הלמן אלדובי לרשות ני"ע: "לחקור הברחת נכסים מאמפל"

בית ההשקעות מבקש מהרשות ני"ע להתערב ולבחון התנהלותה של חברת אמפל ואי עמידתה בהחזר החוב שלה ■ "לבדוק חשש להברחת נכסים בשווי 20 מ' ד' מאמפל לטובת חברה פרטית בבעלות יוסי מימן"

קבוצת הלמן-אלדובי פנתה לרשות ניירות ערך בבקשה להתערבות בעניין אמפל ובבקשה לבחון את התנהלותה החברה ואי עמידתה בהחזר החוב.

בקבוצה ביקשו מהרשות לחקור את החשש להברחת נכסים בשווי 20 מיליון דולר מאמפל לטובת חברה פרטית הנמצאת בבעלותו של בעל השליטה באמפל, יוסי מימן. זאת באמצעות לקיחת הלוואה הניתנת להמרה בזכויות בפרויקט האתנול של חברת "מרחב" בקולומביה. בקבוצה מבקשים מרשות ני"ע, כגורם המפקח, להתערב בנושא התנהלותה של אמפל ובעיקר בנושא ההלוואה שניתנה וטרם הוחזרה, "כל מחיקה של כספים המגיעים לאמפל, נעשית על חשבונם של המחזיקים באג"ח של החברה", מציינים.

בקבוצה טוענים כי ההלוואה, שנלקחה בשנת 2007 לא נפרעה עד היום, עוד טוענים כי בדיווחי אמפל לא הוזכר אישור עסקת בעלי השליטה (הסכם ההלוואה). "למעשה, ההלוואה המדוברת הוזכרה בכל דוח שנתי בפסקה אחת, המתארת את היקף ההלוואה ואת הזכות להמירה בזכויות בפרויקט האתנול. בדוחות החברה ליום 30 בספטמבר 2011, שוב הוזכרה ההלוואה אשר, נכון לאותו היום, לא הומרה" אומרים בקבוצה.

"איך החברה לא דורשת פירעון הלוואות?"

בהלמן-אלדובי מבקשים מהרשות לבדוק האם הדיווחים התקשורתיים ולפיהם ההלוואה הומרה לזכויות בפרויקט האתנול, אכן התבצעה בפועל, ואם כן לבדוק מדוע החברה לא ציינה זאת בדיווחיה, עוד דורשים לבדוק איך דבר זה עומד בכפיפה אחת עם אי עמידתה של אמפל בהתחייבויותיה מול מחזיקי איגרות החוב שלה.

בפניה לרשות ני"ע טוענים בהלמן-אלדובי כי לא יעלה על הדעת מצב בו חברה אשר הודיעה באופן חד צדדי על הפסקת התשלומים למחזיקי אגרות החוב, לא תדרוש פירעון הלוואות אשר העמידה לחברה פרטית בבעלות בעל השליטה בה, הלוואות המגובות בערבות אישית של בעל השליטה בה.

בנוסף, מציינים בקבוצה כי במהלך השבועות האחרונים הקבוצה פנתה מספר פעמים לחברת אמפל, לנציגות בעלי החוב ולנאמנים בטענה כי כחברת החזקות, לאמפל אין ערך מוסף למשקיעים וכי ככזו היא גורמת לבזבוז כספי המחזיקים, בעיקר לנוכח הוצאות התפעול אשר נאמדו בסכום של כמיליון שקל לשבוע.

נזכיר כי בית ההשקעות פנה בחודש שעבר במכתב חריף לנציגות ולנאמני האג"ח של חברת ההחזקות אמפל שבשליטת יוסי מימן, בקריאה להשתלט עליה ולא להגיע עימה להסדר חוב, וכן התלונן על ניגודי העניינים של נציגות מחזיקי האג"ח.

מאמפל נמסר בתגובה לטענות הלמן אלדובי כי הטענות נובעות מאי הכרת העובדות, "אין כל בסיס להנחה לפיה על החברה להתערטל מנכסיה מיד ובכל מחיר, ברור שאין מקום לטענות נגד החברה ומנהליה שפעלו לשימור פרויקט האתנול בקולומביה. מהמכתב עולה כי גם בקבוצת אלדובי מודים בעצמם כי אין להם תשתית עובדתית המאפשרת ביסוס מסקנה אחרת. משעה שההחלטה התקבלה כדין אין לבעל השליטה כל התחייבות כלפי החברה. ההחלטה בעניין הפרויקט בקולומביה התקבלה ע"י ועדה של דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים".

עוד מוסיפים באמפל, "החברה חוששת, נוכח התנהלותה של הלמן אלדובי כלפיה, כי פעולותיה מונעות משיקולים זרים וכי לא טובת מחזיקי האג"ח עומדת בראש מעייניהם".

צרו איתנו קשר *5988