תפרון: גידול במכירות; מעבר לרווח של 1.3 מיליון דולר

מכירות החברה הסתכמו בכ-29.3 מיליון דולר, גידול של 1.4% בהשוואה לאשתקד ■ הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-4.7 מיליון דולר

חברת תפרון מדווחות היום (ג') על תוצאותיה לרבעון השני של שנת 2012, כשהיא מציגה גידול במכירות החברה לצד מעבר לרווח בשורה התחתונה.

מכירות החברה הסתכמו בכ-29.3 מיליון דולר, גידול של 1.4% בהשוואה לאשתקד, בעוד הרווח הנקי הסתכם בכ-1.3 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-1.7 מיליון דולר אשתקד.

ברבעון השני של שנת 2012 רשמה החברה גידול בשיעור של כ- 22.2% במכירות מגזר "ללא תפר", בהשוואה לאשתקד. גידול זה נובע בעיקר מהמשך מאמצי המכירות של החברה אשר מינפו את המכירות ללקוחות אשר נקלטו בעסקת נובל והמשך ההצלחה האסטרטגית בחדירה ללקוחות השוק הקמעונאי בצפון אמריקה

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-4.7 מיליון דולר (16.2% מהמכירות) בהשוואה לרווח גולמי בסך כ-4.3 מיליון דולר (14.7% מהמכירות) אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ-149 אלף דולר בהשוואה להפסד תפעולי של כ-1.3 מיליון דולר אשתקד.

המעבר מתזרים מזומנים שלילי לתזרים חיובי, לראשונה מזה 6 רבעונים נבע בעיקר משיפור תוצאותיה הכספיות של החברה וכן מירידה ביתרת הלקוחות ברבעון, עקב עונתיות תחום בגדי הים. בתקופות המקבילות רשמה החברה תזרים שלילי בעיקר מצרכי ההון החוזר הגבוהים להם נזקקה החברה בתחילת שנת 2011, אשר נועד לתמוך בגידול המשמעותי בפעילות בעקבות רכישת פעילות נובל בסוף שנת 2010.

צרו איתנו קשר *5988