האם הנדל"ן יעלה את האינפלציה?

פער גדול נפער בין חזאי המאקרו גדול והוא נע בין 1.8% עד 2.8% לאינפלציה בשנת 2012

בסוף השנה שעברה התעורר ויכוח בין הכלכלנים בשאלת המגמה שיתפסו מחירי שכירות הבתים והדירות, כתוצאה מהמחאה החברתית שהתעוררה בקיץ. היו שטענו כי המחאה תוליד ירידה במחירים, כתוצאה מהצפת השוק בדיור זול וכנגדם נטען שהמחאה תקפיא את השוק וכתוצאה מכך יעלה הביקוש לשכירות, ומכאן גם למחיריה.

שכר הדירה מהווה כ-25% ממדד המחירים לצרכן, ויש לכך משמעות עמוקה. לא לחינם חלוקים החזאים בדעותיהם לגבי כיוון האינפלציה. לעומת השנים הקודמות, פער התחזיות בין חזאי המאקרו גדול ונע בין 1.8% עד 2.8% לאינפלציה בשנת 2012.

נתוני הנדל"ן של החודשים האחרונים מציגים פתרון חלקי לסוגיה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המודדת את מחירי שכר הדירה כחלק מהמדד מדווחת כבר חודשיים ברציפות על עלייה מתונה במחירי השכירות.

לעומת זאת, אותה הלשכה מדווחת על ירידה במחירי הדירות, וגם משרד האוצר מדווח על ירידה שכזו. על פי הנתונים האחרונים, נראה כי התרחיש השני הוא הרלוונטי. ישנה עצירה וירידה במחירי הדירות לרכישה, ולכן עולה הביקוש לדירות להשכרה. כמובן שהתוצאה היא אינפלציה גבוהה משצפו החזאים.

התוצאה הזו צריכה להטריד את בנק ישראל. אנו נמצאים בסביבה מאתגרת מבחינת האינפלציה - מיתון באירופה, בשילוב האטה בכלכלה המקומית.

מצד שני עליית מחירי האנרגיה והדלק עליהן התבשרנו השבוע יעודדו אינפלציה. אם נוסיף לכך עלייה במחירי שכר דירה שמהווים כ-25% ממדד המחירים לצרכן, ו"תיבול" בדמות ריבית נמוכה, הרי שהחשש הוא האינפלציה אכן תהיה בקצה העליון של היעד.

המשך עלייה במחירי השכירות תשפיע על עניינים נוספים, לא רק על האינפלציה. העלייה במחירי השכירות תביא להכנסה פנויה קטנה יותר, לצריכה פרטית נמוכה יותר (בטח ובטח אם נוסיף את מחיר הדלק), לבסוף עלולה להביא לפגיעה בכלכלה.

אז האם אין דרך לצאת מתרחיש של מחירי שכירות עולים למרות הקפאון בשוק הנדלן? בטח שיש, אבל הדבר דורש שינוי במדיניות. ייזום פרוייקטים של שכר דירה בר השגה במרכזי הערים ולאורך זמן, בצירוף ירידת מחירים מתונה דרך טיפול בחסמי שוק, יעזרו להטיב את מצב שוכרי הדירות ולהוריד את עלות המחיה.

עד שזה יקרה, ניתן לצפות להפתעות נוספות כלפי מעלה במדד המחירים לצרכן (ואם ניתן לצפות לזה, אז זה בטח לא "הפתעה"), ולחזרתה של המחאה החברתית בעתיד הקרוב.

חיים נתן הינו כלכלן ראשי במנורה מבטחים פיננסים, בעל רישיון מנהל תיקים ובעל זיקה מכוח תפקידו לנכסים פיננסיים. מנורה מבטחים קרנות נאמנות ו/או מנורה מבטחים ניהול תיקי השקעות ו/או חברות אחרות בקבוצה עשויים להיות בעלות עניין אישי בני"ע מכוח כך שהן מחזיקות ו/או עלולות להחזיק ו/או לבצע פעילות בני"ע עבור עצמן ו/או עבור לקוחותיהן ו/או במסגרת אחרת. אין לראות באמור לעיל עבודת אנליזה של ני"ע ו/או הצעה של הנכסים ו/או הזמנה לרכשם ו/או ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בהם ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, בשום אופן צורה ו/או דרך. שיווק ההשקעות לעיל אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

צרו איתנו קשר *5988