אסיפת בעלי מניות | לפני כולם

רשות ני"ע מתכוונת לפקח על חברת הייעוץ אנטרופי

הביקורת על המלצת אנטרופי לתמוך בעסקה בה רכשה נכסים ובניין מכור 50% מבניין HSBC, היוותה זרז למהלך הרשות, שפועלת כעת כדי שתוכל לפקח על התחום

רשות ני"ע תתחיל לפקח על פעילותה של חברת אנטרופי, המייעצת לגופים המוסדיים לגבי אופן הצבעתם באסיפות כלליות, כך נודע ל"גלובס". הרשות החליטה לזרז את הסדרת הפיקוח בעקבות המלצתה של אנטרופי לגופים המוסדיים בחברת נכסים ובנין לתמוך בעסקה שבה רכשה חברה זו 50% מבניין HSBC בניו יורק מידי החברה האחות כור, המלצה שזכתה לביקורת רבה בשוק ההון.

לרשות אין כיום סמכות פיקוח ישירה על גורמי ייעוץ, אך בכוונת יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר, לפעול במהירות כדי להקנות לו סמכות כזו, ולהסדיר את תחום הייעוץ למוסדיים, שכיום פרוץ לחלוטין.

מאחר שאנטרופי היא שחקן יחיד בשוק, ולכן מונופול דה פאקטו, בכוונת הרשות לשתף פעולה בעניין זה עם רשות ההגבלים העסקיים. כך נודע ל"גלובס".

בתגובה נמסר מרשות ניירות ערך, כי "ההסדרה תהיה פורמלית לגבי כל חברות הייעוץ", אך כאמור, כיום פעילה רק חברה אחת - אנטרופי יועצים - כך שהחלטות הרשות יתפסו רק לגביה.

ברשות בוחנים שני מודלים של פיקוח: המודל הראשון הוא הסדרה בחקיקה. ברשות מעריכים כי ניתן להעביר חקיקה מהירה מאוד בנושא.

המודל השני הוא פיקוח עקיף על חברות הייעוץ, דרך הגופים המוסדיים עצמם. הרשות תגדיר "מפרט טכני" לחברות ייעוץ שאיתן רשאי גוף מוסדי לעבוד. ייקבעו עקרונות וכללים לגבי הגורם שממנו מקבלים שירותי ייעוץ, ייקבע לגורם רף כשירות מקצועית ואיסור ניגודי עניינים. נוסף לכך, הרשות תחייב את המוסדיים לפרסם את נימוקיהם להחלטה, מדוע הצביעו כפי שהצביעו, כך שתהיה ביקורת ציבורית על המוסדיים.

שלושה סוגי מוסדיים

ברשות מיפו שלושה סוגים של גופים מוסדיים. הראשון - גוף שמבצע עבודת הכנה ומגבש המלצה. גוף זה מתייחס לחוות הדעת של אנטרופי כמידע המאשש או מפריך את המסקנה שהגיע אליה בעצמו.

השני - גוף שמלכתחילה נותן לאנטרופי לקבוע המלצה, וזו מהווה "בנצ'מארק" להחלטה הסופית, שאותה יקבל לאחר שיכין חוות דעת משלו.

הסוג השלישי מטריד מאוד את הרשות. אלו גופים שמסתמכים באופן עיוור על אנטרופי. להבנת הרשות, גוף שמתנהל בדרך זו לא מקיים את חובות הזהירות כלפי העמיתים, ומתנער משיקול הדעת שלו.

ברשות סבורים כי גופים מוסדיים לא יכולים להסיר מעצמם את האחריות כשהם יוצאים במיקור חוץ לקבלת חוות דעת. עליהם, בכל מקרה לגופו, לבחון את המלצות אנטרופי, האם מאמצים אותן או שיש מקום לסטות מהן.

ההחלטה בדבר המודל הרצוי תתקבל תוך שבועות ספורים. בכוונת הרשות ללכת יד ביד עם אגף שוק ההון באוצר, כדי למנוע ארביטראז' רגולטורי, כפי שאירע בעניין המלצות ועדת חודק.

מאחר שהרשות מפקחת על חלק השוק הכולל מנהלי קרנות נאמנות ותעודות סל, ואילו האוצר מפקח על קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח, נדרשת מדיניות משותפת. ההערכות הן כי עמדת פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, לגבי הצורך בפיקוח על אנטרופי, דומה לעמדת הרשות.

מהרשות נמסר בתגובה כי "לרשות ניירות ערך אין סמכות פיקוח ישירה על גופים המייעצים למשקיעים מוסדיים. עם זאת, בהמשך להמלצות ועדת חמדני וועדת הריכוזיות, הרשות בוחנת את הצרכים בהסדרה של תחום פעילות הייעוץ למוסדיים, ובכלל זה שוקלת אם לקבוע תנאים שיאפשרו למנהל קרן להסתמך על המלצה שניתנה מגורם מייעץ. גם היום מנהל קרן אשר מקבל המלצה של גוף מייעץ אינו פטור מהחובה לבחון את כשירותו הן מהפן המקצועי והן מהפן של פוטנציאל ניגודי העניינים, ולהפעיל שיקול דעת עצמאי בבואו להצביע באסיפה הכללית".

צרו איתנו קשר *5988