הכנסות מנדל"ן של 879 מ' ש' ל-3 חברות הביטוח הגדולות

מגדל, כלל ביטוח והראל מחזיקות נדל"ן להשקעה בהיקף כולל של יותר מ-8 מיליארד שקל, שהניב להן תשואה של 12%-9% ■ לפחות לפי שעה, ההחלטה של השלוש ללכת בגדול על נדל"ן השתלמה להן ■ וגם: מי מחזיקה בתיק ה"מכניס" ביותר?

הריצה לנדל"ן של הגופים המוסדיים אינה עשויה מקשה אחת. שלוש קבוצות ביטוח - מגדל, כלל ביטוח, והראל - נמצאות היום בספרה אחרת מיתר המוסדיים בכל הקשור להשקעות ישירות בנכסי נדל"ן, בארץ או בחו"ל, זאת מעבר להחזקה "רגילה" בניירות ערך של חברות בתחום.

הדוחות הכספיים לשנת 2011 של שלוש חברות הביטוח חושפים עד כמה גדול פורטפוליו הנדל"ן להשקעה שלהן, ביחד ולחוד.

צמיחה של 19%

בסוף 2011 החזיקו שלוש החברות האמורות בנדל"ן להשקעה בהיקף כולל של כ-8.2 מיליארד שקל, מתוכו סכום של כ-5.7 מיליארד שקל מיוחס לכספי המבוטחים ב"חוזים תלויי תשואה" (הפוליסות המנוהלות בשוקי ההון), כשהיתר - 2.43 מיליארד שקל מיוחס למקורות מימון אחרים של החברות.

מדובר בצמיחה של כ-19% ביחס לנדל"ן להשקעה בהיקף של כ-6.85 מיליארד שקל שהיה ברשות שלוש חברות הביטוח ב-2010 (מתוכו 4.9 מיליארד שקל בכספי מבוטחים, כשהיתר - 1.95 מיליארד שקל למול מקורות מימון אחרים).

בהתאם למגמה רבת השנים, חברת הביטוח בעלת תיק הנדל"ן להשקעה הגדול ביותר היא מגדל, שנכנסה לתחום זה לפני מתחרותיה. כיום מגדל מחזיקה בנדל"ן להשקעה בהיקף של מעל ל-4 מיליארד שקל, המהווה גידול של כ-22% ביחס לשווי התיק שהיה לה בסוף 2010. מרבית הנדל"ן להשקעה משויך למבוטחים, כשתיק הנדל"ן להשקעה הנזקף לכספי החוסכים מהווה כ-88% מסך התיק בנדל"ן להשקעה ומסתכם בכ-3.52 מיליארד שקל (ביחס לכ-2.94 מיליארד שקל ב-2010), ולעומת כ-497 מיליון שקל "בלבד" הנזקף למקורות מימון אחרים מעבר לחוזים תלויי-תשואה (ביחס לסך של כ-354 מיליון שקל ב-2010).

תיק הנדל"ן להשקעה השני בגודלו בשוק נמצא בכלל ביטוח. היקף הנדל"ן להשקעה עמד ב-2011 על כ-2.04 מיליארד שקל, גידול של כ-9%. 66% מהתיק מיוחס לכספי המבוטחים והיתר לנוסטרו - לעומת שיעור של כ-61% שנרשם ב-2010.

בשנה החולפת ביצעה הראל קפיצה אדירה בנדל"ן, עם רכישות רבות ומהירות - שיש מי שמגדירן נמהרות ופזיזות (ימים יגידו). הראל הציגה את שיעור הגידול החד ביותר מקרב שלוש קבוצות הביטוח בנדל"ן להשקעה.

בסוף 2011 תיק הנדל"ן להשקעה של הראל הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל, לאחר זינוק של כ-26% מ-2010. בשנתיים האחרונות תיק הנדל"ן להשקעה של הראל שנזקף לחוזים תלויי תשואה מהווה רק כ-41% מסך תיק הנדל"ן להשקעה שלה, כבניגוד לכלל ומגדל אצלה רוב ההשקעות לא נזקף לחוזים תלויי תשואה.

מגוון את התיק

ההסבר שמנהלי ההשקעות בשלושת הגופים הללו סיפקו בשנים האחרונות לאטרקטיביות הנדל"ן להשקעה בתיקים המרכזיים ביותר - כספי העמיתים והבוטחים, היה פשוט למדי: מדובר בעוגן תשואה, שמניב הכנסות קבועות ותזרימיות משכר הדירה ומסייע לגוון את תיק ההשקעה, תוך הפחתת התלות הישירה (והמיידית) בתוצאות שוק ההון.

כך, ב-2011 כ-6.8% מתיק המשתתף של מגדל היה בנדל"ן להשקעה (לעומת כ-5.9% ב-2010 - גידול של כ-15%). אצל כלל ביטוח מדובר בשיעור של 4% (לעומת 3.7% ב-2010) ואצל הראל מדובר בשיעור של 4.1% (לעומת 3.6% ב-2010).

כך או כך, יעברו שנים רבות בטרם נוכל לקבוע מסמרות לגבי השאלה אם מדובר בעוגן תשואה קבוע ויציב למדי. לפי שעה, יש להסתפק בנתונים שמפורסמים בנוגע להכנסות נטו מנדל"ן להשקעה, כתוצאה מהכנסות שוטפות (שכר דירה) ושערוכי נדל"ן. נכון לסוף 2011, נתונים אלה מלמדים אותנו שמדובר עד כה באפיק השקעה יותר מראוי. ב-2011 הנדל"ן להשקעה הניב לשלוש החברות הכנסות מנדל"ן להשקעה של כ-879 מיליון שקל. מדובר בשיעור של כ-11% מסך התיק של הנדל"ן להשקעה (במונחי שווי הוגן), וזאת לעומת כ-590 מיליון שקל שרשמו שלוש החברות ב-2010 (ושהיווה 9% מתיק הנדל"ן להשקעה הכולל).

כצפוי התיק "המכניס" ביותר הוא הגדול ביותר - חברת מגדל הציגה בשנה החולפת הכנסות נטו מנדל"ן להשקעה בהיקף של כ-449 מיליון שקל (לעומת כ-250 מיליון שקל ב-2010). הראל הציגה בשורה הכנסות של כ-245 מיליון שקל (גידול של כ-63% ביחס לשנה שקדמה) כשכלל ביטוח רשמה הכנסות של כ-185 מיליון שקל בדומה ל-2010.

אצל שלוש החברות מדובר בהכנסות מנדל"ן להשקעה המהוות כ-9%-12% מהתיק כולו. ללא ספק תשואה יפה למדי שמספקת החזר מרשים על אפיק השקעה לא סחיר זה.

הנדל
 הנדל

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988