בעלי אג"ח טאו לא מוכנים לחכות: האג"ח הולך לפרעון מיידי

בהתאם להודעה, העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי הינה לאור סירובו של אילן בן דב לאשרר את מחויבותו למסמך העקרונות על אף שהתבקש לעשות זאת

חברת טאו, הנמצאת בשליטת אילן בן דב, קיבלה הודעה מהנאמנים למחזיקי אגרות החוב(סדרות ב' ו -ג') של החברה בדבר העמדת אגרות החוב שלה לפירעון מיידי.

בטאו מציינים כי העמדת אגרות החוב (סדרות ב' ו -ג') של החברה לפירעון מיידי הינה בהמשך להחלטות של אסיפות מחזיקי אגרות החוב מיום 24 באפריל 2012 להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ביום 15 ביוני 2012, בכפוף לסמכות הנציגות של מחזיקי אגרות החוב לדחות את המועד עד ליום 31 ביולי 2012 , בהתאם למפורט בהחלטה ובהמשך להחלטות של אסיפות מחזיקי אגרות החוב מיום 14 ביוני 2012 להרחיב את סמכות הנציגות לדחיית מועד העמדה לפירעון מיידי בכפוף לאישרור בעל השליטה בחברה, אילן בן דב, את מחויבותו למסמך עקרונות להסדר בחברה.

בהתאם להודעה, העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי הינה לאור סירובו של בן דב לאשרר את מחויבותו למסמך העקרונות על אף שהתבקש לעשות זאת.

עוד מציינים בטאו כי אתמול בשעות הערב, פנתה החברה לבן דב בבקשה להעביר לנציגות לאלתר ובכתב, עם העתק לחברה, מסמך שבו יבהיר לנציגות בצורה ברורה שהוא מחויב למסמך העקרונות עליו חתם. "עמדתה של החברה הייתה והינה כי התחייבויותיו של בן דב על פי מסמך העקרונות היו ונותרו בתוקף".

נציין כי בן דב חתם לפני כשבועיים על מכירת השליטה בפרטנר לחברת האצ'יסון, מהלך שיזרים לו לא מעט מזומנים, במידה ותושלם. במסגרת העסקה אמורה האצ'יסון לרכוש את מניות השליטה בסקיילקס מידי סאני תמורת 125 מיליון דולר. בכסף שתקבל סאני היא תרכוש את פעילות סמסונג מסקיילקס תמורת 100 מיליון דולר. העסקה מותנית בהיענות של לפחות 50% ממחזיקי אג"ח סקיילקס להצעת רכש שתבצע החברה, הכוללת "תספורת" של כ-15% על החוב הכולל למחזיקים.

טאו נמצאת במשבר קשה בעקבות שורה של השקעות כושלות שביצעה במינוף גבוה. את 2011 סיימה עם גירעון של 490 מיליון שקל בהון העצמי, לאחר שרשמה הפסדי ענק בהיקף של כ-850 מיליון שקל בתוך ארבע שנים בלבד. לדוחות החברה מצורפת הערת "עסק חי" מחשש לחדלות פירעון חוב, והמניה התרסקה למחיר המשקף לטאו שווי של כ-13 מיליון שקל.

החוב המרכזי של טאו הוא כ-310 מיליון שקל למחזיקי שתי סדרות אג"ח (ב' ו-ג') שלה, הנסחרות בתשואות זבל. בתחילת השנה נחתם מתווה עקרונות להסדר חוב בחברה, אך הוא עדיין לא אושר סופית. המתווה כולל הנפקת אג"ח חדשות בהיקף של 248 מיליון שקל, תשלום של 30 מיליון שקל במזומן והקצאת 15% ממניות טאו למחזיקים. בן דב מצדו אמור להעביר לחברה 21.4% ממניות סאני, או מניות החברה הבת שלה, סקיילקס.

מחזיקי האג"ח הגדולים בסדרה ב' של טאו הם כלל ביטוח עם 28 מיליון שקל ערך נקוב, והפניקס חברה לביטוח עם 9 מיליון שקל ערך נקוב. מחזיקת האג"ח הגדולה בסדרה ג' היא גם כן כלל ביטוח עם 7 מיליון שקל ערך נקוב.

צרו איתנו קשר *5988