המבקר: חשש לפגיעה בטוהר המידות בבחירות ללשכת עוה"ד

הבחירות בלשכה נערכו בהיעדר כללים מנחים לגבי מימון הבחירות ■ נמצאו ליקויים בלשכה במערך הפיקוח על ההתמחויות, במערך האתיקה ובמערך ההשתלמויות

‏הבחירות בלשכת עורכי הדין לפני כחצי שנה נערכו בהיעדר כללים מנחים באשר למימון הבחירות והיקפי התרומות המותרים, וזאת אף שמבקר המדינה התריע כבר לפני 12 שנים בדבר הצורך לקבוע כללי מימון לבחירות. כתוצאה מכך התעורר חשש לפגיעה בטוהר המידות. כך קובע מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, בדוח מיוחד שפירסם היום (ב') העוסק בליקויים בלשכת עורכי הדין, המאגדת בתוכה מכוח החוק כ-50 אלף עורכי דין.

‏בדיקת המבקר נערכה במהלך שנת 2010 ומתייחסת אפוא לתקופת כהונתו של ראש הלשכה הקודם, עו"ד יורי גיא-רון. המבקר מתייחס באריכות למאבקי השליטה בלשכה, שגרמו בקדנציה הקודמת לקרע בין השלטון המרכזי לבין ועד מחוז תל-אביב, ובקדנציה הנוכחית בין ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי, לבין מחנהו של גיא-רון השולט במועצה הארצית וב-4 מבין 5 המחוזות.

"משרד מבקר המדינה מדגיש את הצורך להסדיר את חלוקת הסמכויות והתפקידים בין הוועד המרכז לבין המחוזות", מסכם המבקר, "ולהגיע לפתרון מוסכם בנושאים השנויים במחלוקת בלשכה, תוך התחשבות בצורכי המחוזות בכל הנוגע למתן שירותים לחבריהם".

‎‎ליקויים וגירעונות

המבקר מצא ליקויים גם במערך הפיקוח על התמחויות, הן מבחינת אורך ההתמחות ותכניה והן בפיקוח על המתמחים והמאמנים. הלשכה, נקבע, לא הפעילה מערכת מידע ממוחשבת שתעבד את המידע בדוחות המאמנים, אף שהודיעה על כוונתה לעשות זאת כבר לפני 10 שם.

ליקויים נמצאו גם במערך האתיקה, החל מסחבת במתן החלטות של ועדות האתיקה ושל בתי הדין המשמעתיים, וכלה במתן החלטות גניזה של תלונות נגד עורכי דין על-ידי גורמים שאינם מוסמכים לכך.

‏באשר לתוכנית הפרו-בונו של הלשכה, "שכר מצווה" (במסגרתה ניתן סיוע משפטי בתחומים אזרחיים למי שאין בידו אמצעים לשכור שירותים משפטיים)‏, נקבע כי אף שמספר הפונים לקבלת סיוע משפטי גדל משמעותית בשנים האחרונות, אחוז מזערי מתוכם זכה בפועל לייצוג במסגרת התוכנית. זאת, אף שתפקיד זה הפך ב-2009 מתפקיד רשות לחובה המעוגנת בחוק ומוטלת על הלשכה.

עוד נמצא כי מערך ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה פועל בעיקר בתחום תל-אביב והמרכז וממעט לפעול בפריפריה. ליקויים של ממש, לרבות גירעונות כספיים ואקטואריים משמעותיים, נמצאו בקרן הגמלאות של הלשכה.

‏‎‎ברזילי: נבדוק לעומק ‏

‎‎מלשכת עורכי הדין נמסר בתגובה כי "אנו מקדמים בברכה את בדיקת המבקר. בנושא הסדרת כללי מימון, ראש הלשכה יפנה ליו"ר המועצה הארצית, בבקשה כי המועצה תדון בנושא לצורך גיבוש הצעה מוסכמת להסדרת הנושא בחקיקה.

"בנושא ההתמחות - המענה למרבית הליקויים מצוי בתזכיר החוק ליישום המלצות ועדת גרסטל, שבו הלשכה תומכת. הסדרת נושא ההתמחות וההסמכה כולו תקודם באמצעות הצוות שהוקם בראשות מנכ"ל משרד המשפטים. הלשכה לא חסכה ולא תחסוך מאמצים לקידום החקיקה בנושא.

"בנושא כוח האדם - מנכ"ל הלשכה יביא בפני הוועד המרכזי הצעה לשכור חברת ייעוץ ארגוני, שתגבש הצעה למערך תקנים סדור, תוך התייחסות לתפקידים שחובה לאייש בעובדים לעומת תפקידים שניתן להוציא למיקור חוץ". ‏

ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי, מסר בתגובה: "אני רואה חשיבות עצומה בקיום מינהל תקין, ואני פועל לבדיקה מעמיקה של מסקנות הדוח, הנוגע לתקופה הקודמת לכניסתי לתפקיד. הלשכה החלה ליישם את ההמלצות, ובכוונתי למנות צוות שימליץ על השינויים הנדרשים בחוק הלשכה, ובכללם את הסדרת היחסים בין כל המוסדות השונים בה". ‏‎‎‏

‎‎המבקר על לשכת עורכי הדין ‏

*‎‎‏ ליקויים במערך הפיקוח על התמחויות, הן מבחינת אורך ההתמחות ותכניה והן בפיקוח על המתמחים והמאמנים.

* ‎‎ליקויים במערך האתיקה: סחבת במתן החלטות של ועדות האתיקה ושל בתי הדין המשמעתיים, וגניזת תלונות בדי גורמים שאינם מוסמכים.

* תוכנית הפרו-בונו של הלשכה, "שכר מצווה": למרות שמספר הפונים לקבל סיוע משפטי גדל, אחוזי מזערי זכה בפועל לייצוג. ‏

* ‎‎מערך ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה: פועל בעיקר בתחום תל-אביב והמרכז וממעט לפעול בפריפריה.

‏* קרן הגמלאות של הלשכה: נמצאו ליקויים של ממש, לרבות גירעונות כספיים ואקטואריים משמעותיים.

צרו איתנו קשר *5988