IBI: מלאי הדירות ימשיך לעלות - צפי להמשך ירידת מחירים

רפי גוזלן: "אנו לא מצפים לעלייה ניכרת בביקושים בעקבות הפחתת הריבית" ■ "אחד הגורמים לרגיעה בביקושים לנדל"ן הייתה המחאה החברתית על רקע מחירי הנדל"ן"

"מגמת הירידה בביקושים לנדל"ן למגורים נבלמה אך בכל אופן מדובר בירידת מדרגה משמעותית שנרשמה במהלך החודשים האחרונים, כך שמגמת העלייה במלאי הדירות הלא מכורות עדיין צוברת תאוצה - הלחץ בכיוון של ירידות מחירים צפוי להימשך", כך לפי רפי גוזלן מ-IBI.

"תוואי הריבית צפוי לעודד את הביקושים אך הירידה בהם מגיעה על רקע אי ודאות גבוהה ומתוך חולשה באמון הצרכן כך שאנו לא מצפים לעלייה ניכרת בביקושים בעקבות הפחתת הריבית", הוסיף גוזלן.

אחד הגורמים לרגיעה בביקושים לנדל"ן מלבד הצעדים הרגולטורים והמיסויים שננקטו הייתה המחאה החברתית שבחלקה נבעה מהעלייה החדה במחירי הנדל"ן (כולל מחירי שכר הדירה). לדברי גוזלן, חזית זו נרגעה לכאורה בחודשים האחרונים, עם זאת על רקע התחממות הזירה הפוליטית המקומית והדיון בנושאים רגישים (כמו: חוק טל, הקריטריונים לסיוע ממשלתי לדיור) "לא מן הנמנע כי מדובר ברגיעה זמנית בלבד של מחאה זו, ומכאן ללחץ לבלימה מחודשת של הביקושים במשק".

"הצד המשלים של הערכה זו היא כי במידה ותחזור ההשפעה הממתנת על הצריכה הפרטית, סביר כי הלחץ להמשך הפחתות ריבית יגבר. למרות השיפור בסנטימנט בשווקים הגלובליים פרמיית הסיכון של המשק הישראלי נותרה גבוהה למדי", הוסיף גוזלן.

"כאשר בוחנים את תמהיל העלייה בפרמיית הסיכון הנתפסת של המשק הישראלי אנו מעריכים כי פוטנציאל היחלשות השקל גבוה יותר מזה של עלייה נוספת במרווח מול ארה"ב. זאת בהתחשב בפיחות המתון יחסית של השקל במהלך החודשים האחרונים לעומת רמת המרווח הנוכחית והן בהתחשב בצפי להמשך הפחתת הריבית", אמר גוזלן.

צרו איתנו קשר *5988