אינספייר | לפני כולם

דוחות אוריגו: ההלוואה לערוץ 10 בריבית של 9.4%

ההלוואה, בהיקף של 30 מיליון שקל, הייתה אמורה להיפרע בחודש שעבר, אך הוארכה ■ דמי הניהול ששולמו לאוריגו בינואר-ספטמבר 2011 עמדו על 9.4 מיליון שקל

קרן המנוף אוריגו מחקה 12.7 מיליון שקל בגין השקעתה בחברת אינספייר - כחמישית מההשקעה שבוצעה בחברה שבשליטת אבי ורטהיים, שכיום נמצאת בפירוק. לעומת זאת, ביתר החברות שבהן השקיעה אוריגו ושנקלעו לקשיים, ממשיכה הקרן להביע ביטחון, ולא רק שלא מחקה אלא אף צופה רווחים. כך עולה מדוחות הרבעון השלישי לשנת 2011 של הקרן, שהגיעו לידי "גלובס".

בנוגע להלוואת ביניים בהיקף של 30 מיליון שקל שהקרן העמידה לטובת ערוץ 10, אשר נכון להיום מרחפת מעליו סכנת סגירה, מפורט בדוחות הקרן כי ההלוואה (שניתנה בחודש במחצית הראשונה של 2011) נושאת ריבית ריאלית גבוהה של 9.4% לשנה, ומובטחת בערבות מלאה של חברת מרחב שבבעלות יוסי מימן, בעל השליטה בערוץ, ובערבות אישית של מימן עצמו.

בתחילה סוכם בין הצדדים כי ההלוואה תיפרע ב-1 בדצמבר 2011, אך היא הוארכה. בהקשר זה נזכיר כ לאחרונה אמר גבי טרבלסי, ממנהלי הקרן ל"גלובס", כי "אנו מצפים לפירעון מלא על פני 18 החודשים הקרובים (...) אין ספק שהערוץ בתקופה מאתגרת. אנו מקווים שהוא יחזיק מעמד ומשוכנעים שרמת הבטוחות שבידינו תאפשר את החזר ההלוואה במלואה, בתשואה גבוהה".

קיטון של 21% ברווחים

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה החולפת גבתה קרן המנוף, בניהולם של גבי טרבלסי, גיא ועדיה ודייב גל, דמי ניהול בהיקף של כ-9.4 מיליון שקל. מדובר בסכום בשיעור דומה לזה שגבתה כל אחת משתי קרנות המנוף האחרות - בראשית ומנוף kcps, כשכולן מורשות לגבות עד 1% מסך ההתחייבויות של המשקיעים כלפיהן לשנה, בהתאם לתנאים שקבע האוצר לקרנות המנוף.

נציין ששלוש הקרנות גובות כיום בסביבת המקסימום המותר להן, ואם הן ישיגו תשואה שנתית הגבוהה מ-8%, הרי שמנהליהן יהיו זכאים ל-20% מהתשואה העודפת מעל לרף זה, נוסף לדמי הניהול "הקבועים" האמורים.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2011, ועל רקע ההרעה בשווקים, שהובילה לירידות שערים בבורסות ולהרעה בתוצאות יתר קרנות המנוף, רשמה אוריגו קיטון של 21% ברווחיה, שהסתכמו בכ-12.4 מיליון שקל (לעומת רווח של כ-15.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2010). בשורת הרווח הכולל רשמה החברה ירידה של כ-6% לכ-14.7 מיליון שקל.

לפני שבועות ספורים סיכמה אוריגו שנתיים וחצי לפעילותה. באותו מעמד ציין העומד בראשה, טרבלסי, כי "השקענו 686 מיליון שקל בעשר חברות, כש-80 מיליון שקל נפרעו כבר (...) אנו מתכוונים להשקיע עד תום תקופת ההשקעה שלנו, במאי הקרוב, כ-300 מיליון שקל, ונותיר בידינו 150 מיליון שקל להשקעות המשך בחברות פורטפוליו. תשואת התיק השנתית הכוללת שאנו צופים לקרן בסוף הדרך תהיה בין 10% ל-13% לשנה, צמוד למדד", אמר.

מוקדם יותר החודש נחשפו ב"גלובס" תוצאותיהן של שתי קרנות המנוף האחרות, אשר דיווחו על הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה - כצפוי, בהתחשב במצב השווקים ובירידות השערים שנרשמו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2011. אוריגו מפתיעה ומדווחת בסעיף זה על רווח של 2.35 מיליון שקל בגין שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה.

בבחינת הרווחיות של שלוש קרנות המנוף מאז ינואר 2010 ועד ספטמבר 2011, עולה כי בראשית רשמה בתקופה זו של כמעט שנתיים רווח מצטבר של כ-63 מיליון שקל, בעוד שאוריגו הציגה רווח של 33 מיליון שקל ואילו kcps רווח של 29 מיליון שקל.

קרנות השקעה פרטיות, ובכללן קרנות המנוף, אינן נמדדות בפרקי זמן קצרים של שנים אחדות אלא לאורך תקופה ארוכה יותר. אם כבר, הקרנות דווקא מקדימות יחסית בחלוקת כספים למשקיעים שביצעו עד כה בפרק זמן קצר יחסית, והדברים אמורים במיוחד לגבי קרן בראשית, שבולטת לחיוב לאחר שכבר חילקה למשקיעים בה 204 מיליון שקל בתקופה הנחשבת לקצרה עבור קרנות השקעה פרטיות. אוריגו החזירה עד כה למשקיעים בה כ-53 מיליון שקל, סכום שבניכוי תשלומים לקרן ההחזר מסתכם בכ-35 מיליון שקל נטו.

קרנות המנוף, שהוקמו ב-2009 ביוזמת המדינה לצורך החייאת שוק האג"ח הקונצרניות, ושזוכות לתמיכת המדינה (מימון רבע מהשקעותיהן), חוו בשנה החולפת קושי מסוים כתוצאה מהרעה ניכרת (ואף קריסות) בחלק מהחברות שבהן השקיעו.

קרן אוריגו , שגייסה התחייבויות השקעה בהיקף כולל של כ-1.25 מיליארד שקל, בולטת בהקשר זה, משום ששיעור גבוה יחסית מהחברות שלהן העמידה אשראי נקלעו לסחרור. מדוחות הרבעון השלישי עולה, כי המחיקה באינספייר, שנמצאת בהליכי פירוק, הסתכמה כאמור בכ-12.7 מיליון שקל. כלומר, למרות שהחברה קרסה, אוריגו מחקה רק כ-21% מתוך הלוואה כוללת של כ-60 מיליון שקל.

בוטחים בביטחונות בפולאר והתכוף

הדוחות הרבעוניים מגלים כי לצד רווח נאה בעסקה עם הכשרת הישוב של משפחת נמרודי, הרי שלגבי חברת המרכבים התכוף - שקרסה לאחר שקיבלה הלוואה בהיקף של 40 מיליון שקל מאוריגו (כשכיום יתרת החוב עומדת על כ-28 מיליון שקל) - "בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2011 מוצגת יתרת ההשקעה בערכה הנומינלי צמוד למדד". כלומר, הקרן לא מכירה בהפסד בהתכוף משום ש"לקרן מערך בטוחות אשר צפוי, להערכת מנהלי הקרן, להבטיח את החזר מלוא ההשקעה".

בנוגע לפולאר השקעות, שגם היא נקלעה לקשיים ונמצאת על סף הסדר חוב, בדוחות הקרן מצוין שהחברה לא עמדה ביעדים שנקבעו בהסכם להעמדת ההלוואה השנייה (סה"כ העמידה הקרן לחברה מימון של 110 מיליון שקל) ולכן הריבית בגין ההלוואה השנייה עלתה ב-1.5%. באוריגו מציינים שפולאר "התחייבה כלפי אוריגו בין היתר לפעול לשיפור תזרים המזומנים שלה בדרך של מימוש נכסים בלוחות זמנים שהוסכמו בין הצדדים".

קרנות המנוף
 קרנות המנוף

צרו איתנו קשר *5988