מומחים למיסוי בינלאומי: הלהיט הבא במקלטי מס - גיברלטר

לישראל אין לפי שעה אמנה למניעת כפל מס או הסכם חילופי מידע עם גיברלטר ■ חברות הרשומות בגיברלטר כפופות למס חברות בשיעור של 10% בלבד, ואין שם חיוב במס רווחי הון

מומחים למיסוי בינלאומי מצביעים על המדינה הבאה שעשויה להפוך ללהיט כמקלט מס - והיא המדינה האירופית גיברלטר.

לדברי עו"ד אורי דרוקר, מומחה בתחום המיסוי, לישראל אין לפי שעה אמנה למניעת כפל מס או הסכם חילופי מידע עם גיברלטר. "היתרונות המיסויים של גיברלטר, בשילוב עם מערכת ההסכמים עם אירופה, מעמידים את גיברלטר בפוזיציה נוחה לגורמים ומשקיעים המעוניינים לפעול מחוץ לישראל ולגיברלטר, לאחר התייעצות עם מומחי מס ותכנון מס נכון ולגיטימי".

באחרונה עלה העניין מצד גורמים עסקיים ישראלים המנהלים עסקים בחו"ל בנוגע למקלטי מס. מקומות שונים על פני הגלובוס סומנו כמקלטי מס טובים, ואולם לדברי דרוקר, הדין בגיברלטר מתבסס על הדין האנגלי ולא על המשפט האירופי, ולפיכך בניגוד למרבית מדינות אירופה, הדין בגיברלטר מאפשר הקמת נאמנויות וניהולן לפי הדין המקומי.

עם זאת, כחברה בשוק האירופי, גיברלטר כפופה לדין האירופי ולהחלטות מוסדות השוק האירופי, דבר המאפשר לגופים במדינות החברות בשוק האירופי להסתמך על הדין האירופי במסגרת פעילותן בגיברלטר, למעט במספר נושאים מצומצם, כגון חקלאות, הכנסת סחורות ועוד. בגלל מערכת ההסכמים של גיברלטר עם אירופה, מוסדות פיננסים, בתי השקעות וקרנות בגיברלטר אינם נדרשים לאישור נוסף במרבית המקרים שבהם ברצונם לפעול באירופה.

דרוקר מציין כי למשטר המיסוי בגיברלטר ייש תרונות רבים, ובין היתר: חברות הרשומות בגיברלטר כפופות למס חברות בשיעור של 10% בלבד, רק לגבי הכנסות שנצמחו והופקו בגיברלטר, דבר המאפשר בקלות רבה הקמת חברות בגיברלטר שלהן פעילות מחוץ לגיברלטר; אין חיוב במס על הכנסות מתמלוגים, על מתן רישיון או זכויות שימוש; אין חיוב במס על הכנסה מריבית שאיננה הכנסה מעסק, כגון בנק אן מוסד פיננסי אין מס עיזבון או מס ירושה, או מס מתנות; אין חיוב במס רווחי הון; מס בולים חל רק לגבי עסקאות מקרקעין בגיברלטר ולגבי עסקאות הוניות, ככל שהעניין מתייחס להלוואות או להקצאת מניות יש תקרה של 10 פאונד.

גם לגבי חלוקת דיבידנדים מחברה גיברלטרית יש יתרונות רבים: רווחים המחולקים מחברה גיברלטרית לחברה אחרת (חברה גיברלטרית או זרה) אינם חייבים במס, ללא קשר לעובדה האם ההכנסה של החברה המחלקת הינה ברת חיוב או לא בגיברלטר; רווחים המחולקים מחברה גיברלטרית ליחיד שאינו תושב גיברלטר לצרכי מס אינם חייבים במס ללא קשר האם הם נצמחו והופקו בגיברלטר או מחוצה לה.

על-פי החלטות מוסדות השוק האירופי, חברה-אם מגיברלטר המקבלת הכנסה מחברה-בת החברה במדינה ממדינות השוק האירופי או בשוויץ, לא תשלם מס על הכנסתה זו אם היא מחזיקה בזכויות החברה-הבת בלפחות 10%.

צרו איתנו קשר *5988