אחים בוגרים תבעו מזונות מאביהם עבור 3 אחיהם הקטינים

האחים פנו לביהמ"ש בבקשה לקבל אפוטרופוסות, כדי שיוכלו לתבוע מהאב, שהתנער מילדיו, מזונות בשם אחיהם הקטינים ■ ביהמ"ש נענה לבקשה ופסק דמי מזונות שישולמו ל-3 הקטינים

בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב אישר בקשה חריגה של שני אחים בוגרים לתבוע מזונות מאביהם עבור 3 אחיהם הקטינים. כדי לאפשר את עצם הגשת תביעת המזונות הוכרו תחילה האחים הבוגרים כאפוטרופוסים, וזאת תוך שלילת האפוטרופוסות מהאב.

על-פי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד אטי ארז-אברהמי, מדובר במשפחה מרובת-ילדים. אם המשפחה נפטרה והותירה אחריה 9 ילדים. הילדים הוצאו מחזקת אביהם ופוזרו במסגרות שונות. כיום נותרו 3 אחים קטינים, ששניים מהם נמצאים במשפחות אומנה ואחת בפנימיה.

במהלך כל השנים התנער האב מאחריותו כלפי הילדים הקטינים ולא שילם עבורם מזונות. עתה, משבגרו האחים הגדולים, הם לקחו על עצמם לדאוג לאחיהם הקטינים ופנו לבית המשפט בבקשה לקבל אפוטרופוסות, כדי שיוכלו לתבוע מהאב מזונות בשם אחיהם הקטינים.

בית המשפט נענה לבקשת האפוטרופוסות ולאחרונה גם פסק דמי מזונות שישולמו ל-3 הקטינים. בהחלטתו ציין השופט פאול שטרק ציין "מדובר בבקשה חריגה".

השופט לא התרשם מהכנסתו הנמוכה של האב, שטען כי הוא משתכר כ-3,500 שקל בחודש בלבד, וציין כי לאב יש אפשרות להגדיל את היקף העבודה שלו ולהרוויח יותר.

בית המשפט דחה גם את טענת האב כי עצם היות הילדים תחת מסגרת של רשויות הרווחה הדואגות למחסורם פוטרת אותו מתשלום מזונות עבורם.

עבור כל אחד מהילדים הנמצאים במשפחות אומנה פסק בית המשפט תשלום של 1,200 שקל, ועבור ילדה נוספת, השוהה בפנימייה, פסק בית המשפט סכום של 750 שקל, ובסך-הכול 3,150 שקל.

עוד קבע בית המשפט כי בהגיע הקטינים לגיל 18, ואם ישרתו שירות צבאי או לאומי, ישלם האב לכל אחד סכום חודשי של 450 שקל עד תום השירות.