המחוזי דחה ערעור המדינה בפרשת פיקסל: ביטול האישומים תקף

בכתב האישום נטען כי רוה"ח מרדכי גרינוולד ואלי אבוגני הציגו בדוחות המס של פיקסל מצגים מטעים בכוונה לסייע לבעלי החברה להתחמק ממס, אך הבעלים לא הועמדו לדין ■ המחוזי: העמדת רוה"ח לדין ללא הנישומים - פגיעה בתחושת הצדק

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה היום (ב') את ערעור הפרקליטות על החלטת בית משפט השלום בעיר לבטל את שני האישומים המרכזיים שהוגשו נגד רואי החשבון מרדכי גרינוולד ואלי אבוגני, שהואשמו בעבירות מס בפרשת פיקסל, לאור העובדה שהנישומים עצמם, רמי וייץ וגיא פורן, לא הועמדו לדין על-ידי המדינה.

הנשיאה דבורה ברלינר והשופטים ג'ורג' קרא ויהודית שבח קבעו כי העמדת רואי החשבון לדין, ללא הנישומים, יוצרת פגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות.

בהסכמת הצדדים, קבע המחוזי כי הדיון באישום השלישי בתיק, שעניינו מצגי-שווא שהוצגו בפני פקיד שומה בדיונים אודות הדיווחים שנמסרו על עסקת מכירת מניות חברת פיקסל מולטימדיה, יוחזר לבית משפט השלום.

"קיים עניין ציבורי במיצוי הדין עם מעלימי המס, קרי - הנישומים. האינטרס הציבורי המוגן בבסיס העבירה, נטל המס, אינו עולה בקנה אחד עם התוצאה שבה מעלימי מס, הנהנים באופן ישיר מהפירות הכלכליים של מעשה המירמה שבצעו, לא יועמדו לדין", כתבו השופטים.

במהלך הדיון בערעור הודיעה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי כי בעקבות פסק הדין של השלום היא ערכה בחינה מחודשת של התיק והגיעה למסקנה כי היא טעתה בהחלטתה הראשונית שלא להעמיד לדין את הנישומים.

עם זאת, הפרקליטות החליטה לא להעמיד לדין את הנישומים, לדבריה, עקב הסתמכותם על ההחלטה המקורית, ועמדה בערעור על העמדתם לדין של רואי החשבון.

בפסק דינם התייחסו שופטי המחוזי לשינוי עמדת הפרקליטות ולהחלטתה שלא להעמיד את הנישומים לדין, גם לאחר השינוי בעמדה, וציינו כי לרואי החשבון, בדומה לנישומים, הייתה הסתמכות שהם לא יועמדו לדין, לאור החלטת בית משפט השלום.

"כנגד ההסתמכות של הנישומים קיימת גם מעין הסתמכות או ציפייה של רואי החשבון על החלטתו של בית משפט השלום... גם הנישומים ידעו ש'להט החרב המתהפכת' (של ערכאת הערעור. ח'.מ') עדיין תלוי מעל ראשם", נכתב בפסק הדין.

עם זאת, בית המשפט המחוזי קיבל את טענות הפרקליטות בערעור כי החלטתה בזמנו הייתה סבירה ולא נבעה משיקולים זרים, והיא מצויה במתחם שיקול-הדעת המוקנה לה.

לדברי בית המשפט, "לו היו העובדות כפי שהוצגו בבית משפט השלום, בלא שאירע כל שינוי בעמדת הפרקליטות, היינו מקבלים את הערעור ומבטלים את החלטתו של בית המשפט קמא בדבר ביטול כתב האישום (האישומים הראשון והשני) מחמת הגנה מן הצדק".

בכתב האישום המקורי נטען כי גרינוולד ואבוגני, שותפים בפירמת רו"ח ארנסט אנד יאנג-קוסט-פורר-גבאי את קסירר, הציגו בדוחות למס הכנסה של חברת פיקסל מצגים מטעים בכוונה לסייע לבעלי החברה, רמי וייץ וגיא פורן, להתחמק ממס על מכירת מניות פיקסל לחברת T2.

במארס 2010 ביטלה שופטת השלום דניאלה שריזלי 2 מ-3 האישומים נגד גרינוולד ואבוגני. זאת, לאחר שקיבלה את טענתם המקדמית ל"הגנה מן הצדק", וקבעה כי החלטת הפרקליטות להעמידם לדין, אך לא להעמיד לדין את הנישומים, וייץ ופורן, שעבורם הם פעלו, חורגת ממתחם הסבירות באופן קיצוני.

כעבור חודשיים הורה השלום על ביטולו של כתב האישום כולו, לאחר שהפרקליטות השתהתה בהגשת כתב אישום מתוקן.

לפני כשנה הגישה הפרקליטות ערעור על ההחלטה וטענה כי בית משפט השלום חרג מסמכותו בהחלטתו על ביטול כתבי האישום, מכיוון שהוא התעלם משיקול-הדעת המיוחד והעצמאי של התביעה להחליט את מי להעמיד לדין.

עם זאת, הפרקליטות ציינה כאמור כי בחינה מחודשת של התיק הביאה אותה למסקנה כי ראוי היה להעמיד לדין גם את הנישומים.

עורכי הדין של אבוגני וגרינוולד, ירון קוסטליץ ממשרד וינרוט ושות' ופרופסור דוד ליבאי ממשרד ליבאי, מן ושות', טענו מנגד כי גם כך לא ניתן לקבל טענה כי מעמדם של רואי החשבון מצדיק העמדה לדין שלהם לבדם, כאשר המדינה החליטה שלא להעמיד לדין את הנישומים עצמם.

בית המשפט קיבל כאמור את עמדת הסנגורים, אך שיבח את הפרקליטות על שהיא הייתה מספיק הגונה להביא בפני בית המשפט את עמדתה המעודכנת, שבה הכירה בטעותה.

מקרה חריג בפסק הדין אירע כאשר השופט ג'ורג' קרא, שהצטרף לעמדתה של השופטת ברלינר בפסק הדין, העיר לברלינר כי ההשוואה שהיא עשתה בין פסק דין של בית משפט להחלטה של רשות מינהלית היא "מוזרה".

המדינה יוצגה בידי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה).

צרו איתנו קשר *5988