האם השרה לבנת עומדת לחולל מהפכה בשוק הספרים?

משרד התרבות הפיץ היום למשרדי הממשלה את תזכיר החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל ■ מה יש בהצעת החוק - ולמה היא עשויה לשנות סדרי עולם?

האם ישתנה בקרוב מקצה לקצה שוק מבצעי הספרים בארץ? על אף (או בגלל) התמכרותם של הישראלים למבצעי "ארבע ב-100", ועל רקע לא מעט מחלוקות בנושא, מפרסם היום (ד') משרד התרבות והספורט תזכיר החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל - שמטרתו להגן על זכויות הסופרים תוך מניעת מבצעים אגרסיביים בענף.

התזכיר הופץ היום להערות משרדי הממשלה והציבור על-ידי השרה לימור לבנת, בשיתוף משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה בראשות פרופ' יוג'ין קנדל והתאחדות הסופרים והמו"לים בישראל.

הגורמים השותפים לגיבוש הצעת החוק מדגישים כי על אף הקולות הטוענים כי הצרכן ייפגע מהגבלת ההוזלות, כתוצאה מהחוק המחיר הנקוב לצרכן של ספר יהיה נמוך בעשרות אחוזים מהמחיר המומלץ לצרכן כפי שהוא היום - זאת מאחר שכללי השוק החופשי יכתיבו למו"לים לקבוע מחירים שיהיו סבירים, על מנת ליצור בקרב ציבור הקוראים ביקוש ראוי לאותם סופרים.

במשרד התרבות מסבירים כי במדינת ישראל שורר בשנים האחרונות מצב ייחודי שבו התנהלות שוק הספרים מוכתבת כמעט באופן בלעדי על-ידי דואפול המורכב משתי רשתות השולטות בכ-80% מהשוק - כשאחת מהן, צומת ספרים, מתאפיינת במבנה משפטי של בעלות אנכית, באופן בו היא נשלטת על ידי הוצאת ספרים גדולה - מודן. מצב זה גורם לפגיעה קשה בעיקרון התחרות החופשית, ומשרד התרבות סבור כי הכרחי להתערב ולהסדיר את השוק.

החוק, מסבירים עוד במשרד, נועד בראש ובראשונה להבטיח כי הציבור הישראלי יוכל ליהנות מספרות ישראלית עברית איכותית - מה שיקרה רק אם סופרים ומשוררים בישראל יקבלו גמול הולם וראוי תמורת יצירתם.

בנוסף, החוק נועד לשמור על גיוון תרבותי בפרסום ובהפצה של ספרים בישראל ולאפשר תחרות הוגנת בין הוצאות הספרים השונות.

לפיכך מציע החוק בין השאר כי במהלך 18 חודשים מתאריך ההוצאה לאור של ספר לא ישתנה מחירו לצרכן. חנות ספרים לא תהיה רשאית למכור לצרכן את הספר במחיר שהוא נמוך מהמחיר לצרכן, למעט בתקופות ההנחה הקבועות בחוק.

על גבי כל ספר יציין המוציא לאור את החודש והשנה של הדפסת המהדורה הראשונה שלו, המהווים למעשה את מועד תחילת מניין תקופת ההגנה על הספר. בכל מקרה לא תוכל חנות ספרים למכור את הספר בתאריך שהוא קודם לתאריך ההוצאה לאור המודפס על גבי הספר.

במהלך תקופת ההגנה יקבל סופר ישראל, בגין כל כותר שנכתב על-ידו ופורסם על-ידי המוציא לאור, תמלוגים בשיעור של 8% מהמחיר הנקוב לצרכן עבור 6,000 העותקים הראשונים שיימכרו מאותו כותר, ותמלוגים בשיעור של 10% עבור כל עותק של הספר החל מהעותק ה-6,001 ואילך (ללא הגבלת תקרה של מספר העותקים). אין מניעה שסופרים יגיעו להסכמים עם מו"לים שבמסגרתם יקבלו תמלוגים בשיעור גבוה מזה המצוין בחוק.

במשך 7 שנים מתום מועד תקופת ההגנה, ישלם מוציא לאור לסופר ישראלי תמלוגים בשיעור של 16% מגובה התקבול שיתקבל בפועל על-ידי המוציא לאור עבור הספר.
עבור ספר ראשון של סופר ישראלי שייצא לאור למכירה בישראל, יהיה הסופר זכאי לתמלוגים בשיעור שלא יפחת מ-80% מהשיעורים הקבועים לעיל.

הסוף ל"ארבע ב-100" ו"שני ב-50%"

עוד קובעים סעיפי החוק המוצע כי חנות ספרים לא תתנה מכירתו של ספר לצרכן במהלך תקופת ההגנה ברכישתו של ספר או מוצר אחר על-ידי הצרכן, או יחד עם ספר או מוצר אחר, והיא לא תציע לצרכן למכירה ספר במסגרת עסקאות המשלבות אותו יחד עם ספר או מוצר אחר.

בתקופת ההגנה תוכל חנות ספרים לתת לצרכן הנחה בגין מכירת הספרים בגובה של עד 10% במועדים ובשיעורים הבאים: במהלך כל ימי "שבוע הספר העברי", במועדים הקבועים על-ידי משרד התמ"ת, וכן לקראת חגי תשרי ופסח (מי"ז באלול ועד יום כ"ג בתשרי של כל שנה, ומיום ג' בניסן ועד ליום כ"ב בניסן של כל שנה).

התמלוגים שישולמו לסופר, לגבי הספרים שנמכרו בהנחה, יחושבו לפי שיעור של 8% על כל עותק של ספר עד 6,000 העותקים הראשונים ו-10% מהעותק ה-6001, על-פי המחיר הנקוב לצרכן בניכוי ההנחה שניתנה על הספר.

עוד נקבע כי חנות או מוציא לאור לא יתגמלו מוכר בחנות ספרים, במישרין או בעקיפין, בשכר, בהטבות או בכל דרך אחרת בשל המלצה על ספר מסוים, לרבות ספרים שאינם מוגנים על-פי חוק זה - שיטה המקובלת היום לא מעט ברשתות הספרים הגדולות.

חנות ספרים לא תפלה ולא תיתן עדיפות למוציא לאור מסוים בהקצאת שטחי תצוגה או במיקום שטחי התצוגה בהם יוצגו ספרי הוצאתו בחנות, ומוציא לאור או מפיץ מטעמו לא יסרב למכור לחנות ספר המוצא לאור על-ידו - בהנחה, כמובן, שהחנות תשלם להם בגין הרכישה תמורה כספית זהה או דומה לזו המשולמת על-ידי חנויות אחרות (אלא אם הראה כי קיימים טעמים של ממש המצדיקים אי-מתן השירות בתנאים דומים).

להוצאות לאור ניתנת האפשרות להגיע להסכם עם סופר ישראלי על תשלום סכום כספי כולל בגין כתיבת ספר ולנכות ממנו את סכום התגמולים המגיעים לסופר.

אחת לשנה, מציע תזכיר החוק, ייחתם בין המוציא לאור לבין חנויות הספרים "הסכם הנחה", שבמסגרתו ייקבע שיעור ההנחה המקסימלי שיינתן לחנות מהמחיר לצרכן של כל הספרים המוגנים בחוק זה ושיימכרו על-ידי המוציא לאור לחנות הספרים במהלך אותה שנה.

המוציא לאור לא יהיה רשאי למכור את הספר לחנות ספרים, אם בעצמו ואם באמצעות מפיץ מטעמו, במחיר הנמוך משיעור ההנחה הנקוב ב'הסכם ההנחה' (למעט מקרים בהם אושרה חריגה בנוגע לספרים ספציפיים על-ידי משרד התמ"ת).

עוד מוצע כי חנות ספרים לא תקבל ממוציא לאור תמורה נוספת על התמורה ממכירת הספרים על-ידה, עבור כל פעילות המבוצעת על-ידה בנוגע לספרים המוגנים בחוק זה, אשר הוצאו על-ידי המוציא לאור, ובכלל זה לא תבקש ולא תקבל מהמוציא לאור תמורה או הטבה או שיפוי בגין מתן תמריצים למוכרים, מיקום הספרים בחנות ואופן תצוגתם, פרסום, חלונות ראווה, שיווק או קידום מכירות.

בשלב ראשון, מציע משרד התרבות והספורט לחוקק את החוק כהוראת שעה לתקופה של 3 שנים, שבמהלכן תיבחן יעילותו בהתבסס על נתונים שייאספו בפרק הזמן הזה.

"הסופרים יצליחו להתפרנס בכבוד"

שרת התרבות והספורט לימור לבנת אמרה היום כי "הודות לחוק זה, אני מקווה שסוף-סוף יצליחו הסופרים והמשוררים הישראליים להתפרנס בכבוד - אבל הרווח העיקרי יהיה של החברה, התרבות בישראל וכל אחד ואחת מאיתנו.

"התנאים הקיימים היום בשוק הספרים מציבים איום ממשי על המשך הצמחתם של ענקי ספרות חדשים. אני מאמינה שהחוק יוביל למציאות חדשה שבה סופרים, הוצאות לאור קטנות וחנויות ספרים פרטיות יהיו מוגנים מהקרב שמנהלות רשתות הספרים הגדולות. הם יוכלו לחיות ללא חשש וליצוק חיים לתוך עולמנו התרבותי שהוא חלק חשוב ובלתי נפרד מהחוסן הלאומי והחברתי שלנו".

לבנת מציינת כי הצעת החוק מתבססת, בין השאר, על עקרונות שהתוו חברי הכנסת ניצן הורביץ וזבולון אורלב במסגרת שתי הצעות חוק פרטיות דומות שהניחו על שולחן הכנסת.

מסטימצקי ומצומת ספרים לא נמסרה תגובה לדברים.

צרו איתנו קשר *5988