תובע ייצוגי אינו יכול לפטר את עורך דינו - אלא באישור ביהמ"ש

השופט עופר גרוסקופף בהחלטה תקדימית: "מרגע הגשת התובענה הייצוגית אין לתובע הייצוגי הכוח להביא להחלפה של בא-כוחו"

החלטה תקדימית של בית המשפט המחוזי מרכז קובעת: תובע ייצוגי אינו יכול לפטר את עורך הדין שהגיש את התובענה הייצוגית, אלא באישורו של בית המשפט.

השופט פרופ' עופר גרוסקופף, אשר ציין בהחלטתו כי הסוגיה טרם נדונה בבתי המשפט בארץ, ועל כן הוא "שייט במים לא נודעים", קבע כי "מרגע הגשת התובענה הייצוגית אין למבקש/לתובע המייצג הכוח להביא להחלפה של בא-הכוח המייצג".

נקבע כי קיימת אי-תלות בין התובע הייצוגי לעורך הדין המייצג, השניים מנהלים מערכת יחסים אופקית ולא אנכית-היררכית, ולמעשה "מדובר בשני נושאי תפקידים עצמאיים, שסמכותו של האחד אינה תלויה בהמשך קיומו של האחר".

עם זאת, נקבע כי התובע הייצוגי "רשאי להגיש בקשה לבית המשפט להחלפת בא-הכוח המייצג או למינוי בא-כוח מייצג נוסף. ככל שבקשה זו לא תתקבל ימשיכו השניים בתפקידם, כאשר בא-הכוח המייצג הוא שמנהל את התובענה, ולמבקש/לתובע המייצג שמורה האפשרות להביע את דעתו ולהחליט כיצד לעשות שימוש בעילת התביעה האישית העומדת לו (ככל חבר בקבוצה)".

ההחלטה ניתנה במסגרת בקשתה של חברת אשל היאור לאשר תביעה ייצוגית כנגד חברת הסלולר פרטנר, בטענה כי העלתה את התשלום הקבוע עבור השירות שניתן ללקוחותיה העסקיים, מעבר להעלאה המותרת על-פי ההסכמים שנערכו ביניהם.

הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד אילן שילה בעקבות פנייתו של מנכ"ל החברה יוסף הדרי אליו, בטענה כי למרות שבחוזי ההתקשרות בין החברה לפרטנר בקשר ל-3 קווים שבבעלותה נאמר כי פרטנר רשאית להעלות את התשלום החודשי בעד 5 שקלים לשנה - בפועל הועלה התשלום בין בסכומים העולים משמעותית על סכום זה, באופן שהחברה חויבה בתשלומי יתר של 193 שקל בחודש בשנת 2009.

במסגרת הסכם הייצוג סיכמו הדרי ועו"ד שילה כי עבודתו של עו"ד שילה תעשה בשיתוף-פעולה עם הדרי, אולם ההחלטות בתיק, כמו לעניין אופן ניהול התיק, הבקשות שיוגשו בו או ההחלטות בנושא הסתלקות או פשרה, יתקבלו בסופו של דבר על-ידי עו"ד שילה לטובת הקבוצה.

זמן קצר לאחר הגשת התביעה הודיעה פרטנר לבית המשפט כי נפלה טעות במנגנון עדכון התעריפים של אשל היאור ושל לקוחות נוספים, וכי היא פועלת לתיקונה. בעקבות זאת הסכימו הצדדים למנות מומחה שייבחן מה הנזק שנגרם לקבוצה הייצוגית וייקבע מנגנון פיצוי על-פי הכרעותיו.

ואולם, טרם הדיון שבו היו אמורים הצדדים לעדכן על ההתקדמות של הסכם הפשרה, הגיש הדרי לבית המשפט הודעה כי על הפסקת ייצוג החברה בידי עו"ד שילה. עוד נמסר בהודעה כי מאחר שההסכמות בין פרטנר לעו"ד שילה נעשו ללא ידיעת החברה ו"ללא סמכות", הן בטלות. עו"ד שילה, מצידו, הגיש בקשה למתן הוראות לפיהן הוא ממשיך לייצג את הקבוצה.

השופט פרופ' גרוסקופף החליט לדון בסוגיה העקרונית והחדשנית, שביסודה השאלה "מיהו 'בעל הבית' בבקשה להכרה בתובענה כייצוגית" - כלשון בית המשפט.

הדרי טען כי כלל יסוד הוא שלקוח ששוכר עורך דין יכול גם לפטרו מייצוג. מנגד, עו"ד שילה טען כי דיני התובענות הייצוגיות הם דיני מיוחדים, ולכן לא ראוי להפעיל את הכלל האמור עליהם. לטענתו, עורך הדין המגיש בקשה להכרה בתובענה כייצוגית מייצג, בראש ובראשונה, את האינטרסים של הקבוצה, ולה הוא חייב חובות אמונים.

בית המשפט העדיף את פרשנותו של עו"ד שילה. נקבע כי "אימוץ הפרשנות לפיה עורך הדין המייצג את המבקש בעת הגשת הבקשה הופך להיות ל'בא-הכוח המייצג', ואין בהפסקת חוזה ההתקשרות בינו לבין התובע המייצג כדי לפגוע במעמד זה, יוצרת מבנה בו מוגנת אי-התלות של בא-הכוח המייצג במבקש/התובע המייצג. אי-תלות זו הינה רצויה, מאחר שהיא מאפשרת לבא-הכוח המייצג לפעול לפי טובת הקבוצה".

בסכסוך הספציפי קבע בית המשפט כי עו"ד שילה ימשיך לייצג את הקבוצה, אך לא את האינטרס האישי של חברת שילוח היאור.

"התרשמותי עד לשלב זה היא שעו"ד שילה ממלא את תפקידו בצורה ראויה ובאופן מקצועי המשרת את טובת הקבוצה", קבע השופט.

צרו איתנו קשר *5988