אליהו יעביר את החזקותיו בלאומי ובאגוד לנאמנות עיוורת

הערכות: העניין סוכם עם הרגולטורים מכיוון שלא סביר שאליהו יממש את החזקותיו הגדולות במהירות לפני קבלת היתר השליטה במגדל

שלמה אליהו יעביר את החזקותיו בבנק לאומי ובבנק אגוד לנאמנות עיוורת - ולא יחויב למכור אותן מיידית, עוד קודם לקבלת היתר השליטה בקבוצת הביטוח והפיננסים מגדל. על פי הערכות בשוק, בין היתר העניין מוסכם בשל ההבנה שמדובר בהחזקות בהיקף נרחב, שלא סביר לצפות ממנו לממשן באופן מיידי.

עוד מעריכים בשוק, כי גורמי הרגולציה יאשרו את העסקה, כשפרשת הפרת חובת הדיווח במכס על צ'קים - שהסתיימה בהליך מינהלי, וללא כל אחריות פלילית - לא תעמוד לחובתו של אליהו בהקשר זה.

אליהו יתבקש על ידי הרגולטורים להתחייב למכור את חלקו, 27.5% בבנק איגוד, ואת החבילה בבנק לאומי - 9.6% - אם כי בגלל מצב השוק העולמי והישראלי, צפוי להינתן לו פרק זמן לביצוע. בשלב זה, עדיין לא לא ברור כמה זמן יינתן לאליהו; על פי הערכות, מדובר בפרק זמן של שנה עד שלוש שנים. עוד ברור, שעד שאליהו ימכור את ההחזקות האמורות, הן תימסרנה לנאמנות מלאה לגורם שהרגולטורים יאשרו, ובראשם, בהקשר זה, המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דודו זקן.

הרגולטור ידרוש מאליהו לוותר על זכותו כבעל מניות בלאומי להציע דירקטורים לבחירה באסיפה הכללית או להצביע בכל נושא שהוא. כמו כן, לא ברור אם ההתייחסות להחזקות הנפרדות בשני בנקים תהיה אחידה. בנק ישראל בוחן את הסוגיה; בה בעת שבבנק לאומי אליהו מוגדר בעל עניין, הרי שבבנק אגוד הוא מוגדר בעל אמצעי שליטה - דבר בעייתי יותר ביחס להחזקת שליטה בקבוצת ביטוח מרכזית נוספת (נציין שאליהו מחזיק באמצעי שליטה באליהו ביטוח ובבנק אגוד עוד לפני החקיקה הרלבנטית).

לקראת מיזוג

בד בבד עם החובה למכור את החזקותיו בבנקים עד לשיעור שמתחת לרף בעל עניין, אליהו יידרש למכור גם את תיק ביטוח החיים של חברת הביטוח אליהו שבשליטתו. זאת, על מנת לעמוד בהוראות החוק והפיקוח על הביטוח באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג, האוסרות על רכישת נכסי חיסכון לטווח ארוך על ידי גורם המחזיק בנכסים מסוג זה, שיביאו את הרוכש לנתח שוק גבוה מ-15% מהשוק כולו. נציין שבה בשעה שאליהו ביטוח אוחזת בנתח לא משמעותי משוק החיסכון לטווח ארוך, מגדל עוברת לבדה את הרף המרבי האמור.

לפיכך, נראה כי אליהו חברה לביטוח תידרש להתפרק מעסקיה. לפי הערכות, אליהו כבר שוחח בסוגיה עם רוכשים פוטנציאליים. לפי הערכות בשוק, ייתכן כי בית ההשקעות פסגות יהיה מעוניין ברכישת תיק ביטוח החיים של אליהו. פעילות הביטוח הכללי של אליהו צפויה להתמזג בתוך זו של מגדל. עם זאת, הואיל ומדובר בעסקת בעלי עניין, אליהו מוכר לאליהו, הרגולטורים יצטרכו לאשר את המעריכים שיבצעו את הערכות השווי לגבי מחיר התיק.

שווי נמוך משמעותית

בשוק הביטוח גורסים שמכירת תיק ביטוח החיים של אליהו תניב לו הכנסה של עד כמה מאות בודדות של מיליוני שקלים. נכון לסוף 2010, הערך הנוכחי של הרווחים העתידיים בניכוי מס של תיק ביטוחי החיים והבריאות של אליהו ביטוח עמד על כ-282.2 מיליון שקל.

מדובר באמת מידה לבחינת שווי תיק ביטוח שאינה אמינה ומקובלת בישראל; אליהו עצמו רוכש את מגדל לפי שווי הנמוך משמעותית מהערך הגלום בתיק ביטוחי החיים והבריאות שלה.

שלמה אליהו ישלם לקבוצת הביטוח האיטלקית ג'נרלי כ-4.18 מיליארד שקל, תמורת 69% ממניות מגדל, ויהפוך בעל הבית של חברת הביטוח הגדולה בישראל. תמורה זו משקפת לחברת הביטוח הגדולה בישראל שווי חברה של כ-6 מיליארד שקל.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988