פרקליטי מח' ני"ע במיסוי וכלכלה מנועים להתמודד במכרזים פנימיים

בשבוע שעבר מונתה עו"ד ליאת בן-ארי לפרקליטת מיסוי וכלכלה ■ כעת מתברר כי מנהלת מחלקת ני"ע בפרקליטות, עו"ד אורלי דורון, כלל לא יכלה להתמודד לתפקיד

פרקליטי מחוז מיסוי וכלכלה, העובדים במחלקת ניירות ערך בפרקליטות המחוז הרגישה, אינם יכולים להתקדם בתפקידיהם ואינם יכולים להתמנות לתפקיד פרקליט המחוז - כך עולה מבדיקת "גלובס" בעקבות מינויה של עו"ד ליאת בן-ארי שווקי לפרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה בשבוע שעבר. זאת, משום שעל-פי הכרעת נציבות שירות המדינה, לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינם לבין הפרקליטות.

כתוצאה מכך, עולה מבדיקת "גלובס", כלל לא התאפשר למנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות, עו"ד אורלי דורון, להתמודד על תפקיד פרקליטת המחוז. זאת, למרות שהודיעה על התמודדותה ואף נקטה מהלכים כדי שיתאפשר לה להתייצב בפני ועדת המכרזים. בסופו של דבר דורון לא התמודדה, ומועמדותה כלל לא נשקלה.

לפני כ-3 חודשים הודיעה פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה הקודמת, עו"ד אלה רובינק, על החלטתה לפרוש מכהונתה בתום יותר מ-10 שנים בתפקיד. לא מעט פרקליטים בכירים, הן ממחוז מיסוי וכלכלה והן ממחוזות אחרים, ביקשו להתמודד על התפקיד, ובהם גם דורון, מנהלת המחלקה ואחת משני המשנים לפרקליטת המחוז, העומדת זה 12 שנים בראש מחלקת ניירות ערך בפרקליטות המחוז, ו-18 שנה בסך-הכול בפרקליטות.

פרקליטות מיסוי וכלכלה הוקמה ב-1990 כמעין ייצור-כלאיים, לאחר שהתברר כי יש צורך בזרוע תביעה מסודרת לעבירות פליליות בתחומי שוק ההון. המחוז נחשב זרוע מזרועותיה של הפרקליטות, ואולם 14 אנשי מחלקת ניירות ערך נחשבים עובדים של רשות ניירות ערך, והם מקבלים את שכרם (הגבוה משל עמיתיהם אנשי הפרקליטות) מהרשות. ואולם, איש לא העלה בדעתו שהדבר ימנע מהם אופק התקדמות מקצועית.

עם תחילת ההתמודדות על תפקיד פרקליט המחוז, איש גם לא ייחס חשיבות לעובדה שמדובר במכרז פנימי, הפתוח לאנשי הפרקליטות בלבד. עובדי מחלקת ניירות ערך במיסוי וכלכלה רואים עצם כבשר מבשרה של הפרקליטות, לא כנטע זר. מראש הוקמה המחלקה במטרה ליצור בפרקליטות התמחות בתחום שוק ההון, המצריך מקצוענות והכשרה מיוחדות.

ואולם, מתברר כי דווקא המקצוענות הספציפית של המחלקה, שהצדיקה גיוס עובדים בנוהל חיפוש מיוחד ולא באמצעות הוראות התקשי"ר הרגילות, החלות על עובדי הפרקליטות, היא זו שעומדת כעת בעוכריהם של עובדי המחלקה.

לפי נציבות שירות המדינה, העובדה שעובדי המחלקה התקבלו לעבודתם שלא באמצעות מכרז של משרד המשפטים, מונעת מהם להיחשב כעובדי הפרקליטות, ולפיכך גם מונעת מהם מלהתמודד במכרזים פנימיים.

חוסר גמישות

דורון ביקשה לשכנע את הפרקליטות ואת הנציבות כי בינה לבין הפרקליטות מתקיימים יחסי עובד-מעביד, אך הנציבות התבצרה בתשובתה השלילית. בפרקליטות מיסוי וכלכלה אומרים כי חלק ממאבקה של דורון היה גם למען אנשי מחלקתה, במטרה לקבוע תקדים שיאפשר להם אופק התקדמות מקצועית בתוך ההייררכיה הפרקליטותית. אלא שבסופו של דבר נקבע תקדים שלילי. אפשר היה לפתור זאת אם הנציבות לא הייתה מתעקשת על מכרז פנימי דווקא, אבל גם בנקודה זו לא הושגה התגמשות.

כעת שוררת במחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה אכזבה קשה, לא בשל העובדה שדורון לא מונתה לתפקיד, אלא בשל כך שנמנע ממנה להתמודד. עם זאת, במחלקה מפרגנים לפרקליטת המחוז החדשה, בן-ארי שווקי, ואומרים כי מדובר במינוי ראוי. התסכול נובע מכך שקבוצה שלמה של פרקליטים איכותיים מנועה בפועל מהתמודדות על כל תפקיד משמעותי, לא רק במטה הפרקליטות אלא אף במחוזם שלהם.

"מתן קדימות"

עו"ד אורלי דורון סירבה להגיב לדברים. ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "מדובר בעובדי רשות ניירות ערך, המועסקים בתנאים מועדפים כפרקליטים בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה). ליתר השאלות לגבי המכרז והנושא בכללותו - אנו מפנים לנציבות שירות המדינה".

מנציבות שירות המדינה נמסר: "נוהל המכרזים הינו בהתאם לכללי התקשי"ר. המכרז הפנימי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות המדינה כדין, לפי חוק שירות המדינה. המכרז הפנימי מאפשר למצות את כוח-האדם הקיים בשירות המדינה על-ידי מתן קדימות לעובדי מדינה להתקדם או לעבור לתפקידים אחרים בשירות המדינה.

"הפרקליטים במחלקת ניירות ערך הינם עובדי רשות ניירות ערך, ובמסגרת זו נקבעו תנאי העסקתם לאורך השנים. הם אינם עובדי משרד המשפטים ואינם עובדי המדינה, אלא עובדים של רשות ניירות ערך, המועסקים בתנאים מועדפים כפרקליטים בפרקליטות מיסוי וכלכלה.

"העובדים הללו יכולים להיקלט לשירות המדינה, ובין היתר לתפקיד פרקליטי מחוז, וזאת במסגרת מכרזים פומביים. אם במכרז פנימי לא נבחר מועמד, נמשכים הליכי המכרז, ולמכרז הפומבי רשאי להגיש מועמדות כל מי שעונה על דרישות התפקיד.

"עמדת כל הגורמים המעורבים היא כי מדובר בעובדי רשות ניירות ערך. נושא מעמדם של פרקליטי ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה נבחן בשעתו על-ידי נציבות שירות המדינה, בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים. בהמשך לדיונים שהתקיימו החליט נציב שירות המדינה דאז, שמואל הולנדר, כי פרקליטי הרשות הינם עובדים של רשות ניירות ערך ואינם עובדי מדינה. זו גם עמדת המדינה מאז".

צרו איתנו קשר *5988