מדד אמון הצרכנים בישראל נפל לרמתו הנמוכה ביותר בשלוש השנים האחרונות

פסימיות חריפה לגבי שוק העבודה, כמוה לא פגשנו מאז מאי 2009 ■ להורדת חוברת המדד

מדד אמון הצרכנים של גלובס, בשיתוף PwC Israel, נשחק ביולי בחדות וירד ב-8.4 נקודות לרמה של 73 נקודות (1996 = 100 נקודות). זאת לאחר שאיבד חצי נקודה ביוני, ו-2.7 נקודות במאי. יצוין שסקר המדד נערך ימים ספורים לפני שהציבור התוודע להחלטת הממשלה להעלות את נטל המס ולבצע שורה של קיצוצים תקציביים.

כלומר גם בלי לקחת בחשבון את הגזירות החדשות נפל המדד לרמתו הנמוכה ביותר מאז מאי 2009, לפני יותר משלוש שנים. יתר על כן, התמונה שעולה מחלק מרכיבי המדד מזכירה את מצב הרוח הצרכני הירוד ששרר כאן בחודשים הראשונים של 2009, בעיצומו של המשבר הפיננסי הגדול.

שלושת מרכיבי הליבה של הסקר הם: 1. מהו לדעתך מצב המשק בהווה? 2. מה לדעתך יהיה מצב המשק בעוד חצי שנה? 3. מה לדעתך יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה?

לגבי כל שאלה אנו נוטלים את שיעור האופטימיים, גורעים ממנו את שיעור הפסימיים ומקבלים את מה שאנו מכנים "המאזן נטו של האופטימיות". אם, לדוגמא, 40% ממשתתפי הסקר מעריכים שמצבם ישתפר בתוך חצי שנה, ו-50% חושבים שהוא דווקאי יורע, הרי שהמאזן נטו יעמוד על מינוס עשר נקודות אחוז (נ"א).

החודש בלטה במיוחד הפסימיות הגוברת לגבי מצב המשק בעוד שישה חודשים. המאזן נטו ירד ביולי בלא פחות מ-13.6 נ"א למינוס 37.3 נ"א, לאחר שירד גם ביוני ובמאי. שחיקה של כמעט 19 נ"א בתוך שלושה חודשים היא הביטוי לחשש המעמיק מפני האטה כלכלית בישראל, והמשך ההשלכות המשבר האירופי על רמת הפעילות במשק המקומי.

החודש נפער פער מגדרי די מדהים כאשר אצל הגברים הייתה קריסה של ממש באופטימיות לגבי מצב המשק בעוד חצי שנה; מאזן נטו של מינוס 24.2 נ"א ביוני הפך ביולי למינוס 49.2 נ"א. בקרב הנשים הירידה הייתה מתונה הרבה יותר; ממינוס 23.3 נ"א ביוני למינוס 27 נ"א ביולי.

הפסימיות מתבטאת גם בהמשך של השחיקה בביטחון הכלכלי האישי של הצרכנים. המאזן נטו של ההערכות לגבי מצבם הכלכלי האישי בעוד חצי שנה ירד ביולי ב-1.9 נ"א לשפל חדש של 0.5 נ"א, לאחר ירידות של 1.7 נ"א ביוני, ושל 2.7 נ"א במאי. ראוי לציין שהשחיקה בביטחון הכלכלי האישי בישראל נמשכת כבר כמעט שנתיים עם הפוגה מסוימת בחודשים בהם הממשלה פרסמה את מסקנות ועדת טרכטנברג.

ולסיום נזכיר שביולי נרשמה עלייה חדה בחששות מפני התרחבות האבטלה במשק. המאזן נטו של רכיב ציפיות הציבור לגבי מצב שוק העבודה בעוד חצי שנה נפל ב-14.1 נ"א למינוס 27.1 נ"א. זאת לאחר עלייה של 0.5 נ"א ביוני, וירידה של 10 נ"א במאי. רמה כזו של פסימיות כלפי שוק העבודה לא פגשנו מאז מאי 2009, כאמור לפני יותר משלוש שנים.

להורדת חוברת המדד