הדיון בחוק דיור בר-השגה נדחה עד לאישור דוח טרכטנברג

עד כה דנה הממשלה רק בפרק המיסוי מתוך המלצות טרכטנברג ■ אתמול התכנסה הממשלה לדון בפרק יוקר המחיה של דוח ועדת טרכטנברג, אבל הישיבה נדחתה ללא קבלת החלטות

דיור בר-השגה יחכה עד אחרי הדיון בהמלצות טרכטנברג: ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה היום בחודשיים את הדיון בהצעת החוק הפרטית של ח"כ אמנון כהן (ש"ס) לכלול הגדרות של דיור בר-השגה ברפורמה בחוק התכנון והבנייה. כהן הוא יו"ר ועדת הכנסת המשותפת (פנים-כלכלה) שדנה בסעיפי רפורמת התכנון. ל"גלובס" נודע כי הדיון בהצעת החוק של כהן נדחה עד לאחר שהממשלה תדון בהמלצות ועדת טרכטנברג.

כזכור, במהלך השנה האחרונה התריעה הוועדה המשותפת (פנים-כלכלה), שדנה בכ-600 סעיפי הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, על העובדה שהרפורמה לא כוללת כל הגדרה של דיור בר-השגה. הצעת החוק הפרטית של כהן נועדה לשמש פעולת חקיקה משלימה לחקיקה הממשלתית במסגרת הרפורמה. הצעת החוק מבקשת לקבוע הגדרות לדיור בר-השגה והדרכים למימושו.

עד כה דנה הממשלה רק בפרק המיסוי מתוך המלצות טרכטנברג. אתמול התכנסה הממשלה לדון בפרק יוקר המחיה של דוח ועדת טרכטנברג, אבל הישיבה נדחתה ללא קבלת החלטות.

יצוין שהצעת החוק הפרטית של כהן, המתייחסת גם לקריטריונים לזכאות לדיור בר-השגה, מפנה את הסמכות לקביעת הקריטריונים לשר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס (ש"ס).

‏"בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית במחירי הדירות ובעלות השכירות", נכתב בהסבר להצעת החוק של כהן, "הדבר פגע ביכולתם של רבים לרכוש דירה ורבים אחרים מתקשים לממן את דמי השכירות הגבוהים הנדרשים. בכך, דיור ראוי מתרחק מהישג ידן של קבוצות אוכלוסייה רבות, ובהן זוגות צעירים, סטודנטים וכן יחידים ומשפחות בעלי יכולת כלכלית מוגבלת מאחרים. אחד האמצעים להתמודד עם בעיה זו הוא הדיור בר-השגה".

הצעת החוק מפרטת הגדרת מונחים שבהם ייעשה שימוש בסעיפי החוק השונים. "בכלל זה, יש להגדיר דיור בר-השגה כדיור המיועד בתוכנית לדיור בר-השגה וכולל סוגים שונים של דיור שמיועדים לתת מענה לצרכיהן של קבוצות אוכלוסייה שונות", נכתב בהסבר להצעת החוק, "מוצע כי דיור בר-השגה יכלול דיור בשכירות בתנאי השוק החופשי וכן דיור בשכירות או בבעלות בתנאים מיוחדים למי שיוכר כזכאי לכך. בכך מבקשת ההצעה להבטיח היצע גדול יותר של דיור להשכרה אשר ישמש לייעודו זה לאורך זמן, כמו גם פתרונות דיור להשכרה או למכירה, לאוכלוסיות מוגדרות אשר דיור בתנאי השוק הוא מחוץ להישג ידן".

כהן הבטיח לאורך דיוני הסעיפים השונים של הרפורמה, כי היא לא תעבור בכנסת ללא חקיקה שתעבור בנושא דיור בר-השגה. המונח דיור בר-השגה מוגדר בהצעת החוק הפרטית כיחידת דיור במגרש, בבניין או בחלק מהם, המיועדת לפי תוכנית בנייה להשכרה, כל עוד לא חלפה התקופה הקבועה לכך בתוכנית. הגדרה נוספת היא יחידת דיור במגרש, בבניין או בחלק מהם, המיועדת לפי תוכנית בנייה למכירה לצעירים או לזכאים בתנאים שיקבע שר הבינוי והשיכון, אטיאס.

הזכאים לדיור בר-השגה, לפי הצעת חוק זו, הם חסרי דיור שבמועד רכישת זכותם בדיור בר-השגה לאוכלוסיות מיוחדות, עונים על הקריטריונים שיקבע שר הבינוי והשיכון. קריטריונים אלה יתייחסו למצבו הכלכלי של הזכאי ולמצבו המשפחתי, לרבות מספר ילדיו ולגילו כאדם צעיר - עד גיל 35.

מוצע שייקבע ייעוד לדיור שישמש לדיור להשכרה בלבד וישמש למגוריו של השוכר ובני משפחתו בלבד. כן מציעה הצעת החוק שכל יחידות הדיור להשכרה בבניין יהיו בבעלותו של אדם או תאגיד אחד, מה שיעודד ניהולן של הדירות כמלאי עסקי של דיור להשכרה ויקל על הפיקוח.

ההצעה אף מבקשת לקבוע ייעוד מיוחד לשימוש בדיור בר-השגה לאוכלוסיות מיוחדות לזכאים ולצעירים בלבד ולהבטיח שיחידות דיור אלה ישמשו את אותם זכאים לתקופה של חמש שנים לפחות. עוד מוצע, שכל עוד יחידת דיור מיועדת בתוכנית לדיור בר-השגה, הדבר יירשם בפנקסי המקרקעין או בספרי רשות מקרקעי ישראל, רישום שיחייב קבלת אישור המינהל לעסקה במקרקעין שנוגעת לדיור בר-השגה ובכך תימנע התקשרות בניגוד להוראות החוק ולא ייגרע מלאי יחידות הדיור בר-השגה.

צרו איתנו קשר *5988