הכשרת היישוב: רווח של 22 מיליון שקל ברבעון השני

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה עלו בשיעור של 19%, והן הסתכמו ב-306 מיליון שקל לעומת 256 מיליון שקל במחצית המקבילה בשנה הקודמת

קבוצת הכשרת הישוב של עופר נמרודי פרסמה הבוקר (ג') את תוצאותיה למחצית הראשונה של שנת 2011 . הכנסות הקבוצה עלו בשיעור של 19%, והן הסתכמו ב-306 מיליון שקל לעומת 256 מיליון שקל במחצית המקבילה בשנה הקודמת. ברבעון השני עלו ההכנסות בשיעור זהה של כ-19%, והן הסתכמו ב-154 מיליון שקל בהשוואה ל-129 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה קודמת. במרבית סעיפי ההכנסות נרשם גידול, בעיקר בסעיפי הכנסות מעסקאות בנייה ובהכנסות מהפעלת בתי מלון.

הכנסות הקבוצה מדמי משכירות המשיכו לשמור על יציבות, וברבעון השני הסתכמו ב- 47 מיליון שקל בהשוואה ל-48 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הסתכמו הכנסות אלה בכ-97 מיליון שקל לעומת 95 מיליון שקל. מתחילת השנה ועד ליום חתימת הדוחות, הושכרו במחסנים הלוגיסטיים שטחים חדשים בהיקף של כ- 34 אלפי מ"ר, אשר יבואו לידי ביטוי בהכנסות החברה במהלך המשכה של שנת 2011.

ההכנסות מתחום המלונאות רשמו גידול של כ-70% והסתכמו במחצית בכ-123 מיליון שקל לעומת 72 מיליון שקל במחצית המקבילה, וברבעון השני - 75 מיליון שקל לעומת 44 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול שנבע מהוספת שני בתי מלון חדשים לניהול על ידי רשת רימונים.

כמו כן, הכנסות הקבוצה מעסקי בניה עלו במחצית הראשונה של שנת 2011 לכ-48 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2011 הסתכמו הכנסות אלה בכ-12 מיליון שקל, לעומת כ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010. עיקר ההכנסות מפעילות זו בתקופת הדו"ח נבעה מפרוייקט וילנוב בפולין, במסגרתו נבנות כ-1,100 יחידות דיור ו-33 יחידות מסחר ב-4 שלבים.

הרווח השנתי ממגזרים הסתכם בכ-71 מיליון שקל לעומת כ-72 מיליון שקל במחצית המקבילה, ובכ-38 מיליון שקל ברבעון השני בהשוואה לכ- 41 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה ברווח מקורה בעיקר בהפסדים מעסקי אנרגיה, אשר הסתכמו לכ- 2 מיליון שקל ברבעון השני ובכ- 4 מיליון שקל במחצית כולה. החברה ציינה בדוחות הכספיים כי אינה צופה הכנסות מתחום פעילות זה גם בהמשך שנת 2011.

בתקופת הדוח ניכרה ירידה בהוצאות המימון בדוח רווח והפסד של הקבוצה - 81 מליון שקל במחצית בהשוואה ל-92 מיליון שקל במחצית המקבילה, ו-53 מיליון שקל בהשוואה ל-86 מיליון שקל ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת. הירידה בהוצאות המימון הינה למרות עלייה בשיעור עליית המדד, ונובעת מעלייה בשערי מטבעות האירו והזלוטי, אשר להם צמודים חלק מן ההלוואות שנתנה החברה לחברות מוחזקות.

הרווח הנקי של הכשרת היישוב הסתכם ברבעון השני בכ-22 מיליון שקל לעומת הפסד בסך 40 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה קודמת, ובמחצית הראשונה הסתכם הרווח ב-14 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת היישוב, ציין כי "הנהלת החברה הצליחה להוכיח כי השילוב של ניהול מוקפד ויצירתי ועבודה מאומצת בכל החברות בקבוצה, מביא לתוצאות ברוכות. ההכנסות מעסקי המלונאות של הקבוצה גדלו בתקופת הדוח ב-70% בעקבות הכפלת מספר החדרים המנוהלים תחת רשת רימונים. החברה ממשיכה לפתח את הפעילות החדשה בתחום האנרגיה, ופרסמה ביוני האחרון דוח הערכת משאבים פרוספקטיביים ברישיונות "שרה" ו"מירה", השלימה חוזה לחכירת אסדה, ונערכת לקידוחים הצפויים בתחילת 2012. החברה מתכוונת להמשיך ולהרחיב את הנדל"ן המניב שלה, על ידי קידום פרוייקטים בשלבי תכנון שונים, בעיקר בבני-ברק, ראשון לציון ונתניה".

צרו איתנו קשר *5988