קידוח בדרך: מודיעין רכשה 7.6% משרה ומירה ב-30.5 מ' ד'

מהכשרה אנרגיה ■ הקידוח הראשון "מירה-1" מתוכנן להתחיל במהלך הרבעון הראשון של 2012

הכשרה אנרגיה , הנמצאת בשליטת הכשרת היישוב של עופר נמרודי, השלימה את העיסקה למכירת 7.6% מזכויות ההשתתפות של עמנואל אנרגיה, חברה בת בבעלות ושליטה מלאה שלה, ברישיונות "מירה" ו-"שרה" לשותפות מודיעין , הנמצאת בשליטת צחי סולטן וקבוצת אידיבי של נוחי דנקנר. זאת, בתמורה ל-30.5 מיליון דולר.

כ-1 מיליון דולר שולם לעמנואל אנרגיה בגין החזר הוצאות עבר, וסך של 29.5 מיליון דולר הועבר ישירות למפעיל העסקה המשותפת ברישיונות למימון חלקה של עמנואל אנרגיה בקידוחי האקספלורציה ברישיונות.

בשבוע שעבר הודיעו הכשרה אנרגיה ומודיעין כי אישרו את לוחות הזמנים והתקציב הסופיים לביצוע קידוחי אקספלורציה ברישיונות "שרה" ו"מירה", בהתאם לתכנית העבודה. הקידוח הראשון "מירה-1" מתוכנן להתחיל במהלך הרבעון הראשון של 2012 ולהימשך כ-70 ימים. תוצאות קידוח האקספלורציה "מירה-1" צפויות כבר במהלך הרבעון השני של שנת 2012. הקידוח השני, "שרה-1" יחל בסמוך לאחר השלמת קידוח "מירה-1", צפוי להימשך כ- 50 ימים.

הקידוחים יתבצעו בעומק מים של כ- 1,500 מטר בקידוח "מירה-1" ו- 1,300 מטר בקידוח "שרה-1", ויגיעו לעומק סופי (כולל עומק המים) של 5,200 מטר ו- 4,300 מטר בהתאמה. השותפים ברישיונות אישרו תקציב בסך של כ-157 מיליון דולר לשני הקידוחים. עלויות מבחני הפקה, ככל שיהיו, מוערכות בכ-21 מיליון דולר בקידוח "מירה-1" וכ-22 מיליון דולר בקידוח "שרה-1".

עפ"י דוח משאבים פרוספקטיביים שהוכן ע"י NSAI (מעריך רזרבות בינ"ל, מומחה ובלתי תלוי), ממוצע פוטנציאל עתודות הגז והנפט ברישיונות מסתכם בכ-6.5 TCF גז טבעי ובלמעלה מ- 150 מיליון חביות נפט בהסתברות גיאולוגית משוקללת של 54% ו-18% בהתאמה.

יצויין כי רישיונות שרה ומירה ממוקמים בים התיכון, כ-80 ק"מ מערבית לחופי חדרה, ודרומית לתגליות תמר ודלית. שטח כל אחד מהרישיונות מסתכם בכ-400 קמ"ר.

הכשרת היישוב, הכשרה אנרגיה ועמנואל מחזיקות בכ-46.6% מהזכויות ברשיונות, מודיעין בכ-29.2%, אידיבי פיתוח ב-5.6% ו-IPC בכ-13.6%.

צרו איתנו קשר *5988