ההסתדרות מבקשת להיות מעורבת במיזוג "ברית המועצות"

בהסתדרות, שמייצגת את עובדי הרשות השנייה, טוענים כי תזכיר החוק לאיחוד עם מועצת הכבלים והלוויין אינו עונה על כמה סוגיות מהותיות להבנת השלכות המהלך

ההסתדרות מבקשת להיות מעורבת במהלך של המיזוג הרגולטורי בין הרשות השנייה לבין מועצת הכבלים והלוויין. בעוד ששר התקשורת, משה כחלון, ומשרדו כבר קיבלו החלטה ללכת למהלך של איחוד הגופים, עובדי הרשות השנייה שהתאגדו באחרונה תחת ההסתדרות חוששים כי המהלך יביא להרעת תנאיהם או לפיטורים.

במכתב שהועבר למנכ"ל משרד התקשורת, עדן בר טל, כתבה עו"ד אורנה לין בשם ההסתדרות כי "במקום להתכתש לאחר שכבר יתקבלו החלטות בעתיד שלא ניתן ליישמן, גורלם של העובדים במהלך מסדיר ורחב שכזה, לרבות מעמדם, שכרם ותנאי עבודתם, צריך להיות מוסדר מבעוד מועד, כך שכל זכויותיהם יהיו ברורות, שמורות ומוגנות".

ההסתדרות טוענת כי תזכיר החוק אינו עונה על מספר סוגיות מהותיות להבנת השלכות המהלך על הרשות בכלל ועל העובדים. לדבריה, תזכיר החוק חסר "התייחסות מספקת למבנה הרשות העתידי. נקודה חשובה נוספת שהעלתה ההסתדרות היא לגבי עצמאותה של הרשות-האם - האם היא משתלבת בתוך משרד התקשורת או מתבדלת ממנה. התזכיר מתיימר לייחס לרשות עצמאות... אולם הוראות התזכיר לא מתיישבות אחת עם השנייה ואינן מבהירות איך בפועל תהיה הרשות עצמאית כשהיא נטועה בתוך משרד התקשורת", כתבה לין.

עוד נכתב כי נדרשת "בחינת עצם הצורך בקיומו של מהלך שכזה, בוודאי לגבי היקפו של המהלך, לגבי השיקולים של בחירה במודל זה או אחר ולגבי הסדרי המעבר שמהלך זה מחייב".

מבקשת הסכם קיבוצי

עו"ד לין מתייחסת גם לסוגיה התקציבית וקובלת על כך שכל התוספת התקציבית הנדרשת ממיזוג הפעילות של שתי הרשויות לכדי רשות עצמאית אחת היא "זו של תוספת תקנים בלבד". גם בעניין זה דורשת ההסתדרות להיות מעורבת.

בהסתדרות מתנגדים לתחילת הליך חקיקה ללא התניה ברורה של מהלכי החקיקה בהתקדמות המשא-ומתן על עצם קיומו של המהלך ובשמירה על כל זכויות העובדים במסגרת הסכם קיבוצי.

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "הנחיצות בהקמתו של גוף רגולטורי מיוחד שיסדיר בצורה כוללת ואחידה את תחום השידור המסחרי בישראל אינה מוטלת בספק. עצמאותו של הגוף המאוחד תשמר בקפידה, וכמוה גם זכויות העובדים".