשויות המס של אנגליה ושל ישראל, הדורשות, כל אחת בתורה ובדרכה, נתח מהעיזבון, בדמות מס כזה ואחר.

בתיק המס בישראל מטפל כיום משה אשר, ששמו עלה לכותרות לאחרונה כמועמד המוביל להחליף את יהודה נסרדישי בתפקיד מנהל רשות המסים הבא.

הדרישות מכיוונן של רשויות המס הולידו מחלוקת חריפה בין משרד רואי החשבון הגדול בארץ, שטיפל בסוגיות המס של העיזבון, ארנסט&יאנג ישראל, לבין מנהל העיזבון, השופט לשעבר גל גוטזגן. למנהל העיזבון טענות נגד פירמת רואי החשבון בנוגע לאופן טיפולה בהיבטי המס של מאות מיליוני הדולרים שהותיר אחריו שמעון, וזאת נוכח דרישות העלולות להגיע מכיוונן של רשויות המס באנגליה. כן, טוען מנהל העיזבון, כי לא עודכן בפגישות שנערכו עם רשויות המס ובמידע חיוני נוסף בעל השלכות על העיזבון.

מצד ארנסט&יאנג נטען, כי אין שחר לדברים וכי מדובר בהאשמות שאין להן בסיס, אך גוטזגן לא התרצה, סיים את ההתקשרות עם המשרד ושכר את שירותיו של משרד רואי החשבון דלויט-בריטמן-אלמגור-זהר תחתיו.

צעד זה אינו מקובל על אלמנת המנוח, אנג'לה שמעון, אשר דורשת את החזרת משרד רואי החשבון ארנסט&יאנג לעבודה על התיק, המשרד אשר טיפל בהיבטי המיסוי של כספי בעלה ב-15 השנים שקדמו לפטירתו, ואשר שם מכירים יותר מכל את ההיסטוריה המיסויית של התיק.

מחלוקות ב-3 זירות

המחלוקות החדשות מתקיימות ב-3 זירות חופפות: מחלוקת עם רשויות המס של ישראל לאנגליה באשר לזכות הרשויות בעיזבון, תוך ניסיונות הדיפת הדרישות על-ידי מנהל העיזבון והאלמנה; מחלוקות בין רואי החשבון הוותיקים של שמעון המנוח, משרד ארנסט&יאנג ורו"ח פרץ וינלקר, למנהל העיזבון, על רקע הטיפול בהיבטי המס וטענות נוספות של גוטגזן נגד הפירמה המובילה; ומחלוקת בין האלמנה לגוטזגן סביב העברת הפירמה מהטיפול בתיק, מבלי ליידע אותה.

פרטים על מחלוקות חדשות אלה הגיעו לידי "גלובס" ומתפרסמים כאן באופן בלעדי.

שמעון נפטר במאי 2009 ממחלה קשה, ולאחר פטירתו מונה, על-פי צוואתו, השופט לשעבר גל גוטזגן למנהל העיזבון הקבוע. האלמנה, אנג'לה שמעון, הנהנית העיקרית מהצוואה יחד עם ביתה אלכסנדרה, שכרה אז את שירותיהם של עורכי הדין רם כספי ורמי הדר וגוטזגן פנה לעורכי הדין שירה דונביץ' ויוסי בנקל, ראש מחלקת ליטיגציה במשרד ראב"ד-מגריזו. לאחר מספר חודשים הגיעו הצדדים להבנות בנוגע לעיזבון. מהפרסומים שנעשו בעניין ההסדר עולה, כי הוסכם בין גוטזגן לאלמנת שמעון על קיום הצוואה כתוכנה.

יצוין, כי עו"ד כספי חדל לייצג את האלמנה, ומאז היא מיוצגת על-ידי עורכי דין ממשרד יגאל ארנון - עורכי הדין ברק טל, שי רייכר ורועי מסורי המשרד.

מספר חודשים לאחר פטירתו של שמעון הגיעו גם שניים מאחיו של שמעון, ג'ק וג'ף, מלונדון לישראל, וטענו במכתבים שונים ששוגרו למנהל העיזבון שאחיהם הפך למיליארדר בזכותם.

האחים שכרו את שירותיהם של משרד עורכי הדין הלונדוני רוזנבלט ושל עורכי הדין שמואל מורן, מהמומחים המובילים בישראל בדיני משפחה וירושה.

בעניינים אלה הגיעו הצדדים, ככל הידוע ועל-פי פרסומים בתקשורת, להבנות שונות. אלא שלאחרונה נולד נושא חדש המעסיק את כל הדמויות המעורבות בסיפור.

לאור רפורמת המיסוי הפרסונלי בישראל ב-2002 (לפיה כל תושב ישראלי - מי שחי בישראל לפחות שישה חודשים בשנה - חייב לדווח למס הכנסה גם על השקעותיו בחו"ל), השתדל שמעון שלא להיתפס ברשת "התושבות" בישראל. שמעון היה ממתנגדי הרפורמה הגדולים, אך לדברי מכריו הוא פתר את הדילמה בכך ששהה לפחות 180 יום בשנה מחוץ לישראל.

גורם שמכיר את הפרשה טוען, כי גם באנגליה, חרף מגוריו שם במשך עשרות שנים, דאג שמעון שלא להילכד ברשת המס. לדברי אותו גורם, מול כל אחד משלטונות המס בארץ ובחו"ל, במדינות בהן שמעון חי ופעל, נטען כי הוא אינו תושב, על המשתמע מכך מבחינת החבות בתשלום מס. זאת, כנראה, גם הסיבה שנשא דרכון פורטוגלי בלבד, ולא ישראלי או בריטי.

שאלת התושבות

גורם ברשות המסים בישראל אמר כי ככל שידוע לרשות, שמעון היה תושב ישראל בשנים שקדמו לפטירתו, למעט שנים בודדות. לדבריו, מ-2003 ואילך שהה שמעון בארץ ברציפות ולא דאג לשהות 180 יום מחוץ למדינה. דרישות הרשות כיום ממנהל העיזבון מתייחסות לשנים טרם מותו של שמעון וביחס להכנסות שהיו לו מאותה תקופה.

על הרקע הזה, מטפל בחודשים האחרונים מנהל העיזבון בהיבטי המס הנובעים מפעילותו הבינלאומית של שמעון ושל העיזבון - הן בישראל והן באנגליה, במקביל. להכרעות בענייני המיסוי משמעויות והשלכות כבדות-משקל על העיזבון, אשר נתחים ממנו עלולים להגיע לידי רשויות המס. דווקא בנקודה זו מתעוררות בעיות קשות ומחלוקות בין כל הנוגעים לנושא.

המחלוקות בין הצדדים החלו עם דרישות רשויות המס לנתח מן העיזבון. ראשית, פנו שלטונות המס בישראל אל מנהל העיזבון בדרישות כספיות שונות, כאשר אחת העיקריות בהן היא דרישה לתשלום מס בגין מכירת מניות טבע. עד כה חולקו בין היורשים כמה עשרות מיליוני דולרים ממכירת המניות, ועל בסיס זה טוענים כיום ברשות המסים בישראל, זכאית המדינה לתשלום מס רווח הון ומסים נוספים שלא שולמו. בישראל לא מוטל מס ירושה או מס עיזבון, ועל כן לרשות המסים אין דרישות ממנהל העיזבון בעניין זה.

האנגלים התעוררו

כאמור, התיק מטפול ברשות המסים אצל פקיד שומה למפעלים גדולים (פשמ"ג), תחת ניהולו ובטיפולו הישיר של משה אשר.

בד בבד, התעוררו גם שלטונות המס האנגליים, שהחלו לגלות עניין בעיזבון. ככל הידוע, בחודשים האחרונים קיבל מנהל העיזבון פניות רשמיות מרשות המסים האנגלית לקבלת פרטים ומסמכים בעניין שמעון וזכויותיו. גוטזגן ובאי-כוחו טסו לפגישה בעניין בלונדון, נפגשו עם נציגי הרשות שם, וגוטזגן אף שכר משרד עו"ד לונדוני, Herbert Smith על מנת שיטפל בענייני המס של העיזבון באנגליה.

רשות המסים האנגלית מבקשת כיום לברר את מועדי שהותו של שמעון בישראל, במהלך השנים האחרונות לחייו. זאת, על מנת לברר את שאלות התושבות והאזרחות שלו, אשר יכריעו באשר לחובות המס בענייני מיסוי באנגליה. בניגוד לישראל, באנגליה מוטל מס על כספי ירושה ועיזבון, ועל כן יש חשיבות רבה להכרעות בשאלת התושבות של שמעון.

ב-15 השנים שקדמו למותו, העניקה פירמת רואי החשבון ארנסט&יאנג ייעוץ ושירותים בתחום המס למיליארדר שמעון ולרעייתו. עם פטירתו, שכר גם מנהל העיזבון את שירותיה של הפירמה להמשך הטיפול בהיבטי המס, שירותים וייעוץ שאותם העניקה למנהל עד לאחרונה, יחד עם רו"ח פרץ וינקלר. גם האלמנה המשיכה להיעזר בהם לצורכי טיפול בהיבטי המיסוי לאחר מות בעלה.

הפירמה הגדולה בישראל

ארנסט&יאנג (ארנסט-אנד-יאנג, קוסט, פורר-את-גבאי), פירמת ראיית החשבון הגדולה בישראל, חולשת על נתחי שוק גדולים בענפי משק רבים, ביניהם: היי-טק, ביו-טק, ביטוח, נדל"ן, קמעונאות וניהול סיכונים. רו"ח זמי פליטר, שותף בכיר וראש המחלקה המקצועית בתחום המס בפירמת רו"ח ארנסט&יאנג-ישראל, היה אחראי מטעם הפירמה על הטיפול בתיק סמי שמעון. רו"ח פרץ וינקלר היה מנהל הכספים של שמעון משך שנים, ונושא משרה ביכין חק"ל.

במאי השנה שיגר מנהל העיזבון מכתב לרו"ח פליטר מארנסט&יאנג ולוינקלר, שבו הודיע להם, חד-צדדית, על סיום העסקתם לאלתר בענייני עיזבונו של שמעון, וכן על ביטול ייפוי-הכוח וההרשאה שניתנו להם לצורך הטיפול בתיק. כן, דרש גוטזגן מהפירמה ומוינקלר כי יועברו אליו בהקדם כל המסמכים המצויים בידם והנוגעים לענייני המס של המנוח והעיזבון.

האלמנה נגד המנהל

בנוסף, דרש גוטזגן פירוט בנוגע לדרישת שכר-טרחה בסך כ-100 אלף שקל שהועברה אליו ממשרד ארנסט&יאנג ביחס לטיפולם בענייני העיזבון במשך שלושה חודשים השנה - מפברואר עד אפריל 2011.

במקביל, שכר גוטזגן את שירותיה של פירמת רואי החשבון דלויט-בריטמן-אלמגור-זהר, אף היא נמנית עם הפירמות המובילות בארץ, על מנת שתחליף את רואי החשבון שסיימו את תפקידם בטיפול בתיק.

בחודש האחרון נערכה פגישה בין מנהל העיזבון ונציגים בכירים מרשות המסים בישראל, בהם גם משה אשר, מחליפו הצפוי של נסרדישי, המטפל בתיק באופן אישי. לפגישה זו לא הוזמנו רואי החשבון מארנסט&יאנג.

גורם מקורב לתיק טוען, כי הרקע להפסקת העסקתם של ארנסט&יאנג היה טענות שהעלה מנהל העיזבון בנוגע להיבטי המיסוי הבינלאומיים בתיק. במסגרת פגישה שנערכה לאחרונה בין הצדדים הנוגעים למחלוקת, בה נכחה גם אלמנת המנוח וכן מייסד ארנס&יאנג ישראל, רו"ח יצחק פורר, צוין כי רואי החשבון טיפלו בנאמנות ובמסירות בענייני מיסוי שונים של המנוח, מול רשויות המס בישראל וכן בענייני מיסוי הקשורים לאלמנתו.

רו"ח פליטר, פירמת ארנסט&יאנג ורו"ח וינלקר מיוצגים על-ידי עורכי הדין דוד לשם ותמיר ברנשטיין ממשרד ניר כהן, לשם ושות'.

על רקע מחלוקת זו, מבקרת גם האלמנה, אנג'לה, את התנהלותו של מנהל העיזבון. ככל שידוע ל"גלובס", מתנגדת האלמנה לסיום העסקתם של רואי החשבון וינקלר, פליטר ומשרד ארנסט&יאנג, הזוכים לאמונה המלא בנוגע לטיפול בהיבטי המס הנוגעים לרכוש המנוח.

לדעת האלמנה, מנהל העיזבון הורס מערכת יחסים מקצועית ופורייה שקיימו שמעון והיא במשך 15 שנים עם רואי החשבון הנ"ל, אשר טיפלו עבורם בהיבטי המס הקשורים בהם ובחברות שהיו בבעלות המנוח.

לדעת מקורבים לאלמנה מנהל העיזבון טעה בכך שפנה בעצמו לרשויות המס באנגליה ועורר את סקרנותם בנכסי העיזבון. לטענתם, צעדיו יגרמו לבסוף לנזק בלתי מבוטל לעיזבון.

אפשר לשער ששמעון לא העלה על דעתו שכך יתפתחו העניינים בקשר לעיזבונו. האם נכונו עלילות נוספות? ימים יגידו.

תגובות

עו"ד אילן אורלי, מייצג את רו"ח פרץ וינקלר: "נזק אדיר לעיזבון"

"מנהל העיזבון, גל גוטזגן, מתייחס לעיזבון כאילו הוא בעל העיזבון. אולם הוא בסך-הכול מנהל שמונה לנהל את העיזבון עבור בעלי העיזבון שהן האלמנה והבת. מראשית הטיפול בתיק, במקום לדבר ולנהל שיחות עם אנשים הוא רק מתכתב. זו לא צורה לדעתי לנהל עיזבון.

"לגופו של עניין, כל 'הכביכול פיטורים' של משרד ארנסט אנד יאנג ומניעת המשך עיסוקו של פרץ וינקלר בנושא מיסוי העיזבון נובעים ממשחקי כוח, מלחמות כוח ללא שום סיבה עניינית. הטענות הנלוות לפיטורים, הן טענות לא נכונות, חסרות כל בסיס וחסרות כל שחר. מעולם לא שיקרו לו - לא ארנסט אנד יאנג ולא הלקוח שלי.

"בנוגע לדרישתו לגילוי מסמכים: כשגוטזגן התמנה למנהל העיזבון הוא נכנס למשרדים של חברת יכין ושלא כדין לקח וצילם את כל מה שהוא מצא במשרדים, כולל חומר פרטי של אנשים שאסור היה לו לקחת בשום פנים ואופן. לאחר הליך משפטי, והסכם שנעשה בעקבותיו, הוא החזיר את המסמכים למשרדי יכין, אך רק לאחר שהוא צילם את הכול והשאיר אצלו העתקים. כלומר, מי שפועל כאן שלא כדין הוא מנהל העיזבון עצמו.

"לאחרונה כשהוא ביקש מסמכים, בין היתר מרו"ח וינקלר, וינקלר הגיש לו את כל המסמכים הרלבנטיים, אך פתאום הוא שלף מסמכים שאותם צילם לפני כשנתיים ואמר 'הנה, את זה לא העברתם לי'. כפי הנראה הוא השאיר אצלו חלק מן המסמכים ולא החזיר אותם ליכין בניגוד להסכמים, והיום הוא פתאום טוען - למה לא גיליתם לי את המסמכים.

"באשר לנזקים שמעשיו עלולים לגרום: החלפת רואי החשבון היא צעד בלתי אחראי, רשלני, אשר עלול לגרום נזק אדיר לעיזבון, וחוץ ממשחקי כוח של 'אני אראה לכם', לא הייתה שום סיבה עניינית לעשות את זה. בוודאי לא עם רואי חשבון שעבדו עם סמי שמעון במשך 15 שנה שקדמו לפטירתו, ומטבע הדברים הרבה מאוד מידע נמצא אצלם בראש ולא תמיד בכתובים.

"למנות היום משרד רואי חשבון שאין לו שום נתון היסטורי ומידע, זה חוסר אחריות משווע. סמי שמעון סמך על האנשים הללו במשך כל חייו, ועכשיו בא הבחור החדש בשכונה וטוען שכולם מטעים אותו. ופה הרגע להסתכל בראי ולשאול 'למה אני חושב שכולם משקרים לי? אולי הבעיה אצלי ולא אצלם?' והתשובה שלי לגוטזגן היא 'לא אולי, בטוח'".

עו"ד יוסי בנקל, מייצג את מנהל העיזבון: "ביקורת בלתי מוצדקת על המנהל"

"מנהל העיזבון פעל ופועל כדין, בנאמנות מוחלטת לחובותיו כ'קצין בית משפט' המחויב לפעול לטובת העיזבון וכלל היורשים. מדובר בעיזבון בהיקף עצום, אשר נכסיו פרוסים במקומות שונים בעולם, עובדה המחייבת את מנהל העיזבון לפעול לא רק על-פי הוראות הדין הישראלי, אלא גם תוך ציות להוראות הדין ושלטונות המס, אשר נכסי העיזבון מצויים בתחומם. ריבוי היורשים, ניגודי האינטרסים, והעובדה כי מרביתם אינם תושבי ואזרחי ישראל, אינם מקילים על מלאכתו של מנהל העיזבון, אשר מוצא עצמו נתון לביקורת בלתי מוצדקת מצידו של היורש 'התורן' אשר אינו שבע רצון מפעולה זו או אחרת".

עו"ד שי רייכר, מייצג את האלמנה והבת: "התנהלות חמורה"

"הנושאים הנדונים בכתבה תלויים ועומדים בפני בית המשפט ועוסקים בהתנהלות פגומה וחמורה של מנהל העיזבון, אשר תידון אף היא בבית המשפט ובדלתיים סגורות. בנסיבות אלו לא נתייחס לנטען בגוף הכתבה".

רשות המסים: "מנועים מלהתייחס"

"בשל חובת הסודיות אנו מנועים מלהתייחס לפרטי הטיפול של הרשות בתיק כזה או אחר".

עו"ד דוד לשם, מייצג את ארנסט אנד יאנג ואת רו"ח פליטר: "טענות מופרכות וחסרות שחר"

"לטענת מרשינו, מדובר בטענות מופרכות וחסרות שחר, הכוללות הוצאת דיבה. עם זאת, מרשינו אינם מתכוונים להתנצח עם מנהל העיזבון בתקשורת, במיוחד כאשר מדובר בתיק עיזבון המתנהל בדלתיים סגורות בבית המשפט לענייני משפחה, ופרסום המתרחש בו אסור".

סמי שמעון
 סמי שמעון

מתחלקים במיליארד דולר
 מתחלקים במיליארד דולר

צרו איתנו קשר *5988