המבקר: חקלאים מספסרים במים, משרד החקלאות עוצם עיניים

דוח מבקר המדינה: "המדינה היא המקצה לחקלאים את מכסות המים, ולפיכך לדעת משרד מבקר המדינה, מכסות מים עודפות אמורות להיות באחריותה ובשליטתה"

דוח מבקר המדינה המתפרסם היום (ג') מאשר את כל פרטי תחקיר "גלובס" ("ישראל מתביישת", מוסף "G", 2 ביולי 2009) על תופעת הספסרות במכסות מים שחקלאים מקבלים מהמדינה: תושבי מושבים שאינם עוסקים בחקלאות אינם מחזירים את מכסת המים האישית למדינה כנדרש בחוק, אלא מוכרים אותה לחקלאים אחרים, ללא אישור, בעשרות אלפי שקלים בשנה. חוק ההתיישבות החקלאית אוסר על העברת מכסות מים מחקלאי לחקלאי אלא באישור שר החקלאות.

שמעון מגן, חקלאי ממושב תלמי אליהו בחבל אשכול, התלונן בעניין זה בפני המבקר, והממצאים מאמתים את טענותיו: משרד החקלאות עצם עיניים ואיפשר ספסרות במכסות מים בהיקפים של עשרות מיליוני ממ"ק, בלי שום בקרה.

"משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החקלאות כי כמאסדר היה עליו לנהל את היתרות במכסות המים ואת ניודן בין החקלאים בהתאם לצרכים ולאמות מידה, וכן היה עליו לפקח על הביצוע", נכתב בדוח, "אולם הוא לא עשה כן. מחדל זה גרם לחוסר ניצול יעיל של המים ולתופעה של ניצול מצוקת חקלאים וספסור במים - משאב שיש מחסור בו.

"המדינה היא המקצה לחקלאים את מכסות המים, ולפיכך לדעת משרד מבקר המדינה, מכסות מים עודפות אמורות להיות באחריותה ובשליטתה. על משרד החקלאות לפעול בלא דיחוי להסדרה של סוגיית ניוד עודפי המים ובכלל זה עליו לפעול לכך שהם ינוידו בהתאם לצרכים, ותוך מניעת תופעת הספסור במים ואיסור על גביית 'דמי ההסכמה' האמורים".

צרו איתנו קשר *5988