D&B: עלייה של 6.2% במספר רואי החשבון בפירמות הגדולות

מדירוג D&B עולה כי ב-2011 הביג-5 גייסו 110 רו"ח חדשים ■ ארנסט & יאנג מובילה את השוק עם 662 רו"ח ■ מנגד, חלה ירידה במספר המצטרפים למקצוע

שנת 2011 הסתמנה כשנת התאוששות במשק לאחר שנות המשבר הקודמות, ונראה כי גם פירמות ראיית החשבון חשו בכך: בשנת 2011 גויסו 110 רואי חשבון חדשים לעבודה ב-5 משרדי ראיית החשבון הגדולים - נתון המשקף עלייה של 6.2% במספר רואי החשבון המועסקים בהם. כמו כן, חלה עלייה כללית של 5% במספר המועסקים בכל 5 המשרדים הגדולים, ועלייה זהה במספר רואי החשבון ב-20 המשרדים הגדולים.

נתונים אלה ונתונים סטטיסטיים נוספים נאספו במסגרת דירוג משרדי רואי החשבון לשנת 2012, שמפרסמת היום (ב') קבוצת ניהול הסיכונים D&B ישראל.

על-פי נתוני הקבוצה, בישראל פועלים יותר מ-3,500 משרדי רואי חשבון. רובם, 75%, ממוקמים באזור המרכז. 17% משרדים נמצאים באזור הצפון, והיתר בדרום הארץ. 5 המשרדים הגדולים על-פי הדירוג, הביג-5, מעסיקים יחד 2,211 רואי חשבון.

מנגד, נמצא כי בזמן שמשרדי רואי החשבון רושמים צמיחה, נרשמת מגמה הפוכה במספר המצטרפים למקצוע. מהדירוג עולה כי בניגוד למגמה בשנים האחרונות, שבהן חלה עלייה מתמדת במספר רואי החשבון שהוסמכו וקיבלו רישיון, השנה נרשמה ירידה בשני הפרמטרים הללו. בינואר 2012 הוסמכו 1,300 רואי חשבון, לעומת 1,442 רואי חשבון שהוסמכו בתקופה המקבילה ב-2011, וכן חלה ירידה של 10% במספר מקבלי הרישיון לעומת אשתקד.

תזוזות משמעותיות

השנה, בדומה לאשתקד, נערך דירוג גודל הפירמות של D&B ישראל על-פי שני פרמטרים שונים: הראשון - דירוג על-פי מספר רואי החשבון המועסקים בפירמה; והשני - דירוג על-פי סך כל העובדים המועסקים בפירמה. התוצאות אמנם דומות בשני הדירוגים אך לא זהות, ויש תנועה למעלה ולמטה בדירוג בקרב החמישייה הפותחת.

במקום הראשון אין חדש: מעצמת ראיית החשבון ארנסט & יאנג ישראל (E&Y) ממשיכה להוביל את שוק ראיית החשבון, עם 662 רואי חשבון מועסקים ו-517 מתמחים. הפירמה היא הגדולה ביותר גם במספר המועסקים הכללי בה - יותר מ-1,800 עובדים.

מהמקום השני ואילך ישנם כמה וכמה תזוזות משמעותיות. במקום השני על-פי מספר רואי החשבון, מדורג השנה משרד KPMG סומך-חייקין, אשר רשם ב-2011 גידול משמעותי של כ-13% במספר רואי החשבון המועסקים בו (מ-375 ל-422), וכך קפץ כמעט לפסגה ישירות מהמקום הרביעי בדירוג אשתקד.

במקום השלישי ממוקם משרד קסלמן וקסלמן PWC, עם 411 רואי חשבון, 423 מתמחים ו-1,082 מועסקים.

אחריו, במקום הרביעי במספר רואי החשבון המועסקים בו, נמצא משרד BDO זיו-האפט, אשר מעסיק 395 רואי חשבון. עם זאת, המשרד עדיין ממוקם, בדומה לשנה שעברה, במקום השני בדירוג מספר המועסקים בו, עם 1,168 עובדים.

את רשימת הביג-5 - על-פי מספר רואי חשבון - סוגר, בדומה לדירוג אשתקד, משרד Deloitte בריטמן-אלמגור, המעסיק 321 רואי חשבון.

מגמות בענף: מיזוגים ומעבר מביקורת לייעוץ עסקי

בשנים האחרונות חווה שוק ראיית החשבון מהפך בולט, תוך שהוא יוצא מתחומי הביקורת המסורתיים ומתפתח לתחומי פעילות נוספים, בהם ייעוץ עסקי אסטרטגי.

כלכלני קבוצת ניהול הסיכונים D&B ישראל, שבחנו בין היתר את התפתחות משרדי רואי החשבון בתחומים השונים ואת המגמות בענף, מציינים כי לאור התפתחות המשק הישראלי ושינוי הסביבה הכלכלית בשנים האחרונות, נוצר צורך בחברות לקבל פתרונות סיוע להגדלת הפעילות העסקית.

כדי לענות על הצרכים הללו, הגדילו פירמות ראיית החשבון את מגוון שירותי הייעוץ שאותם הם מעניקים, ובין היתר ראשיהן מספקים ייעוץ כלכלי, ביקורת פנים, ליווי עסקאות, הערכות שווי, בדיקות נאותות (Due Diligence), ייעוץ אסטרטגי, פיתוח עסקי, SOX, אחריות תאגידית, ייעוץ מערכות מידע ועוד.

מטרת המשרדים היא להעניק ללקוחות את מגוון השירותים העסקיים בשיטת "one stop shop" - כדי שהוא יוכל לקבל אותם במקום אחד, בדומה לשירותים שנותנים משרדי עורכי הדין הגדולים.

על הרקע הזה נרשמה השנה מגמה נוספת - של עלייה במספר המיזוגים בענף. כלכלני D&B מציינים כי "בשנים האחרונות אנו עדים למספר מיזוגים של משרדים קטנים לתוך משרדים גדולים. זאת, בעקבות צורך של הלקוחות לקבל את מגוון השירותים ממשרד אחד (ביקורת, מיסוי וייעוץ) ובשל ההתמחות הרחבה יותר של המשרדים הגדולים. בהתאם לכך, המשרדים הקטנים יותר מעניקים, נוסף לשירותי ביקורת, שירותי הנהלת חשבונות, או לחלופין בוחנים מיזוגים לתוך משרדים גדולים".

כך לדוגמה, משרד אלפיה את אלפיה, המתמחה בתחומי אנרגיה, גז ונפט, התמזג לפירמת ארנסט & יאנג. המיזוג מאפשר לפירמה הן להתפתח לתחום זה אשר צמח משמעותית בשנים האחרונות, והן מאפשר ללקוחות לקבל את הידע הנרחב והבינלאומי של המשרד.

רואי חשבון
 רואי חשבון