לוקסנבורג תובע 17.5 מיליון שקל מעזבונו של יולי עופר ז"ל

לפידות מחפשי נפט טוענת כי מנהלי עזבונו של עופר ז"ל, אלמנתו רות עופר, וחברת סנטרל יורופיאן של רות עופר, מפרים הסכם מ-2009 ומסרבים לרכוש מאתנו את יתרת 11% ממניות חברת אינוונטק, אותה התחייבו לרכוש

מנהלי עזבונו של יולי עופר ז"ל, עוה"ד צבי אפרת ורובי בכר, אלמנתו רות עופר, וחברת Centeral European Estates N.V - שבבעלות רות עופר, מפרים את ההסכם שערכו עמנו ביוני 2009 ומסרבים לרכוש מאתנו את יתרת 11% ממניות חברת אינוונטק, אותה התחייבו לרכוש - כך טוענת חברת לפידות מחפשי נפט, שבבעלות יעקב לוקסנבורג בתביעה בסך כ-17.5 מיליון שקל שהגישה אתמול (ג') לבית המשפט המחוזי מרכז נגד רות עופר, נגד מנהלי עיזבון יולי עופר, ונגד CEE.

באמצעות עוה"ד בעז בן צור וחגי הלוי, טוענת לפידות בתביעתה כי הנתבעים מפרים את החלק השלישי של הסכם רכישת מניות אינוונטק מלפידות שעל פיו ניתנה ללפידות האפשרות לכפות על CEE רכישה של 11% ממניות אינוונטק, במקרה שיולי עופר יחדל להיות בעל השליטה ב-CEE.

"מנהלי עזבונו של יולי עופר, שחתם על ערבות אוטונומית אישית להבטחת תשלום הפעימה השלישית של ההסכם, השיבו לפניית לפידות למימוש האופציה במענה סתום ומתחמק והבהירו כי עזבון יולי עופר לא ישלם את החוב, ללא החלטה שיפוטית", כתבה לפידות בתביעתה.

לדברי לפידות, באחרונה הודיעה CEE כי אין ביכולתה לעמוד בפירעון אגרות החוב שהונפקו על ידה לציבור. עובדה שמוכיחה כי גם בעתיד לא תוכל CEE לממש את התחייבותה החוזית לרכוש 11% ממניות אינוונטק מלפידות.

בתביעתה מדגישה לפידות כי יש לה עילת תביעה ברורה נגד עזבונו של יולי עופר, הואיל וטרם מותו "חתם מר יולי עופר על כתב ערבות אוטונומית להבטחת התחייבויותיה של CEE בהתאם לאופציה שנקבעה בהסכם".

טענה דומה מעלה לפידות ביחס לרות עופר. לדברי לפידות, עופר חתמה אף היא על ערבות אוטונומית להבטחת הסכם רכישת מניות אינוונטק.

ב-23 ביוני 2009 נערך הסכם למכירת מניות אינוונטק שהיו בבעלות לפידות, לידי CEE. על פי ההסכם שהוכתר בכותרת "מזכר הבנות מחייב", הסכימו החברות כי רכישת המניות על ידי CEE תערך בשלוש פעימות.

שני החלקים הראשונים של ההסכם הושלמו בהצלחה, כאשר במסגרת הפעימה הראשונה רכשה CEE מלפידות 74% ממניות אינוונטק. במסגרת הפעימה השנייה, רכשה CEE מלפידות 3% נוספים ממניות אינוונטק. ואולם, לטענת לפידות, הנתבעים הפרו את החלק השלישי של ההסכם.

לדברי לפידות, במסגרת הפעימה השלישית הוקנתה ללפידות הזכות לאכוף על CEE לרכוש 11% נוספים מהון המניות של אינוונטק בתום שלוש שנים ממועד השלמת העסקה תמורת 17.5 מיליון שקל, או לחילופין, אם בתוך השלוש שנים ממועד השלמת העסקה יחדל יולי עופר מלהיות בעל השליטה ב-CEE.

לדברי לפידות, לאחר מותו של עופר ז"ל ב-11 בספטמבר 2011, ולאור המוסכם בין הצדדים קמה לה הזכות לכפות על CEE את רכישת 11% ממניות אינוונטק. לדבריה, היא בחרה לממש את הזכות ודרשה מ-CEE לרכוש את המניות, ואולם, CEE, רות עופר ומנהלי עזבונו של יולי עופר, דחו את פנייתה.

לפידות מבקשת מבית המשפט כי יכפה על הנתבעים לרכוש ממנה את יתרת 11% מניות אינוונטק תמורת כ-17.5 מיליון שקל שלדבריה, כאמור, היא מחויבת לרכוש על פי ההסכם.

בא כוחה של רות עופר, עו"ד אבנר זינגר, מסר בתגובה כי "התביעה עדיין לא הגיעה לידינו. כשנקבלה נקרא אותה נלמד אותה ונגיב עליה".

צרו איתנו קשר *5988