"אפקט דוראה": בראשית נתקעה עם השליטה בחב' ליברטי

עשויה להעמיד לה הלוואה של עשרות מיליוני שקלים ■ זאת, לאחר שהמניות בליברטי ניתנו לקרן המנוף כבטוחה בגין הלוואה של 105 מיליון שקל לדוראה

הבטוחה העיקרית שקיבלה קרן המנוף בראשית לטובת החזר הלוואה בהיקף 105 מיליון שקל שהעמידה בתחילת 2010 לחברת דוראה שקרסה, עלולה להתברר כמקור נוסף להפסדים עבור הקרן. מדובר במניות השליטה בחברת הנדל"ן ליברטי, שעומדות להיות ממומשות בימים אלה על ידי קרן המנוף לאחר שדוראה לא עמדה בהתחייבויותיה.

ליברטי דיווחה בשבוע שעבר לבורסה כי "במסגרת היערכות החברה למימון פירעון התשלומים הצפויים למחזיקי אג"ח בחודשים הקרובים, החברה מנהלת עם צד ג' מו"מ מתקדם למכירת מלוא זכויותיה בחניון באבן גבירול בת"א". אולם עד כה המו"מ טרם הבשיל לכדי הסכם, ולכן ליברטי עשויה להידרש למצוא מקורות מימון - בהיקף שעשוי להגיע לעשרות מיליוני שקלים - שיגשרו על פערי הזמן בין עיתוי ההכנסות הצפויות ממכירת המגרש האמור, לבין צרכי התשלום למחזיקי באג"ח של החברה.

לאור זאת, מוסבר בהודעה כי ליברטי "מנהלת מו"מ עם קרן בראשית... להעמיד לחברה מימון עתידי כביטחון לפירעון הלוואת גישור אשר תועמד לחברה על ידי תאגיד בנקאי, או לחילופין תעמיד בעצמה הלוואת גישור כנגד ביטחונות כפי שיסוכם". בליברטי מוסיפים כי "בתקופה האחרונה מתקיים מו"מ בין נציגי קרן בראשית לבין הנהלת החברה לגיבוש התנאים המסחריים ומבנה הבטוחות להלוואה".

גם פסגות צפוי ל"תספורת"

בקיץ הקרוב תצטרך ליברטי לשלם לבעלי האג"ח שלה כ-34.3 מיליון שקל, כאשר נכון לסוף הרבעון הראשון השנה לחברה גרעון בהון החוזר של 83 מיליון שקל הנובע מהלוואה של כ-31 מיליון שקל בגין נכס בהולנד (שהחברה אינה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות שלה), הלוואות שקליות בסך 62 מיליון שקל המתחדשות מדי חודש, הלוואה נוספת בסך 41 מיליון שקל שעומדת לפירעון באוגוסט הקרוב, ותשלומי האג"ח הצפויים.

עם זאת, ליברטי מציגה הון עצמי של 123 מיליון שקל, המהווה 24% ממאזנה. ברבעון הראשון של 2012 היא רשמה הפסד של מעל ל-2 מיליון שקל שמתווסף להפסד של 25 מיליון שקל ב-2011 . שווי השוק של ליברטי עומד כיום על כ-98 מיליון שקל, כאשר החזקות דוראה בחברה (שכאמור צפויות לעבור בקרוב לבראשית) שוות כ-76 מיליון שקל. שווי זה נמוך מערך ההלוואה שהעמידה קרן המנוף לדוראה בפברואר 2010.

בראשית ובעלי האג"ח אינם היחידים שעלולים להינזק מקריסת דוראה שבשליטת בצלאל איגר. גם בית ההשקעות פסגות צפוי להיפגש עם "תספורת" בחוב שיש לחברה כלפיו, שעומד על 55 מיליון שקל. בתמורה ניתן לבית ההשקעות שעבוד על מניות דוראה בחברת אורתם סהר הנדסה ששוות כיום כ-42.5 מיליון שקל, וגם סכום זה נמוך מיתרת החוב (הקרן בתוספת לתשלומי הריבית). מניות אורתם סהר, יש לציין, נמצאות כיום בהליך bmby בין בעל השליטה בחברה, נחום אמיר, לבין פסגות (בנעלי דוראה). ההליך מתעכב וטרם הושלם.

צרו איתנו קשר *5988