נדחתה תוכנית הפינוי בינוי במתחם לביא בגבעתיים

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ת"א קבעה שיש להעדיף את שימורו של המתחם, תוך חיזוקו ושיפורו, ושיש להגיש תוכנית חדשה לפי חלופות אחרות

תוכנית הפינוי בינויבמתחם לביא בגבעתיים, במסגרתה היו אמורות להיבנות 225 דירות חדשות בשני מגדלים בני 29 קומות, נדחתה סופית בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ת"א. הוועדה קבעה שיש להעדיף את שימורו של המתחם, תוך חיזוקו ושיפורו, ושיש להגיש תוכנית חדשה לפי חלופות אחרות. ‏

פרויקט הפינוי בינוי, שהיה אמור להביא לפינויין של 70 דירות קיימות בשלושה מבנים טוריים במתחם לביא, שהינו מובלעת של גבעתיים בתוך ר"ג, עבר כמה סיבובי דיונים במוסדות התכנון השונים בשנה האחרונה, במסגרתם כבר ביטלה הוועדה המחוזית את התוכנית בשנה שעברה. זאת לאחר שהמחוזית קיבלה את התנגדויותיהם של 34 תושבי ר"ג השכנה באמצעות עו"ד עפר לרינמן ושל החברה להגנת הטבע והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. ‏

אלא שלאחר שבוטלה התוכנית במחוזית, החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בנובמבר להשיב את הפרויקט לשולחן הדיונים, לאחר שהתברר שנפל פגם מהותי בהליך שהתקיים בוועדה המחוזית, כשוועדת המשנה לא העבירה לידיעתם של עיריית גבעתיים, דיירים המתחם, היזמים והמתנגדים את חוות דעתו של שמאי הוועדה המחוזית לגבי התכונית. ‏

לאור החלטת המועצה הארצית נקבע שיש לדון בתוכנית בהליך משלים, בו יוצעו חלופות על בסיס בדיקות מקצועיות שייבחנו במשותף, בין אנשי עיריית גבעתיים ואנשי הוועדה המחוזית. משלא צלחו הניסיונות לגבש חלופה מוסכמת, הגישה הוועדה המקומית חלופת בינוי אחת שגובשה על ידי יועץ השימור האדריכל אמנון בר אור וחוות דעת של האגרונום מנירום אהרון. ‏

יועצי הוועדה המחוזית בחנו את החלופה המוצעת ותשע חלופות נוספות של שימור ופיתוח. הוועדה טענה שהחלופות שנבחנו מציעות דרגות שונות של פיתוח, שמיטיב עם בעלי הקרקע ועם החוכרים, וחלקן מאפשרות גם מימון מלא של עלויות השימור, הבנייה ורווח יזמי למימושן, גם אם פחות מזה שהיה צפוי בתוכנית שהופקדה, שלא כללה הוראות שימור. ‏

‏"עצם קיומן של חלופות העונות על התנאים האמורים", ציינה המחוזית, "די בו כדי לחזק את הוועדה בדעתה שהתוכנית המופקדת, שאינה כוללת שימור כלשהו, דינה אחד להידחות. הואיל וכל אחת מהחלופות שנבחנו שונה מהותית מהתוכנית המופקדת ומההנחות שביסוד הפקדתה, אזי היא מצריכה הפקדה מחדש".

עוד הוסיפה המחוזית בהחלטתה: "הוועדה השתכנעה שבמישור הערכי יש להעדיף את שימור המתחם, תוך חיזוקו ושיפורו, כשהיקפי השימור והתוספות הראויות בו יכולים להיקבע סופית רק לאחר הגשת תיק תיעוד מלא. הוועדה סברה שהחלטה זו היתה ראויה גם אלמלא נמצאו חלופות כלכליות לתוכניות פינוי בינוי המכלה מתחם ייחודי זה. מכל מקום, משהוכח שקיימות חלופות כלכליות לתוכנית, גם אם כלכליות פחות מחלופת הפינוי בינוי המופקדת, ובמידת הצורך אף ניתן לשקול מנגנוני פיצוי מתאימים, הרי שההחלטה הסבירה היחידה היא דחייתה של תוכנית זו". ‏‏

צרו איתנו קשר *5988