סינאל: עלייה בשיעור הרווח הגולמי למרות ירידה בהכנסות

הכנסות סינאל תעשיות ב-2011 הסתכמו בכ-133.3 מיליון שקל, לעומת כ-140 מיליון שקל בשנת 2010

חברת סינאל תעשיות, העוסקת בפיתוח וייצור של מערכות לניהול פעילות העובד בארגון, באמצעות מערכות נוכחות עובדים, שכר, משאבי אנוש ובקרת גישה, ובתחום הנדל"ן המניב באמצעות חברת הבת הציבורית דורסל, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2011.

הכנסות סינאל תעשיות ב-2011 הסתכמו בכ-133.3 מיליון שקל, לעומת כ-140 מיליון שקל בשנת 2010. הירידה בהכנסות החברה נובעת בעיקר מהמשכו של המשבר הגלובלי והשפעותיו על הפעילות הבינלאומית של החברה, בעיקר באירופה. הרווח הגולמי של סינאל תעשיות הסתכם בשנת 2011 בכ- 60.8 מיליון שקל (כ- 46% מההכנסות) לעומת לרווח גולמי של כ- 62 מיליון שקל (כ- 44.2% מההכנסות) ב- 2010.

השיפור בשיעור הרווח הגולמי נובע ברובו משינוי בתמהיל המכירות וממרווח גולמי גבוה יותר במכירות מוצרי תוכנה. במהלך שנת 2011 אף נרשם גידול בהוצאות המו"פ לכ- 6.3 מיליון שקל (כ- 4.7% מההכנסות) לעומת 4.9 מיליון שקל (כ-3.5% מההכנסות) בשנת 2010.

הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2011 בכ- 22.2 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ- 24.3 מיליון שקל ב-2010. הרווח הנקי בשנת 2011 הסתכם בכ-5.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-16.5 מיליון שקל ב-2010.

הירידה ברווח הנקי נבעה מעלייה בהוצאות המימון והמיסוי בשנת 2011. הוצאות המימון הסתכמו בשנת 2011 בכ-9.5 מיליון שקל לעומת 4.1 מיליון שקל. הגידול בהוצאות המימון נבע בעיקר מעלייה חדה בשערי החליפין של הדולר, האירו והליש"ט בתקופת הדוח, לעומת ירידה בשערי החליפין של אותם מטבעות בתקופה המקבילה אשתקד ומעלייה בהוצאות מימון בדורסל בשל נטילת הלוואות בנקאיות.

הוצאות המסים בשנת 2011 הסתכמו בכ-7 מיליון שקל לעומת כ-3.7 מיליון שקל ב-2010. הגידול בהוצאות המסים נבע בעיקר מעלייה חד פעמית בהוצאות המסים בדורסל כתוצאה מיישום החלטות ועדת טרכטנברג.

צרו איתנו קשר *5988