EMG מחקה כ-350 מ' ש' מכספי הפנסיה

(עדכון) - את מניותיהם בספקית הגז המצרי רכשו המוסדיים ב-2007 מידי יוסי מימן, לפי שווי של 2.2 מיליארד דולר לספקית הגז המצרי ■ כעת הם נדרשים למחוק את מלוא השקעתם

אחרי שהתמהמהו זמן ממושך יחסית, נאלצים הגופים המוסדיים שהשקיעו לפני פחות מחמש שנים בספקית הגז המצרי EMG, להכיר בהפסד כולל של 93 מיליון דולר (כ-350 מיליון שקל במונחים נוכחיים) על השקעתם מיוני 2007.

באותה עת מכר יוסי מימן למוסדיים כ-4.3% ממניות EMG בעסקה שגזרה לה שווי מנופח של כ-2.2 מיליארד דולר. בין אותם גופים מוסדיים: הראל; מנורה-מבטחים; כלל ביטוח; הפניקס; פסגות; וקרן תשתיות ישראל (תש"י). השקעתם ב-EMG היא השקעה לא סחירה, ששוויה משוערך פעם בשנה, כאשר להוציא את תש"י - היא מהווה חלק מזערי מסך הנכסים המנוהלים על ידי אותם גופים.

יש לציין כי בשנה החולפת, עקב שורת הפיגועים בצינור הגז שהשביתו אותו לתקופות ממושכות, כבר בוצעו הפחתות שווי ניכרות בגין EMG בקרב הגופים המוסדיים. כעת, לאחר שממשלת מצרים הודיעה על ביטול הסכם אספקת הגז, הם צפויים למחוק את מלוא ההשקעה בספרים.

איתות לכך נתנה היום קבוצת הביטוח והפיננסים הראל, שעד כה בלטה באופטימיות שלה לגבי צינור הגז של EMG, שהוערך בספריה בכ-1.2 מיליארד דולר - יותר ממחצית השווי לפיו בוצעה השקעת המוסדיים ב-EMG. כעת דיווחה הראל, המחזיקה ישירות ב-1.2% ממניות EMG, כי תפחית את מלוא יתרת השקעתה, בגובה של 54 מיליון שקל (47 מיליון שקל מכספי הפנסיה ו-7 מיליון שקל מכספי נוסטרו).

להראל חשיפה נוספת לצינור הגז המצרי באמצעות החזקתה בתש"י (28%), שהשקיעה חלק ניכר מנכסי האקוויטי שלה ב-EMG. בתש"י סירבו היום לגלות את השערוך הנוכחי להחזקה ב-EMG, אך בשוק מעריכים שהקרן טרם הכירה בהפסד משמעותי בהשקעה זו, בשיעור דומה להפניקס ומוסדיים אחרים, וכי היא צפויה להציג מחיקה גדולה בקרוב.

הנפגעת המרכזית: קרן תש"י

מבדיקת "גלובס" עולה, כי בסך הכול מחקו עד אתמול (קודם להודעת המצרים) המוסדיים שרכשו מניות EMG את מרבית ההשקעה. כך, הפניקס מחקה בצינור הגז המצרי 86%, בעוד שכלל ביטוח ומנורה מבטחים מחקו כ-75% מערך השקעתם, ופסגות כ-68% מההשקעה.

כאמור, תש"י היא זו שצפויה "לחטוף" את המכה הקשה ביותר, ולמחוק שיעור ניכר מנכסיה שגויסו במסגרת הקרן הראשונה שלה - שהחלה לפעול ב-2007 - רק בגין השקעה זו. סך ההשקעה של תש"י במניות EMG עמד במקור על כ-15 מיליון דולר (בעבור החזקה של כ-0.7% מספקית הגז), שהיוו כ-9% מסך הכספים שהקרן גייסה ממשקיעיה.

האופטימיות פוצצה פעם אחר פעם

EMG הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת 2000 והחלה לספק גז לישראל ב-2008. ואולם, בתחילת 2011 האופטימיות של המשקיעים בחברה גזה, בעקבות רעידת האדמה הפוליטית שחלה במצרים ונפילת שלטונו של מובארק, כשצינור הגז העובר בסיני פוצץ פעמים רבות ואספקת הגז לישראל הופסקה תדירות. זאת, עוד בטרם חילקה החברה דיבידנד לבעלי המניות.

כאמור, השקעת אמפל והמוסדיים ב-EMG בוצעה לפי שווי של 2.2 מיליארד דולר, ובהמשך המוסדיים אף שיערכו את הנכס כלפי מעלה עד לשווי של 3 מיליארד דולר.

החזקת גופים מוסדיים
 החזקת גופים מוסדיים

צרו איתנו קשר *5988