הסיכון שלקחה "מנורה"

בהלוואה לאי.די.בי הביטחונות די טובים, אך אסור למוסדי להסתכן בשמיטת חוב

באמצע חודש מאי הושלמה עסקה שבמסגרתה העמידה קבוצת הביטוח מנורה מבטחים הלוואה בסך של 150 מיליון שקל לחברת אי.די.בי פתוח. זו החברה שנמצאת בקומה השנייה, מתחת לאי.די.בי אחזקות, בפירמידת חברות ההחזקה שבשליטת נוחי דנקנר, הנתונה בשנה האחרונה במצב פיננסי מאתגר.

מדובר בהלוואה פרטית המובטחת בשעבודים, שקבוצת הביטוח העמידה לאי.די.בי פתוח מכספי המבוטחים שהיא מנהלת. זאת, בתקופה שבה בשוק כבר התייחסו בחשש רב לחוסנו הפיננסי של הקונצרן הגדול בישראל, וליכולתו לשרת אח חובות האג"ח האדירים שלו.

אתמול נחשף ב"גלובס" כי שבועיים בלבד לאחר מתן ההלוואה, פרסמו כלכלני מנורה מבטחים עבודת מחקר, לצרכים פנימיים של הקבוצה, המתייחסת למצבן של חברות ההחזקה הבולטות בקבוצת אי.די.בי: אי.די.בי אחזקות, אי.די.בי פתוח ודסק"ש.

וראו זה פלא: במערך ההשקעות של מנורה מבטחים הגיעו למסקנה שעקב המינוף הגבוה של אי.די.בי פתוח - אותה חברה לה הועמדה ימים ספורים קודם לכן הלוואה של 150 מיליון שקל על ידי חברת הביטוח - יש לסווג את חובות האג"ח שלה כחוב מסופק. כלומר, מדובר בחוב אג"ח שלהערכת מנורה מבטחים יש ספק לגבי הסיכויים לגבות אותו במלואו ובזמן.

להערכת כלכלני מנורה מבטחים, שיעור גביית חוב האג"ח באי.די.בי פתוח עומד כיום על 75% בלבד (לעומת ריקברי של 10% בחברה האם, אי.די.בי אחזקות). הם מציינים בעבודתם, בין היתר, את התלות המשמעותית שיש לאי.די.בי פתוח בהשקעה של החברה הנכדה כור במניות בנק קרדיט סוויס השוויצרי, וברגולציה שפועלת נגד חברות מרכזיות בקבוצה, ש"רוב החזקותיה המהותיות כגון סלקום ושופרסל נמצאות במגמה של הרעה בפעילות וקיטון ברווחים".

לא זו הציפייה מגוף מוסדי

אז נכון, ההלוואה של מנורה מבטחים לאי.די.בי פתוח אינה דומה לזו שהעמידו לה מחזיקי האג"ח, מכיוון שהיא מגובה כאמור בשעבודים (מניות סחירות של חברות בנות). ונכון גם שהגופים המוסדיים צריכים להשיג ללקוחות שלהם, ציבור החוסכים, תשואה נאותה, ובימים כאלה, שבהם סביבת הריבית נמוכה מאוד, תשואה מגיעה רק עם העלאת רמת הסיכון.

אבל מנורה מבטחים, המנהלת ביטוחי מנהלים, פנסיה וגמל - וכמוה גם יתר הגופים המוסדיים המנהלים חיסכון לטווח ארוך - אינה קרן מנוף או קרן להשקעה בחברות בקשיים. היא אינה גוף שמי ששם בו את כספו יודע לאיזה סיכון הוא נכנס, ואילו מהמורות עלולות להיקרות בדרך להחזר ההלוואה.

גם אם בהלוואה לאי.די.בי פתוח הביטחונות אכן טובים, כשמדובר בגוף מוסדי, הביטחונות להלוואות שניתנות על ידו אמורים לשמש רק כאמצעי לגידור סיכון בסבירות נמוכה, ולא לתרחיש שעל פי הערכות המלווה עשוי להתממש בסבירות גבוהה.

ובאותו אופן, הציפייה מהלוואה שמעמיד גוף מוסדי היא שהרווח עליה יגיע מהחזר רגיל של ההלוואה במועד, ולא מגביית הבטוחות שניתנו עבורה לאחר שמתעורר קושי בגביית החוב, שעשויה להמשך על פני פרק זמן ממושך (גם אם ייתכן שהיא תניב תשואה גבוהה יותר בסופו של דבר).

ממנורה מבטחים נמסר בתגובה לדברים כי "ההלוואה אשר ניתנה לאחרונה לאי.די.בי פתוח ניתנה כנגד בטוחות מספקות, והחברה רואה בהלוואה זו הלוואה בסיכון נמוך. החברה אינה מתייחסת למסמכים פנימיים, ככל שישנם".

צרו איתנו קשר *5988