גרוניס מגבה את מודריק: לא ייפסל מלדון בתיק הימורים מקוונים

השופט עודד מודריק סירב לפסול עצמו מלדון בתיק שעניינו הימורים באינטרנט, אף שחתנו, ד"ר מאור אבן-חן, משמש כראש צוות הפרקליטים בנושא הימורים מקוונים

נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, מגבה את שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב עודד מודריק: בשבוע שעבר דחה גרוניס את הערעור שהוגש לו על החלטתו של השופט מודריק שלא לפסול את עצמו מלשבת במשפט פלילי שעניינו הימורים באינטרנט.

כפי שנחשף ב"גלובס", מודריק סירב לפסול את עצמו מלשבת במשפט, אף שחתנו, ד"ר מאור אבן-חן מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, מרכז את צוות המשימה לטיפול בעבירות של הימורים מקוונים.

החלטתו של גרוניס עשויה ללמד על גישה מצמצמת אף יותר שתינקט בתקופתו של גרוניס כנשיא העליון בתחום פסלות השופטים, לעומת תקופות הנשיאים הקודמים דורית ביניש ואהרן ברק.

אין בנושא זה סטטיסטיקה מסודרת, ואולם על-פי ההערכות, שיעור ערעורי הפסלות שהתקבלו בתקופת ביניש היו נמוכים באופן משמעותי מאשר בתקופות קודמות, ופירוש הדבר הוא שהמערכת נוטה עוד פחות מבעבר לפסול שופטים מלשבת בתיקים מסוימים בשל ניגוד עניינים או חשש למשוא-פנים.

מדובר בתיק המתנהל זה כשנתיים ובו 11 נאשמים, המואשמים בפרשייה סבוכה של ניהול רשת הימורים באינטרנט.

בקשת הפסלות שהוגשה למודריק היא יוצאת דופן: בניגוד לבקשות סטנדרטיות המוגשות לשופטים לפסול את עצמם, בשל קרבתם לאחד הצדדים בתיק - הפעם מדובר בקשר עקיף המבוסס על מהות התיק הפלילי המתנהל בפני השופט. בשל היותו של עו"ד אבן-חן ראש "צוות המשימה" הפרקליטותי בנושא הימורים באינטרנט, ובשל מועמדותו לתפקיד פרקליט מחוז מיסוי וכלכלה, התבקש השופט מודריק לפסול עצמו מלעסוק בתיק. עו"ד אבן-חן נשוי לבתו של מודריק, המשפטנית ד"ר הילה מודריק-אבן-חן.

בהחלטתו שלא לפסול את עצמו כתב מודריק כי "אכן התברכתי בחתן מוכשר מאוד, שאינו זקוק לא לעצתי ולא להיזון חוזר של רעיונות בענייני עיסוקו. גם אני אינני נועץ בבני משפחתי בכל הקשור לפסיקותיי".

באשר למועמדותו של אבן-חן לתפקיד פרקליט מחוז מיסוי וכלכלה כתב מודריק: "מכיוון שהמכרז טרם קוים, ממילא מדובר בסוגייה שטרם באה לעולם, וככזו אין לי צורך להחליט בה".

גרוניס מיהר לדחות את הערעור שהוגש לעליון על החלטתו של מודריק, אף בלא לבקש את תגובת המדינה לערעור.

"המבחן הכללי בשאלת פסלות שופט מלשבת בדין הינו קיומן של נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא-פנים בניהול המשפט", כתב גרוניס בהחלטתו. "בענייננו החשש למשוא-פנים מבוסס, כך נטען, על זיקתו של קרוב משפחתו של השופט לתיק. אולם, לפרקליט בשירות הציבורי אין אינטרס אישי ממשי, כלכלי או אחר, בתוצאת ההליך. זאת אף במצב שבו הוא מועסק באותה היחידה שנציגיה מופיעים לפני השופט".

לדברי גרוניס, "קרוב משפחתו של השופט מועסק אמנם בפרקליטות המדינה, אך ביחידה נפרדת מזו המטפלת בתיק הנדון. אין לו כל זיקה ממשית לתיק זה. על כן אין מתקיים בענייננו חשש ממשי למשוא-פנים. עו"ד אבן-חן אינו בגדר 'צד להליך', מה גם שההליך אינו עשוי להשפיע על זכויותיו או על אינטרסים אישיים משמעותיים שלו. מכל מקום, השפעה כזו, ככל שמתקיימת, אינה מעוררת חשש ממשי למשוא-פנים מצד השופט".

עוד קבע גרוניס כי גם הטענה כי בין אבן-חן לפרקליטי מחוז מיסוי וכלכלה מתקיימים קשרי עבודה הדוקים, אינה אלא "חשדות הנעדרים בסיס עובדתי מוצק, שאינם יכולים לשמש בסיס לטענת פסלות. חזקה היא כי עמדת השופט היא שמשקפת את המציאות", סיכם נשיא בית המשפט העליון את החלטתו. (ע"פ 1851/12).

צרו איתנו קשר *5988