אי.די.בי הפסידה 1.3 מיליארד ש' ברבעון; הערת "עסק חי" בדוח

דנקנר יוותר על 50% משכרו החל מחודש ספטמבר ■ "לחברה יכולת להמשיך ולפעול במהלך עסקיה ולפרוע את התחייבויותיה כסדרן" ■ S&P מעלות חתכה את דירוג האג"ח ל-"CCC" ■ הפסדים כבדים לדסק"ש וכור

עכשיו זה רשמי. אידיבי אחזקות פרסמה דוחות לרבעון השני של השנה, כשהערת "עסק חי" מצורפת אליהם. זאת לאחר שכל הניסיונות של נוחי דנקנר למנוע צירוף הערת "עסק חי" לדוחות הרבעון השני עלו בתוהו. וזאת, לאחר שנכשלו ניסיונות של הרגע האחרון לגייס משקיע שיזרים הון לקבוצה.

משמעות הערת "עסק חי" היא כי יש ספק בדבר יכולתה של אי.די.בי אחזקות לפרוע חובותיה בשנתיים הקרובות. כעת יכולים מחזיקי האג"ח של החברה לדרוש פירעון מיידי של החוב, או לכל הפחות לדרוש מהחברה להציג בפניהם את תוכניתה להעמדת מקורות לתשלום החוב.

עם זאת, בדוח הדירקטוריון נכתב כי "בשים לב למכלול הנסיבות, לעמדת החברה על-אף ולאחר הכללת הערת העסק החי, החברה הינה בעלת יכולת להמשיך ולפעול במהלך עסקיה ובמסגרת זו לפרוע את התחייבויותיה כסדרן".

"החברה ובעלי שליטה בה ממשיכים לפעול על מנת להשיג את המקורות הנדרשים במישרין לחברה, בהקשר זה, בין היתר, מתנהלים מגעים שונים לביצוע השקעה בחברה", כך נכתב בדוח הדירקטוריון. "להערכת החברה, אף בשים לב לעליית התשואות על אגרות החוב שלה וליתרה השלילית של רווחים ראויים לחלוקה של אי די בי פתוח ליום 30 ביוני 2012, עומדות בפניה מספר חלופות להשגת מקורות לפירעון התחייבויותיה בהגיע מועד קיומן".

מהדוחות עולה כי ברבעון השני העמיקו הפסדי התאגיד לכדי 1.27 מיליארד שקל, בהשוואה להפסד בסך 883 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

אי.די.בי. פיתוח, החברה הבת, דיווחה על הפסד נקי ברבעון השני של 1.25 מיליארד שקל, בהשוואה להפסד של 821 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

S&P מעלות: "סכנה גוברת לכשל פירעון בטווח של עד שנה"

בשל הדוחות הקשים עדכנה חברת הדירוג מעלות S&P את דירוג האג"ח של אידיבי אחזקות וחתכה אותו ב-7 דרגות ל-"CCC", "בשל התדרדרות מתמשכת ברמת הנזילות ועליה ניכרת בחשש מפני כשל פרעון בתוך שנה".

"להערכתינו, החברה מצויידת באמצעים נזילים שככל הנראה יספיקו לה לפירעון התחייבויותיה לתשעת החודשים הבאים. יכולתה להמשיך ולתפקד כעסק חי מעבר לתקופה הנ"ל תלויה, להערכתנו, בהזרמת הון משמעותית, וזאת לנוכח גמישות פיננסית מינימאלית. תחזית הדירוג השלילית משקפת את הסכנה הגוברת לכשל פירעון בטווח של עד שנה".

דנקנר מוותר על 50% מהשכר

לנוכח התוצאות הכספיות והמצב הפיננסי הרעוע, החליט דנקנר לוותר על 50% משכרו החודשי לתקופה של שנה החל מחודש ספטמבר 2012. כמו כן, הוחלט כי נושאי המשרה באי.די.בי פיתוח יוותרו על 10%-15% משכרם החודשי לתקופה של שנה החל מחודש ספטמבר 2012.

אי.די.בי אחזקות, קונצרן ענק החולש על חברות רבות ובהן סלקום, שופרסל, כלל ביטוח, אלרון ונכסים ובניין, נמצאת היום במצב פיננסי מאתגר, ולראייה - אגרות החוב של החברה נסחרות בתשואות של מאות אחוזים. היקף החוב הכולל שלה הוא כ-2 מיליארד שקל, 1.6 מיליארד שקל מתוכם לבעלי האג"ח.

בחודש דצמבר הקרוב אמורה אי.די.בי אחזקות לפרוע תשלום ריבית של 65 מיליון שקל לאג"ח ד', וביוני 2013 יהיה עליה לפרוע כ-245 מיליון שקל נוספים. בקופתה נמצאים כיום כ-220 מיליון שקל.

נכון לעכשיו, מחודש יוני 2013 לא יהיו לאי.די.בי מקורות לעמוד בהתחייבויותיה. אי.די.בי אחזקות אינה יכולה להסתמך על דיבידנדים מהחברה הבת אי.די.בי פתוח, שבאמצעותה מוחזקות יתר החברות בקבוצה, נוכח יתרת רווחים שלילית לחלוקה בחברת הבת, והתחייבות שלה שלא לחלק דיבידנדים במסגרת התניות פיננסיות מול הבנקים המלווים. על כן על חברת האם למצוא מקורות שיזרימו הון לקופתה באופן ישיר, כאשר מהלכים שאותם ניסתה לבצע בינתיים מול משקיעים פוטנציאליים לא הניבו פרי.

הפסדי ענק לדסק"ש וכור

מוקדם יותר היום דיווחו דסק"ש וכור על הפסדים קשים ברבעון השני של 2012 עקב הצניחה בקרדיט סוויס. כך עולה מדוחות החברות שבשליטת אי.די.בי של נוחי דנקנר.

כור ודיסקונט השקעות (החברה האם של כור והבת של אידיבי פיתוח) דיווחו במהלך היום על תוצאותיהן. דסק"ש הציגה הפסד של כ-1.26 מיליארד שקל ברבעון ושל כ-856 מיליון שקל בחצי הראשון של 2012, לעומת הפסד של כ-703 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ושל 374 מיליון שקל בחצי הראשון של 2012. זאת בעיקר על רקע הפסדים גדולים שנרשמו בכור על רקע ירידת מניית קרדיט סוויס והפסדי "מעריב" ברבעון.

דסק"ש הודיעה כי עקב הדוחות יוותרו חלק מהעובדים הבכירים על חלק משכרם, כאשר הקיצוצים ינועו בין 15%-25% מהשכר החודשי של עמי אראל נשיא החברה וסגני הנשיא.

בשורה התחתונה הציגה כור הפסד של כ-1.05 מיליארד שקל ברבעון השני לעומת הפסד נקי של 1.16 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מהדוחות עולה כי נכון לסוף הרבעון השני מחזיקה כור בכ-30.32 מיליון מניות קרדיט סוויס ויש לה רווח "על הנייר" של 124 מיליון שקל מההחזקה בבנק השוויצרי.