דלק נדל"ן: תביעה ייצוגית נגדנו? הבקשה חריגה בקיצוניותיה

דלק נדל"ן ויצחק תשובה תוקפים את עו"ד רנן גרשט בעקבות הבקשה לתביעה ייצוגית בהיקף 720 מיליון שקל שהגיש נגד החברה בטענה לדיווחים כוזבים

"עו"ד רנן גרשט, המתיימר לשמש כתובע ייצוגי, פעל יחד עם בא-כוחו (עו"ד אופיר נאור, שותפו למשרד עורכי הדין שבבעלותם ובניהולם) להגיש את בקשת האישור, כאשר פגמיה והליקויים שנכללו בה חריגים בקיצוניותם".

כך טוענים חברת דלק נדל"ן ויצחק תשובה בתגובה שהגישו אתמול (ד') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, לבקשה לאשר תביעה ייצוגית בהיקף 720 מיליון שקל נגד קבוצת דלק, נגד תשובה ונגד חברי הדירקטוריון והמנכ"ל לשעבר, איליק רוז'נסקי, שהגיש עו"ד גרשט.

זאת, בטענה כי דלק נדל"ן (שעד 2008 הייתה בבעלות קבוצת דלק) פרסמה לאורך השנים דיווחים כוזבים ונהגה בחוסר הוגנות כלפי המשקיעים, מה שהסב להם נזק של מאות מיליוני שקלים במחיקת שווי החזקות הציבור בחברה.

בתגובתם מפרטים הנתבעים, באמצעות עורכי הדין פנחס רובין ועופר צור ממשרד גורניצקי ושות', שורה ארוכה של פגמים טכניים ומהותיים, שנפלו לדבריהם בבקשה לייצוגית וצריכים להביא לדחיית הבקשה, או לחילופין לסילוק חלקים נכבדים ממנה.

בין היתר נטען בתגובה כי הטענות העובדתיות המופנות בבקשה לאישור ייצוגית לא מופיעות בתצהיר שהגיש גרשט, כי לגרשט אין עילת תביעה אישית נגד דלק נדל"ן ותשובה, הואיל והוא לא שילם דבר בעבור מניות החברה שקיבל כדיבידנד, וכי עילות התביעה התיישנו.

עוד טוענים דלק נדל"ן ותשובה כי בבקשה לאישור ייצוגית נגדם נעשה בלבול יוצרות בין תובענה נגזרת לתובענה ייצוגית, בכך שגרשט ערבב עילות תביעה השמורות לבעלי מניות ביחד עם עילות השמורות לחברה עצמה, ואף הודיע ליו"ר רשות ניירות ערך כי בכוונתו להגיש תביעה נגזרת ולא תביעה ייצוגית.

ואם לא די בכך, טוענים הנתבעים כי גרשט עצמו הודה במכתב ששלח לרשות ניירות ערך כי אין בידו ראיות לתביעתו (שבתחילה חשב שהיא תוגש כתביעה נגזרת). "הריק הראייתי ביחס לתביעה נגזרת (בו הודה המבקש במכתבו ליו"ר רשות ניירות ערך) - כמוהו כריק הראייתי בתביעה הייצוגית", כתבו המשיבים בתגובתם.

את תביעתו הייצוגית ביסס גרשט, בין היתר, על חקירה שניהלה רשות ניירות ערך נגד דלק נדל"ן והמנכ"ל לשעבר, איליק רוז'נסקי, בחשד ל"בישול" דוחות כספיים בעבר. בתביעתו הוא תוקף את חברי הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה וטוען כי הם הפרו את חובתם לפעול בתום-לב, תוך הצגת מצגי-שווא כלפי בעלי המניות.

לטענת גרשט, מדובר ב"שורה של דיווחים כוזבים" שפירסמה החברה בעבר, וכן "דיווחים מטעים שנעשו בדוחות הכספיים ובדיווחיה של החברה, אשר בחלקם נתמכו בהערכות שווי מנופחות ושקריות ובמצגים שקריים שהוצגו".

על בסיס הערכות אלה, טוען גרשט, נטלה החברה הלוואות, שהיום היא אינה מסוגלת להחזיר, וכן פרעה חלק מחובותיה עבור מקצת בעלי האג"ח בעבר.

לדברי גרשט, באוגוסט 2008 החברה פירסמה הערכת שווי שהוזמנה על-ידה, ובה הוצג לציבור שוויה הכלכלי של החברה; ההון העצמי בהערכת השווי עמד על 3.5 מיליארד שקל - שווי שבדיעבד התברר כשגוי וכמטעה.

"לימים התברר כי נושאי המשרה בחברה ביצעו רישומים כוזבים בדוחות הכספיים ובדיווחים של החברה, והכול תוך עצימת עיניים ורשלנות חמורה של חברי הדירקטוריון, כשבעל השליטה וחברי הדירקטוריון לא רק שלא מנעו את ביצועם והצגתם של הפרטים המטעים - אלא שאף ביצעו חלוקות של דיבידנדים ושורה של עסקאות בעלי עניין על בסיסם", נטען.

יצוין כי ב-25 לינואר הודיעה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) לדלק נדל"ן, למנכ"ל החברה לשעבר איליק רוז'נסקי, למשנה למנכ"ל לשעבר חווה זמיר טואף ולסמנכ"ל הכספים לשעבר יוסף פרידמן, כי החליטה להגיש בעניינם כתב אישום בחשד ל"בישול דוחות", וזאת בכפוף לשימוע.

לחשודים מיוחסות עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, עבירות מירמה והפרת אמונים, עבירות מנהלים ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך, בקשר עם הסיווג החשבונאי של רשת רודשף בדוחות החברה במהלך שנת 2008, ובקשר עם הערכת השווי של חניוני NCP בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2008. חקירת רשות ניירות ערך, שנפתחה בסוף 2009, הסתעפה וכללה את פעילות דלק נדל"ן ואנשיה גם בחו"ל.

עיקר החשדות נוגעים למהלכים חשבונאיים לא תקינים שהביאו לניפוח שווי הנכסים של החברה בבריטניה. ככל הידוע, במהלך החקירה הגיעו חוקרי הרשות למשרדים ולאתרי הנדל"ן שבהם פועלת החברה באנגליה, וערכו בדיקת שווי מלונות, חניונים ותחנות דלק שבבעלותה.

חברי דירקטוריון דלק מיוצגים בהליך התביעה הייצוגית בידי עורכי הדין צבי אגמון ואורי שורק ממשרד צבי אגמון ושות'. רוז'נסקי מיוצג בידי עורכי הדין בעז בן-צור וחגי פלג ממשרד בעז בן-צור ושות'.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988