אביה ספיבק על ועדת הריכוזיות: "מעט מדי, מאוחר מדי!"

צוותי ועדות המומחים של המחאה החברתית, בראשות פרופ' אביה ספיבק ופרופ' יוסי יונה, בירכו על עבודת הוועדה ■ אולם מבהירים: "ספק אם המלצות הוועדה אכן יובילו לשינוי והורדת יוקר המחיה"

פרופ' אביה ספיבק ופרופ' יוסי יונה בירכו היום (ב') על מסקנות ועדת הריכוזיות, אולם ציינו כי הן "מעט מידי, מאוחר מידי!", ומבהירים: "מסקנות הוועדה אינן מתייחסות די לטיפול בנושא ריכוזיות ענפית, ריכוזיות בתחום קרנות הפנסיה, ואין התייחסות ישירה לבעיית המחירים".

על פי תגובתם, "על מנת לטפל במצוקות החברתיות לא די בהתמודדות עם הריכוזיות, אלא יש לטפל גם בנושא התקציב ובשוק העבודה, למשל, שאלו הם נושאים משמעותיים הרבה יותר".

"מסקנות הוועדה מתייחסות לריכוזיות הבין ענפית ולא לריכוזיות הענפית, ולכן ההשפעה על יוקר המחייה תהיה קטנה יחסית", נכתב. "צריך לזכור שרוב הריכוזיות היא תוצר של שיטת ההפרטה שמכרה חברות לבעלי שליטה, במקום לציבור הרחב בשוק ההון".

צוות המומחים גם הדגיש כי "חלק ניכר מהטיפול במצוקות החברתיות בחברה הישראלית מצריך הרבה מעבר לסוגיית הריכוזיות. השינוי שיש לחתור אליו הוא שינוי כולל יותר, אשר נושא הריכוזיות מהווה נדבך אחד בו, ובוודאי לא העיקר".