ועדת שפניץ מבקשת הבהרות על מינוי בן-מנחם למנכ"ל רשות השידור

באחרונה הומלץ על בן-מנחם לתפקיד מנכ"ל רשות השידור ■ אגודת העיתונאים: ראוי שמחלקת הבג"צים במשרד המשפטים תתייחס לטענות ולא רשות השידור, כפי שמבקשת הוועדה

ועדת שפניץ פנתה לרשות השידור בבקשה לקבל את תגובתה לטענות שעלו ביחס לאופי המינוי של יוני בן-מנחם למנכ"ל הרשות.

בשלב זה עדיין לא ידוע אם הוועדה תקבל החלטה בעניינו של בן-מנחם בטרם יתקיים דיון בבג"ץ בסוגית מינויו ב-7 בנובמבר. גורמים ברשות השידור מעריכים כי בשל המרחק ממועד הדיון בבג"ץ, ימונה בקרוב מנכ"ל זמני לרשות.

ב-21 ביולי קיבלה ועדת שפניץ לבדיקת מינויים בשירות הציבורי מכתב מעו"ד יריב רונן ממשרד עורכי הדין של אילן בומבך, המייצג את אגודת העיתונאים בתל-אביב, ובו צוינו טענות חמורות על הכוונה למנות את בן-מנחם למנכ"ל הרשות. כשבוע לאחר מכן עתרה האגודה לבג"ץ בעניין. כאמור, הדיון נקבע ל-7 בנובמבר.

בעת כינוסים של הוועד המנהל ושל מליאת רשות השידור שנערכו השבוע, ציין יו"ר הרשות, ד"ר אמיר גילת, כי ועדת שפניץ פנתה לרשות על מנת לקבל הבהרות והסברים לטענות שהעלתה אגודת העיתונאים בעתירה לבג"ץ.

"זיקה פוליטית כבדה"

בתגובה לדברים אלה, אגודת העיתונאים בתל-אביב פנתה היום (ג') שוב לוועדת שפניץ. במכתב טוענת האגודה כי לא ראוי שרשות השידור תתייחס לטענות אלה, וזאת מכיוון שהעתירה לבג"ץ מייחסת למספר חברי הוועד המנהל ברשות אחריות למינוי הפוליטי, לכאורה, של בן-מנחם.

לדברי עו"ד יריב רונן, בנסיבות שנוצרו ראוי יותר כי מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, המייצגת את רשות השידור בבג"ץ, תתייחס בעצמה "לכל אותן הבהרות והסברים שנדרשו ישירות מרשות השידור ותאשר אותם".

לטענת אגודת העיתונאים, "הזיקה הפוליטית הכבדה של חברי הוועד המנהל הנוכחי לראש הממשלה" מעלה "חשש כבד כי הסברים והבהרות מצדה יהיו מוטים, חלקיים או אף בלתי מדויקים, עד כדי שיביאו לסיכול עבודתה של הוועדה הנכבדה".

"לערב את היועמ"ש"

עוד טוענת האגודה כי "יש מקום לדרוש כי מסמך ההבהרות וההסברים ייצא מתחת ידיה של מחלקת הבג"צים ויהיה על דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, על מנת למנוע מצב דברים מביך, בו תיאלץ מחלקת הבג"צים להגן על המינוי שבנדון, שעה שאין היא רואה עין בעין את המציאות המשפטית עם חברי הוועד המנהל של רשות השידור".

מרשות השידור נמסר: "אין תגובה".