מכירת סקיילקס: מחזיקי האג"ח מערימים קשיים

מחזיקי האג"ח הארוכות של סקיילקס מתנגדים לתשלום הקרוב לאג"ח הקצרות בהיקף 170 מיליון שקל ■ "מחזיקי האג"ח הקצרות משתפים פעולה עם בן דב ועם מחזיקי אג"ח סאני, על גבנו ועל חשבוננו"

שבועיים לאחר חתימת ההסכם למכירת מניות השליטה בסקיילקס (75%) על-ידי סאני של אילן בן דב לחברת האצ'יסון הסינית, מציבים מחזיקי האג"ח של סקיילקס מכשול נוסף בפני השלמת העסקה.

מחזיקי האג"ח הארוכות של החברה מעריכים כי הסיכוי שיקבלו את מלוא כספם חזרה קלוש, ולכן פועלים למנוע את התשלום הקרוב (ב-1 ביולי) לאג"ח הקצרות, בעלות הביטחונות בהיקף של כ-170 מיליון שקל. כך נודע ל"גלובס".

לטענת מחזיקי האג"ח הארוכות, העסקה המתגבשת עם האצ'יסון (הכוללת "תספורת" של 15% לחוב האג"ח) היא הסדר חוב "דה פקטו", ולפיכך התשלום הקרוב מהווה העדפת נושים. הם דורשים לחתור בהקדם להסדר חוב כולל, במטרה למזער את הנזק לחברה, לבעלי החוב שלה ולנכסיה.

לסקיילקס, שבאמצעותה שולט בן דב בחברת הסלולר פרטנר, יש תשע סדרות אג"ח בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל. אג"ח החברה, גם לאחר הדיווח על אודות הסכם העברת השליטה, נסחרות בתשואות זבל של 24% עד 72%.

אחת מאותן סדרות היא האג"ח להמרה (סדרה 1), בהיקף של כ-205 מיליון שקל, שאמורה להיפדות בתשלום אחד בשנת 2024. על רקע צניחה של יותר מ-90% במניית סקיילקס בשנה וחצי האחרונה, נמצאות האג"ח הללו רחוק מהכסף, והסיכוי שיומרו למניות נמוך. יתר הסדרות הארוכות הן אלו שהנפיקה סקיילקס באפריל 2011, ללא מתן ביטחונות למחזיקים, בהיקף של כ-400 מיליון שקל, אשר מועדי פירעונן חלים בשנים 2015-2018.

סקיילקס אמורה להעביר למסלקת הבורסה עד סוף החודש 114 מיליון שקל לצורך פירעון קרן חלקי של סדרה ג', ועוד 56 מיליון שקל לסדרה ב', כדי שהכסף יעבור לידי מחזיקי האג"ח הקצרות הללו בתחילת חודש יולי.

מחזיקי הסדרות יתכנסו מחר

מחזיקי האג"ח הארוכות בסקיילקס טוענים שאם לא יפעלו מיידית להסדר חוב כולל, הם עלולים לאבד את מרבית השקעתם. עקב כך יתכנסו מחר מחזיקי סדרות 1, ז' ו-ט', במטרה לקבל החלטה בדבר נקיטת פעולות לצורך הגנה על זכויותיהם.

"מחזיקי האג"ח הקצרות משתפים פעולה עם בן דב ועם מחזיקי אג"ח סאני על גבם ועל חשבונם של האג"ח הארוכות של סקיילקס", אמר ל"גלובס" משקיע פרטי ותיק בשוק ההון, שהיה בין המבקשים לזמן את אסיפת האג"ח מחר.

לידי "גלובס" הגיעה עבודה שתוצג מחר באסיפת האג"ח, שביצע האנליסט אייל חברוני (לשעבר פסגות ופורסייט), ושלפיה "סקיילקס תהיה חברה חדלת פירעון לכל המאוחר באפריל 2014". חברוני מעריך שבדוחות לרבעון השני תירשם ירידת ערך בשווי החזקת החברה בפרטנר, שרשומה בספריה לפי 44 שקל למניה, לעומת שווי שוק של כ-18 שקל למניה. נוסף לכך, מדוח תזרים המזומנים החזוי לשנתיים הקרובות עולה, כי לא נותרה לסקיילקס ברירה אלא למכור את השליטה בפרטנר, כדי לעמוד בהחזר חוב האג"ח.

סקיילקס נקלעה לסחרור בעקבות ירידה משמעותית בנכס הבסיס, חברת פרטנר, שבה היא מחזיקה ב-44.5% מההון. הרגולציה והתחרות מכרסמות ברווחי חברת הסלולר, ומקשות עליה לחלק דיבידנדים, שהיו אמורים לכסות את החוב הגדול שלקחה סקיילקס כדי לרכוש את השליטה בפרטנר מידי האצ'יסון בסוף 2009.

בתחילת החודש נחתמה עסקה שלפיה תרכוש האצ'יסון את מניות השליטה בסקיילקס מידי סאני של בן דב תמורת 125 מיליון דולר, ובד בבד תרכוש סאני מידי סקיילקס את פעילות היבוא של מכשירי הקצה של סמסונג תמורת 100 מיליון דולר.

חלק מהעסקה, ותנאי מתלה לביצועה, הוא כי סקיילקס תבצע הצעת רכש לפחות ל-50% מהאג"ח שהנפיקה, במחיר של 69% מהערך המתואם, "תספורת" של כ-15% לחוב הכולל. האצ'יסון, מצדה, תיתן לסקיילקס דחייה של שלוש שנים בפירעון הלוואת מוכר של 300 מיליון דולר, שהעמידה לה ב-2009, כך שזו תיפרע רק בשנת 2017.

מתווה חלופי בסאני

היום נדחתה אסיפה שנועדה להתכנס אחר הצהריים של מחזיקי אג"ח סאני, שבאמצעותה שולט בן דב בסקיילקס. למחזיקי האג"ח חייבת סאני כ-237 מיליון שקל, ובידם יש עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי, לאחר שיחס החוב לבטוחה שבידם (מניות סקיילקס) ירד מרמה של 130%, ובידי החברה אין מניות נוספות של סקיילקס שאותן היא יכולה לשעבד.

בסוף החודש צריכה סאני לשלם למחזיקי האג"ח שלה ריבית של 6 מיליון שקל, וזאת כאשר בקופת החברה היו בסוף הרבעון הראשון מזומנים בהיקף של כ-3 מיליון שקל בלבד. במקור תכננה סאני לפרוע את החוב באמצעות מכירת מניות פרטנר שאותן היא מחזיקה (1.4% מההון) בשווי של כ-38 מיליון שקל - וביתרת הכסף להחזיר הלוואה לבנק מזרחי טפחות (כ-27 מיליון שקל), אשר לו משועבדות המניות.

על רקע מחירן הנמוך של מניות פרטנר, וההערכה כי הללו יתאוששו, יזמה סאני שינוי בתוכנית. החברה פנתה למזרחי-טפחות בבקשה שיגדיל את מסגרת האשראי לכ-40 מיליון שקל, כנגד שעבוד נכסים נוספים לטובתו, כגון מניות השליטה בחברת האינטרנט תפוז (56%), החזקה בחברת מובייל-איי וערבות גיבוי של בן דב עצמו.

כמה שעות לפני דחיית האסיפה העלו מחזיקי האג"ח מתווה חלופי. במקרה שעד סוף החודש ישועבדו הנכסים לטובתם של מחזיקי האג"ח ולא לבנק מזרחי, הם יהיו מוכנים לדחות את מועד תשלום הריבית לסוף חודש ספטמבר, תוך שהחוב יצבור בתקופה זו ריבית נוספת של 5%.

סאני צפויה להודיע על מועד חדש לקיום האסיפה בימים הקרובים.

עוד בגזרת בן דב, הבוקר הודיעו חברות הנאמנויות רזניק פז נבו וכלל פיננסים נאמנויות, שנרכשה על-ידיה לאחרונה, על חשש לפוטנציאל ניגוד עניינים, מכיוון שהן נאמנויות של סדרות אג"ח שונות בסאני ובסקיילקס. לפיכך הן הודיעו על הקמת מנגנון הפרדה, כולל צוותי עבודה שונים לכל אחת מן החברות.

סקיילקס
 סקיילקס

צרו איתנו קשר *5988