אושר בקריאה ראשונה: ישונה הרכב הוועדה לבחירת שופטים

לפי ההצעה, לא ישוריין מקום לראש לשכת עורכי הדין כאחד משני הנציגים בוועדה ■ ההצעה נועדה להכשיר את מינוי השופט נעם סולברג לבית המשפט העליון

הכנסת אישרה הערב (ב') בקריאה ראשונה את הצעת החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הצעת החוק השנויה במחלוקת אושרה ברוב של 45 תומכים מול 35 מתנגדים.

לפי ההצעה, תוסדר דרך בחירתם של נציגי לשכת עורכי הדין לוועדות המינויים לנושאי משרה שיפוטית, כך שבוועדה למינוי שופטים יידרש רוב מיוחד (שני שלישים) של חברי המועצה הארצית לבחירת נציגי הלשכה. זאת במקום הצעת החוק המקורית שבאה לקבוע שריון אוטומטי לראש לשכת עורכי הדין כאחד משני הנציגים בוועדה.

עוד קובעת ההצעה כי בוועדות המינויים לפי חוק הקאדים וחוק הדיינים, יכהנו יושב ראש הלשכה או נציגו ונציג נוסף שייבחר במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.

בנוסף קובעת ההצעה כי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תחויב להתקין כללים להסדרת בחירת נציגי הלשכה לוועדות מינויים (באישור שר המשפטים וועדת החוקה, חוק ומשפט). אם הכללים לא יותקנו בתוך שנה מיום פרסומו של החוק, יתקין שר המשפטים תקנות בעניין זה.

נציין כי ההצעה נועדה למעשה להכשיר את המינוי של השופט נעם סולברג לבית המשפט העליון.

צרו איתנו קשר *5988