העליון ידון בפסילת השופט מודריק מלדון בתיק הימורים באינטרנט

עודד מודריק סירב לפסול את עצמו מלדון בתיק פלילי שעניינו הימורים באינטרנט, אף שחתנו, ד"ר מאור אבן-חן, משמש כראש צוות הפרקליטים בנושא הימורים מקוונים

שופט המחוזי בתל-אביב, ד"ר עודד מודריק, סירב לפסול את עצמו מלשבת בתיק פלילי שעניינו הימורים באינטרנט, אף שחתנו, ד"ר מאור אבן-חן מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, משמש כראש צוות הפרקליטים המלווה את כוח המשימה המשולב בנושא הימורים באינטרנט.

מודריק נימק את החלטתו, בין היתר, בעובדה שחתנו מכהן במחלקה הכלכלית, בעוד שהתיק שלפניו הוגש על-ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה. ואולם, עו"ד אבן-חן הוא אחד המתמודדים במכרז לתפקיד פרקליט מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה).

על סירובו של מודריק לפסול את עצמו הוגש השבוע ערעור לנשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס.

מדובר בתיק המתנהל זה כשנתיים ובו 11 נאשמים, המואשמים בפרשייה סבוכה של ניהול רשת הימורים באינטרנט.

בקשת הפסלות שהוגשה למודריק היא יוצאת דופן: בניגוד לבקשות סטנדרטיות המוגשות לשופטים לפסול את עצמם בשל קרבתם לאחד הצדדים בתיק - הפעם מדובר בקשר עקיף, המבוסס על מהות התיק הפלילי המתנהל בפני השופט.

בשל היותו של עו"ד אבן-חן ראש "צוות המשימה" הפרקליטותי בנושא הימורים באינטרנט, ובשל מועמדותו לתפקיד פרקליט מחוז מיסוי וכלכלה, התבקש השופט מודריק לפסול עצמו מלעסוק בתיק. עו"ד אבן-חן נשוי לבתו של מודריק, המשפטנית ד"ר הילה מודריק-אבן-חן.

פסלות אובייקטיבית

מודריק עצמו פירט בהחלטתו שלא לפסול את עצמו על אודות יחסיו המשפחתיים עם אבן-חן: "אינני יודע במדויק את טיב המשימות שחתני מופקד עליהן. המדינה מציינת בתגובתה כי לד"ר אבן-חן אין כל נגיעה בתיק הזה. כתב האישום הוגש בידי פרקליטות מיסוי וכלכלה ולא בידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות.

"אינני סבור כי תפקיד המטה שהוא ממלא בפרקליטות המדינה הוא בעל השלכה כלשהי על העניין האישי שיש לו - ומכוחו גם לי כשופט - בתוצאות התיק. תוצאות המשפט אינן יכולות להשפיע לא על מעמדו ולא על קידומו ולא על תחום תפקודו של ד"ר אבן-חן בפרקליטות המדינה".

מודריק גם התייחס לטענת הסנגורים, שלפיה אפשר שהתיק מהווה נושא לדיון משפחתי בין השופט לבין חתנו: "אכן התברכתי בחתן מוכשר מאוד", הוא כתב, "שאינו זקוק לא לעצתי ולא להיזון חוזר של רעיונות בענייני עיסוקו. גם אני אינני נועץ בבני משפחתי בכל הקשור לפסיקותיי".

באשר למועמדותו של אבן-חן לתפקיד פרקליט מחוז מיסוי וכלכלה כתב מודריק: "מכיוון שהמכרז טרם קוים, ממילא מדובר בסוגייה שטרם באה לעולם, וככזו אין לי צורך להחליט בה".

אין זו הפעם הראשונה שעולה טענה בדבר הצטלבות נתיביהם המקצועיים של מודריק ושל חתנו אבן-חן. בתיק אזרחי שהתנהל בפני מודריק ב-2003, התבקש השופט להכריע בדבר הצגתו במשפט האזרחי של חומר מתוך תיק פלילי שהתנהל נגד אחד מבעלי הדין שלפניו. \

התברר כי התובע במשפט הפלילי נגד אותו בעל דין היה עו"ד אבן-חן. מודריק שאל את עצמו "האם עלולה קרבת המשפחה שלי להטות את דעתי, באורח מודע או תת-מודע, בקשר להחלטה".

הוא ציין כי "למניעת לזות-שפתיים, החלטתי להעמיד את הצדדים על הקרבה המשפחתית האמורה". בסופו של דבר החליט לפסול את עצמו, בנימוק שלפיו "קרבת משפחה בין השופט לגורם מעורב במשפט יוצרת חזקת פסלות אובייקטיבית".

"השפעה לא מודעת"

בערעור לעליון על החלטתו של מודריק שלא לפסול עצמו בתיק החדש, כתבו סנגוריהם של הנאשמים, עורכי הדין יעקב גולדמן וירון הרוש, כי "אמנם חתנו של השופט אינו בעל דין או מייצג בתיק הנדון, אולם מאחר שהפסיקה וההלכה בתחום ההימורים המקוונים אינה רבה, יש חשש ממשי כי בקשריו המשפחתיים של השופט יהיה בכדי להשפיע על החלטתו, ויתכן אף שלא במודע. לא מן הנמנע כי דעתו של השופט יכולה להיות מושפעת עקב קרבתו המשפחתית לבעל תפקיד כה חשוב בהסדרה והתוויית דעתה של המדינה בתחום ההימורים".

הסנגורים טוענים כי מאחר שד"ר אבן-חן הוא שמתווה ומוביל את עמדותיה של המדינה בתחום ההימורים וההימורים המקוונים בפרט, בכך הוא למעשה הופך לצד להליך.

"התיק הנדון הוא אחד מ-4 התיקים הגדולים והמרכזיים המתנהלים עתה בבתי המשפט בסוגיית עבירות ההימורים באינטרנט, ומכונה 'תיק דגל'. ככזה הוא בעל השפעה רבה", הם טוענים.

לדברי הסנגורים, אם אבן-חן אכן ימונה לפרקליט מחוז מיסוי וכלכלה, "אין ספק כי אז יהיה השופט מודריק מצוי בחשש ממשי למשוא-פנים. על כן יש בכך כדי ליצור סבירות לחשש ממשי למשוא-פנים מצידו של השופט, ומן הראוי, מבחינת מראית פני הצדק, כי היה עליו לפסול עצמו. ראוי כי צדק ייעשה ואף ייראה".

הסנגורים מוסיפים ומדגישים כי "אין לנו שום ספק בדבר כישוריו, מקצועיותו ויושרו המקצועי של השופט וכך גם לגבי חתנו ד"ר אבן-חן. לא רגשותינו עמדו לנגד עינינו בזמן הגשת ערעור זה אלא טובת הכלל, ולפיה ההנחה כי משפט המתנהל בהגינות ובפתיחות הוא הבסיס להצלחת פעולתה של המערכת המשפטית ויעילותה, ומתוך הרצון לעשיית צדק ולהבטחת קיום משפט תקין, נכון ואובייקטיבי". (ע"פ 1851/12).

צרו איתנו קשר *5988