עתירה: מועצות אזוריות מפלות חברות ערביות במכרזים

"לאחרונה נתקלות חברות ערביות שניגשות למכרזים בתנאי מפלה ולכאורה לא חוקי, לפיו המועצה שומרת על זכותה לבחור במציע שמתגורר בתחום שיפוטה שלה"

לפני יותר מעשור קבע בית המשפט העליון (בפסק דין קעדאן) כי מדיניות ההחכרה של מינהל מקרקעי ישראל ליהודים בלבד מהווה אפליה אסורה. בקרוב עלול העליון להידרש שוב לסוגיה של אפליית ערבים, הפעם במכרזים שעורכות מועצות אזוריות.

לדברי עורכי דין שמייצגים חברות מהמגזר הערבי, לאחרונה נתקלות חברות ערביות שניגשות למכרזים של מועצות אזוריות ברחבי הארץ בהכנסת תנאי מפלה ולכאורה לא חוקי למכרזים, לפיו המועצה שומרת על זכותה לבחור בהצעה של מציע שמתגורר בתחום שיפוטה שלה, שנועד למנוע מחברות ערביות לזכות במכרזים הללו.

טענת האפליה במכרזים באה לידי ביטוי בעתירה מינהלית שהגישה בשבוע שעבר (ד') חברת ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות, שבבעלות משפחה ערבית מנצרת, לבית המשפט המחוזי בעיר נגד המועצה האזורית עמק המעיינות שבאזור בית-שאן.

בעתירה מבקשת ע.מ.ת מבית המשפט כי יורה על ביטול סעיף שהכניסה המועצה למכרז לפיתוח תשתיות ציבוריות במושב בית-יוסף שפורסם לפני מספר שבועות, המסמיך את המועצה להעדיף מציע שמקום עסקו נמצא בתחום שיפוט המועצה - המזמינה, על פני מציעים אחרים, אף אם הצעתו איננה הזולה מבין ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז.

באמצעות עורכי הדין נג'אר ריחאן, האני טנוס ובאסל אבו-דריס, טוענת ע.מ.ת כי הסעיף הוא בלתי חוקי בעליל, מהווה אבסורד בלתי נתפס ופוגע באופן בוטה בעיקרון השוויון, שהוא "נשמת אפו של המכרז הציבורי".

העותרת מוסיפה וטוענת כי העדפת מציע שגר בתחום שיפוטה של המועצה - אף אם הצעתו יקרה מהצעותיהם של המציעים האחרים - מהווה פגיעה קשה בקופה הציבורית.

עוד טוענת העותרת כי קביעת תנאי המעדיף מציע כזה או אחר במכרז על בסיס מיקום גיאוגרפי אפשרית אך ורק אם יש חשיבות למקום מבחינה עניינית למטרות המכרז.

בינואר 2012 פרסמה מועצת המעיינות את המכרז לביצוע עבודות לפיתוח תשתיות ציבוריות במושב בית-יוסף. ב-25 לינואר הגישה ע.מ.ת הצעה למכרז, בסך כ-8.3 מיליון שקל. לטענת העותרת, 5 חברות נוספות התמודדו עמה במכרז, ואולם הצעתה הייתה הזולה ביותר.

בעתירתה מבקשת ע.מ.ת מבית המשפט להקדים תרופה למכה - ולאסור על המועצה להמשיך את קיום המכרז, עד שייקבע האם הסעיף במכרז, שמסמיך את המועצה להעדיף מציע שמקום עסקו נמצא בתחום שיפוט המועצה, הוא חוקי או בטל.