מדוע נחתכו רווחי חברות הליסינג ב-76% בשנת 2011?

מנכ"ל שלמה החזקות: "ענף הליסינג התפעולי הוא שוק עם פוטנציאל די קבוע, ועלייה בתחרות מובילה לשחיקה" ■ סמנכ"לית הכספים של אלבר: "ככל שהמיתון ואי הוודאות יימשכו, תהיה האטה בליסינג"

כשמדברים על הפגיעה שגרמו תנאי השוק המשתנים (התחרות, הרגולציה וההאטה) למגזר העסקי בשנה האחרונה, הענפים הראשונים שקופצים לראש הם הסלולר, המזון, הדלק, הרכב והפיננסים.

התוצאות הכספיות של חברות הליסינג הציבוריות מלמדות כי גם עבור שלמה החזקות, אלבר ואוויס, 2011 הייתה שנה לא פשוטה. בסיכום שנתי, התחרות הגוברת בענף באה לידי ביטוי בהפסד שהציגה קרדן רכב (זכיינית "אוויס" בישראל), ירידה ברווח אצל שלמה החזקות ושיפור חלקי בלבד ברווח של אלבר ביחס לגידול בהכנסות.

76% זהו שיעור הירידה ברווח הנקי המצרפי שמציגות שלוש חברות הליסינג, שהסתכם ב-51 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 214 מיליון שקל שהציגו השלוש ב-2010. ההרעה המשמעותית נרשמה אצל קרדן רכב, שם שילוב של ירידה בהכנסות ושחיקה בשיעורי הרווחיות הובילו את החברה לסכם את 2011 בהפסד של 6.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 65.7 מיליון שקל ב-2010.

עיקר הנזק נגרם ברבעון האחרון של השנה, בו היקף ההכנסות היה נמוך יחסית וכך גם שיעורי הרווח הגולמי והתפעולי. קרדן רכב, המשתייכת לקבוצת קרדן, לא הצליחה לצמצם את הוצאותיה הרבעוניות, שיחד עם הוצאות מס של יותר מ-15 מיליון שקל שלחו אותה לסכם את הרבעון בהפסד של 21.5 מיליון שקל.

בקרדן רכב מציינים כי פעילות החברה נפגעה "מירידה בכמות כלי הרכב שנמכרו בתום תקופת השימוש להשכרה, משחיקה במחירי כלי רכב משומשים ומשחיקה במחירי ההשכרה, עקב תחרות גבוהה בענף וכניסת מתחרים חדשים לתחום".

84% הוא שיעור הצניחה ברווחי שלמה. בסיכום שנתי רשמה החברה שבשליטת שלמה החזקות של שלמה שמלצר רווח של 17 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 109 מיליון שקל ב-2010, לאחר שהושפעה גם היא מהתחרות הגוברת, מעלייה בתשלומי המס והפסדים מפעילות ביטוח. מנכ"ל החברה, אייל גור, אומר כי "בסך הכול רווחי חטיבת הרכב ב-2011, בנטרול תוצאות הביטוח, התקרבו ל-35 מיליון שקל, ובנטרול תשלומי מס חברות הוא היה כפול מכך". עוד לדבריו, "ענף הליסינג התפעולי הוא שוק עם פוטנציאל די קבוע, ועלייה בתחרות מובילה לשחיקה ברווחיות. גם בענף ההשכרה, התחרות על העוגה הקיימת מובילה למגמה דומה".

41 מיליון שקל הוא הרווח הנקי שהציגה אלבר של אלי אלעזרא, שיפור של 3% ביחס ל-2010, והרווח הנקי הגדול ביותר מבין השלוש בשנה החולפת. השיפור ברווחי אלבר נרשם לאחר שהכנסות החברה אשתקד עלו ב-10% לסך של 1.65 מיליארד שקל. אירית פרנקו, סמנכ"לית כספים באלבר, מציינת כי בשנים קודמות התשואה של אלבר על פעילותה הייתה נמוכה יחסית, אולם היא פעלה לטייב את תיק לקוחותיה - מהלך שסייע לשיפור הרווחיות. לדבריה, "כשהתחרות מתחילה להיות אגרסיבית, אתה תלוי בתיק הלקוחות שיש לך. אצל החברות שלקחו פרמיה שעם הזמן יורדת, הרווח נשחק".

6.4 מיליארד שקל הוא היקף ההכנסות המצרפי של שלוש חברות הליסינג, שיפור קל של כ-2% ביחס להכנסות שהציגו ב-2010. כאמור, התחרות הגוברת גרמה לכך שהעלייה המתונה בהיקף הפעילות לא הספיקה כדי להדביק את הירידה ברווחיות.

גם בקטגוריה זו בולטת לשלילה קרדן רכב, עם צניחה של 9% בהכנסות שהתקרבו ל-1.5 מיליארד שקל. את הירידה בהכנסות מייחסים בחברה לירידת מחירים בעקבות התחרות המתגברת ולכניסת מתחרים חדשים לענף.

לצד החולשה בהכנסות, הרווח התפעולי של קרדן רכב צנח ב-43%, ומסייע להבין את השינוי המשמעותי שהיא מציגה בשורה התחתונה.

שלמה החזקות הסתפקה בעלייה של כ-3% בהיקף ההכנסות ל-3.3 מיליארד שקל, בדומה להכנסות המצרפיות של אלבר וקרדן רכב. המנכ"ל גור מציין כי "2011 הייתה מהתחרותיות ביותר בענף הרכב בישראל מאז ומעולם. במהלך השנה, מספר כלי הרכב החדשים שעלו לכביש הגיע לשיא, וכך גם לגבי כמות הרכבים המשומשים. קבוצת שלמה המשיכה להיות השחקן הגדול בענף, חרף התחרות העזה בו".

גור מעריך כי "גם 2012 תהיה שנה קשה, אבל אפשר להניח שתהיה טובה יותר. על בסיס הרבעון הראשון אפשר לראות ביקוש ער לעסקאות ליסינג תפעולי, ואת פסח עברנו מאוד יפה". אירית פרנקו מאלבר מעריכה כי "ככל שהמיתון ואי הוודאות יימשכו, תהיה האטה בליסינג. מצד שני, מצב זה ישפיע לחיוב על מכירות הרכב המשומש".

השפעת ועדת זליכה? בינתיים לא בדוחות הכספיים

מעל ענף הליסינג המקומי מרחפות כיום המלצות ועדת זליכה להגברת התחרות בענף הרכב. הוועדה, שהוקמה בספטמבר 2011, פרסמה בפברואר את החלק ראשון של הדוח שגיבשה, בו הציגה את התייחסויותיה למספר נושאים, עם לא פחות מ-53 המלצות אופרטיביות לשינויים בענף.

בין ההמלצות, התייחסה הוועדה לסוגיות של שלילת הטבת מס על חברות ליסינג שנתח השוק שלהן גדול מ-10%, הטלת מגבלות על יבואן רכב להחזיק בחברת ליסינג, החלת חובת העברת מגוון נתונים למשרד התחבורה וביטול רישום "יד" אצל חברות ליסינג המוכרות רכב לפני שהוא בן שנה.

סביר להניח כי יישום ההמלצות, או חלקן, לא ייטיב עם חברות הליסינג, אך בדוחותיהן קשה למצוא לכך זכר. בקרדן רכב מסתפקים במשפט לקוני, לפיו אין ביכולתה להעריך אילו מההמלצות יתקבלו ומהו הלו"ז הצפוי ליישומן, ו"לפיכך אין ביכולת החברה להעריך כעת את השפעות ההמלצות כאמור, ככל שיתקבלו וייושמו, על ענף הליסינג בכללותו ועל פעילותה".

גם בשלמה החזקות מסתפקים באמירה כי "היקפן ומידת השפעתן של השלכות אלו אינן ניתנות להערכה בשלב זה, מאחר שהמלצות זליכה טרם גובשו לכדי חקיקה מחייבת או יושמו על תחום פעילות החברה".

תוצאת חברות הליסינג
 תוצאת חברות הליסינג

צרו איתנו קשר *5988