הגבלת תשלום רטרואקטיבי של קצבת שארים לשנה - חוקתית

כך קבע בית הדין הארצי לעבודה ■ השופט יגאל פליטמן קבע כי בהוראה הרטרואקטיבית מוגבלת הזמן אין פגיעה בזכות קניין של המערערת מכוח החוק

סעיף 296 (ב) לחוק הביטוח הלאומי, שמגביל את התשלום הרטרואקטיבי של קצבת שארים לתקופת השנה שקדמה למועד הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי (מל"ל), יעמוד בתוקפו ולא יבוטל.

כך קבע אתמול (ד') בית הדין הארצי לעבודה, שדחה את ערעורה של מבוטחת על החלטת בית הדין האזורי לעבודה, שדחה את תביעת המערערת לתשלום רטרואקטיבי של קצבת שארים מעבר לשנה שמאז הגשת התביעה למוסד.

סגן הנשיאה, השופט יגאל פליטמן, קבע כי בהוראה הרטרואקטיבית מוגבלת הזמן אין פגיעה בזכות קניין של המערערת מכוח הוראת חוק, אלא מתן זכות קניין על-פי החוק, לאור תכליתו לתת לתובע תשלום קצבה למילוי צרכיו השוטפים, בתקופת היזקקותו לאותה קצבה.

לדברי בית הדין, ההוראה עומדת בתנאי המידתיות של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, תוך מציאת האיזון הראוי בין התכלית הסוציאלית העומדת ביסוד הזכות לאילוצים תקציביים.

חובת יידוע

עוד נפסק כי קיימת חובה כללית של המוסד ליידע את הציבור על האפשרות שקמה לזכאות לגמלה. עם זאת, הובהר כי אי-יידוע תובע קונקרטי על אפשרות זכאות לגמלה - אינה יכולה להקים את הזכאות לגמלה בהיעדר תביעה לגמלה.

עוד נקבע כי עצם זכאות המערערת לתשלום הגמלה מאז פטירת בעלה תלויה בתשתית העובדתית שידועה רק לה, וכי גם שיעור הזכאות לקצבת שאירים תלוי במידע הנמצא אצלה.

השופטת ורדה וירט-לבנה ונציגי הציבור הסכימו עם חוות-דעתו של סגן הנשיאה פליטמן.

צרו איתנו קשר *5988