למרות אירופה וההתייקרויות: יציבות במדד אמון הצרכנים

בדרך לבחירות: יחסית לחודשי המחאה בקיץ 2011 משקי הבית פחות פסימיים לגבי מצב המשק הלאומי ומצבם הכלכלי האישי

אנו בדרך לבחירות, וכרגע נראה שיחסית לחודשי המחאה בקיץ 2011, משקי-הבית פחות פסימיים לגבי מצב המשק הלאומי ומצבם הכלכלי האישי בעוד חצי שנה. כך עולה מנתוני מדד אמון הצרכנים בעריכת גלובס מחקרים בשיתוף PwC Israel. יודגש כי מדד אפריל לא מבשר על איזו אופטימיות "מתפרצת" אלא על התכנסות לציפיות נמוכות בהשוואה לשלהי 2010, וגבוהות בהשוואה לשיא המאבק החברתי אשתקד.

מדד אפריל עלה ב-3.8 נק' ל-84.6 נק' (1996 = 100 נק') לאחר עלייה של 2.4 נק' במארס וירידה של 4 נק' בפברואר. למעשה מאז תחילת 2011 מתנדנד המדד סביב 84-82 נק' עם חריגה כלפי מטה בחודשי המחאה. נתון המגמה של המדד - שהוא ממוצע תלת-חודשי - עלה אף הוא החודש ב-0.8 נק' ל-81.3 נק', לאחר עלייה של 1.2 נק' במארס, וירידה של 0.9 נק' בפברואר.

מדד האמון מתבסס על שלושה רכיבים שמיוצגים באמצעות שלוש שאלות: 1. מה לדעתך מצב המשק בהווה? 2. מה לדעתך יהיה מצב המשק בעוד חצי שנה? 3. מה לדעתך יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה?

המאזן נטו - שיעור המשיבים האופטימיים מינוס הפסימיים - לגבי השאלה הראשונה (המשק בהווה) עלה באפריל ב-5.3 נקודות אחוז (נ"א) למינוס 20.2 נ"א. מאזן נטו חושב כך: 17.6% מהציבור חושבים שמצבו "טוב" לעומת 37.8% שחושבים שהוא "רע". עוד 40.6% חושבים שמצבו "רגיל", והיתר סירבו לענות.

גם ביטחון הצרכנים לגבי מצבם הכלכלי האישי בעוד חצי שנה גבר באפריל. החודש אף נרשמה במאזן נטו עלייה של 2.6 נ"א ל-6.8 נ"א. זה חודש השני ברציפות בו נרשמת עלייה, כאשר במארס ובפברואר עמד מאזן הנטו של הרכיב על רמות של 4.2 נ"א, ו-4.3 נ"א, בהתאמה.

גם לגבי עתיד "הכיס הפרטי" נרשמת בחודשים האחרונים יציבות ברמה שהיא גבוהה במעט בהשוואה לזו שראינו במחצית השנייה של 2011. במילים אחרות, הציבור אינו פסימי כפי שהיה אך לפני כמה חודשים, אבל הוא גם לא אופטימי מדי.

היציבות הנוכחית של המדד מאותתת על כך שבחודשים הקרובים לא צפויה האטה נוספת בצריכה הפרטית, אך היא גם לא תגדל במהירות.

ניתוח יתר הממצאים בחוברת המדד