האוצר מעביר הילוך בהטמעת הוראות ועדת חודק

פרסם שטר נאמנות לדוגמה, שיהווה סטנדרט לייצוג משפטי של התנהלות המוסדיים בהנפקות ■ הדרישות מתבססות על המלצות ועדת חודק ומהוות המשך ישיר שלה

כשנה לאחר פרסום חוזר חודק, שעסק בניסוח אופן התנהלות הגופים המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות, מפרסם היום הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, פרופ' עודד שריג, נדבך נוסף להסדרה, שבאמצעותו הוא קובע best practice רשמי להגדרת התנהלות המוסדיים מול החברות המנפיקות בשוק האג"ח הלא ממשלתיות.

אגף שוק ההון פרסם היום טיוטת חוזר המגדירה שטר נאמנות לדוגמה, שכולל "הוראות חוזיות מוצעות, ודגשים לניסוחן", למערכת היחסים בין החברה המנפיקה אג"ח, הנאמן ומחזיקי האג"ח, משוק החיסכון לטווח ארוך.

לדברי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, "הרחבת הסדרת חודק מביאה לידי ביטוי את הלקחים שנלמדו באוצר מאז כניסת ההוראות לתוקף. מדובר במהלך משלים". סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, אמר ש"יצירת ודאות באשר לדרישות הגופים המוסדיים מהמנפיקים בשוק ההון חשובה למנפיקים ולמשקיעים כאחד", ושריג ציין ש"ההוראות לדוגמה הן רכיב חשוב להליך הלימוד של גופים מוסדיים לגבי התניות מקובלות בעולם".

מסגרת ברורה ומחייבת יותר

שטר הנאמנות לדוגמה, שפורסם כנספח חדש לחוזר חודק, אינו משנה או מוסיף דגשים חדשים להמלצות חודק, אלא מכניס את ההמלצות למסגרת ברורה יותר, ומהווה תרגום מעשי של רוח ההמלצות להוראות מחייבות בשוק האשראי העסקי החוץ-בנקאי. כמו כן, הנספח החדש מהווה מעין סמן לגופים המוסדיים, כמו גם לחברות המנפיקות, שצריכות, לדידו של האוצר, להבין שעליהן לתת הרבה יותר למשקיעים באג"ח שלהן. כלומר, אין חידוש ביחס לחודק אלא יישום מעשי של חודק. עם זאת, מדובר בשטר לא מחייב אלא במעין אופציה לבחינה ולהסתמכות עבור המוסדיים.

בסביבת האוצר מציינים כי מאז החלת הוראות חודק מורגש שיפור בהתנהלות הגופים המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות, אם כי מדובר עדיין בתהליך שלא מוצה, ויש עוד לאן ללכת. כחלק מכך נדרש חיזוק כלשהו ליכולת המוסדיים לנהל מו"מ עסקי מול המנפיקים על תנאי החוב המחייבים בשטר הנאמנות. על כל פנים, באוצר ציינו היום, כי "הנספח מתייחס למגוון נושאים, אשר לא כולם יהיו רלוונטיים בכל מקרה, ומצד שני, הוא אינו ממצה את כלל הנושאים האפשריים. מטבע הדברים, הנספח אינו מייתר את הצורך בבחינה פרטנית של כל חברה וכל אג"ח לגופה, ויידרשו התאמות ספציפיות לנסיבות ולמאפיינים המיוחדים של כל השקעה".

אגב, בניגוד להמלצות ועדת חודק שנוסחו ופורסמו תוך היעדרות צורמת ומודגשת של רשות ני"ע, הפעם, הרשות שאחראית על אישור שטרי הנאמנויות בעת הנפקת אג"ח, הייתה מעורבת מאוד בהליך, והנספח החדש גובש לאחר התייעצות עימה.

חברי ועדת חודק, בראשות עו"ד דוד חודק, רצו לנסח שטר נאמנות לדוגמה כבר עם פרסום ההמלצות המקוריות, ואף היו התלבטויות לפרסום שלושה שטרי נאמנות לדוגמה, אך זה לא קרה.

בכל אופן, הפרסום מהיום מהווה המשך של תהליך שהאוצר וכמה מחברי ועדת חודק החלו בו זמן קצר לאחר החלת הוראות חודק בשוק. בסביבת האוצר גורסים כי פרסום הנספח החדש "לא נובע מאירוע נקודתי, אלא עובדים עליו זה תקופה".

"באנגליה ובארה"ב הגופים עצמם עשו מעין best practice שכזה, ובארץ זה לא קרה", אמר גורם בשוק, שהסביר מדוע האוצר בחר לפרסם נדבך נוסף לחודק שמגדיר בפועל best practice ליישום ההמלצות שפרסמה הוועדה אשתקד.

צרו איתנו קשר *5988