עוד לא נגמר: בוימלגרין חייב למזרחי טפחות 576 מיליון שקל

לדוחות בוימלגרין קפיטל מצורפת כבר זמן רב הערת "עסק חי" ■ כיום מדובר בשלד בורסאי שפועל למימוש כמה דירות בפרויקט אסותא בת"א

אחרי שמחק מאות מיליוני שקלים בגין אשראי שהעניק לאיש העסקים שעיה בוימלגרין, פועל בנק מזרחי טפחות לגבות ולו שמץ מיתרת חוב של 576 מיליון שקל. כך עולה מדוחות בוימלגרין קפיטל לרבעון השני של 2012. עוד עולה מהדוחות כי בוימלגרין עצמו העמיד ערבויות של 88 מיליון דולר לטובת הבנק, לרבות באמצעות נכסים שלו בארה"ב, אך השעבודים עליהם טרם נרשמו עד היום.

מקור החוב של בוימלגרין קפיטל לבנק הוא הלוואה של 165 מיליון דולר (אז כ-730 מיליון שקל), שנטלה החברה בסוף 2006 לצורך רכישת השליטה בענקית הנדל"ן אזורים מידי קבוצת אי.די.בי, לפי שווי חברה של 2.1 מיליארד שקל (כמעט פי 10 משוויה הנוכחי של אזורים).

בהמשך נקלעה אזורים למשבר קשה, בעיקר בעקבות השקעות במזרח אירופה (רכישת קבוצת אנגל), ובאפריל 2011 כפה הבנק על בוימלגרין קפיטל עסקה למכירת מניות השליטה באזורים (64%) לידי הרשי פרידמן תמורת 300 מיליון שקל.

המחזיקים קיבלו אג"ח חדשות

בו בזמן, מחודש אפריל 2009, הפסיקה בוימלגרין קפיטל לשלם לבנק את תשלומי הקרן והריבית התקופתיים. ביולי 2009 נחתם בין הצדדים הסדר חוב, אלא שהחברה לא עמדה בו מאוקטובר 2010. כיום מסווגת ההלוואה בדוחות בוימלגרין כ"אשראי מתאגידים בנקאיים העומד לפירעון מיידי לפי דרישה".

כנגד האשראי שניתן לבוימלגרין קפיטל, קיבל מזרחי טפחות שעבוד ראשון על מניות אזורים. מחזיקי האג"ח של בוימלגרין, שהחזיקו בשעבוד שני על המניות, הסכימו לוותר עליו אשתקד כדי לאפשר את מכירת המניות להרשי פרידמן. בתמורה קיבלו המחזיקים מהבנק מכתב לפיו לא קיים לחברה חוב כספי כלפיו.

אלא שבבנק הוסיפו ארבע מילים "נכון למועד כתיבת המכתב", וכבר בחודש יולי 2011 הודיע שיש לו זכות להעמיד את יתרת חוב החברה כלפיו (כאמור 576 מיליון שקל) לפירעון מיידי.

בתחילת השנה הושלם הסדר חוב בבוימלגרין, ובמסגרתו קיבלו המחזיקים אג"ח חדשות בהיקף של 80 מיליון שקל ו-42% ממניות החברה. זאת במקום חוב פארי של כ-550 מיליון שקל. רוב האג"ח החדשות כבר נפרעו ונותר חוב של 23 מיליון שקל.

בוימלגרין קפיטל רשמה בגין הסדר החוב רווח הון של 441 מיליון שקל, וההון העצמי שלה גדל ב-645 מיליון שקל. למרות זאת הגירעון בהון נותר ענק ומסתכם ב-523 מיליון שקל. נכון להיום החברה היא שלד בורסאי שפועל למימוש כמה דירות שנותרו בבעלותה בפרויקט אסותא בת"א. לדוחות החברה מצורפת כבר זמן רב הערת "עסק חי".

נושה נוסף של בוימלגרין הוא בנק דיסקונט, שהוציא לו בחודש מארס התראת פשיטת רגל. בדוחות בוימלגרין קפיטל נמסר שחודש לאחר מכן נחתם עם הבנק הסכם להסדרת החוב. בידי דיסקונט שעבוד שוטף על כלל נכסיה של חברה שבאמצעותה בוימלגרין מחזיק במניות בוימלגרין קפיטל. החברה מבהירה שאין בידיה האמצעים לשלם לבנקים.

גלגולו של חוב
 גלגולו של חוב

צרו איתנו קשר *5988