מאבק השליטה בפילת: חשד למינוי לא-חוקי של דח"צ

החברה בודקת את חוקיות מינויה של הדח"צית הדס גלנדר ■ קבוצת אורקל, בעלת מניות בחברה, הוציאה דרישה לתביעת נגזרת מן החברה ■ פילת טרם פרסמה דוחות רבעוניים

בשנים האחרונות מתקיים מאבק שליטה של בעלי מניות בתוך חברת פילת . המאבק הגיע לשיאו בחודש האחרון, כאשר החברה אינה מפרסמת דוחות רבעוניים בשל אי יכולת למנות דח"צים שיאשרו את הדוחות. בשבוע שעבר התקיימה ישיבת דירקטוריון בפילת.

בית ההשקעות הדס ארזים, בעל מניות בחברה, הציע את מינויה של הגברת הדס גלנדר לתפקיד דח"צית, והמינוי אושר באסיפה. יום לאחר הישיבה הוציאה חברת פילת דיווח לבורסה, שלפיו היא בודקת את חוקיות המינוי של גלנדר.

זאת, בשל העובדה כי גלנדר כפופה לדירקטור אחר בפילת שהוצע על ידי הדס ארזים, רפי צרפתי. זאת במסגרת תפקידה כראש החוג לחשבונאות במכללה למנהל, שם משמש צרפתי כמנכ"ל.

החברה טוענת כי לאור יחסי הקירבה בינהם, מינויה של גלנדר אינו חוקי. בדיווח שהוציאה החברה לבורסה נכתב כך: "החברה נדרשת לבחון, האם הגב' גלנדר במסגרת עבודתה כאמור במכללה למנהל, עשויה להימצא בקיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל בהתאם להגדרת 'זיקה' בחוק החברות, ובין היתר ביחסי כפיפות, לכאורה, לדירקטור אחר בחברה, מר רפי צרפתי. עניין זה, ככל שיתברר כנכון, והצעת מינויה על ידי הדס ארזים בנסיבות המתוארות לעיל, מעלות ספק לכאורה באשר לעמידתה של הגב' גלנדר בתנאי הכשירות כהגדרתם בסעיף 240 ב לחוק החברות".

בעקבות הודעה זו, פירסמה קבוצת אורקל, המאגדת מספר בעלי מניות בחברה, דרישה לתביעת נגזרת נגד פילת.

במכתבה לבורסה כתבה אורקל: "החברה מתבקשת לפנות בהודעה מתאימה ומכובדת למועמדת ד"ר גלנדר ולהפנות את תשומת ליבה למכלול הנסיבות ולהוראות סעיף 254 א' לחוק החברות, ולערוך עימה בירור בעניין עמידתה בתנאי הכשירות לכהן כדח"צ, לרבות באמצעות חוו"ד מתאימה ובשיתוף הרשות לניירות ערך. החברה נדרשת לפעול בהתאם להוראות סעיף 246 לחוק החברות, לפיו על הדירקטוריון, בישיבתו הראשונה, להידרש לבחינת העניין הנ"ל".

צרו איתנו קשר *5988