מעלות מורידה את דירוג אלביט הדמיה עם תחזית שלילית

מעלות: החברה עומדת בפני תלות במימוש נכסים, החלשות במצב הנזילות לאור העדר נגישות לשוק ההון, עומס פירעונות כבד בשנים הקרובות והעדר מתמשך של תזרימי מזומנים יציבים מפעילות שוטפת

כלכלני חברת הדירוג מעלות חותכים את דירוג החוב של אלביט הדמיה של מוטי זיסר מדירוג של BBB פלוס ל-BBB עם תחזית שלילית.

הורדת הדירוג לאלביט הדמיה משקפת את הערכת כלכלני מעלות לגבי העלייה בסיכון הפיננסי המתבטאת בתלות גבוהה במימושי נכסים, החלשות מצב הנזילות לאור העדר נגישות לשוק ההון, למול עומס פירעונות כבד בשנים הקרובות והעדר מתמשך של תזרימי מזומנים יציבים מפעילות שוטפת. "אנו מעריכים כי היתרות הנזילות והמקורות שאנו רואים ברמת וודאות גבוהה מספיקים לשירות החוב לשנה הקרובה בלבד".

להערכתנו, אומרים במעלות, הצעדים שהחברה ביצעה מתחילת השנה, לרבות מימוש הפורטפוליו בארה"ב, המלונות בהולנד ורשת גאפ בישראל, והשגת מימון על ידי GE לחברת הבת אינסייטק שיפרו את הנזילות של החברה, "אך בשל עומס הפירעונות הגבוה והצרכים השוטפים רמת הנזילות נשחקת במהירות".

התחזיות השליליות לגבי המצב הכלכלי באירופה עלולות להשפיע על יכולת החברה לממש את אחזקתה במלונות בבלגיה, על יכולתה של חברת הבת, פלאזה סנטרס ( 62% ), לייצר תזרימי מזומנים משמעותיים ועל ערכן של מניות פלאזה סנטרס שאותן החברה מציינת כמקורות הנזילות העיקריים לשנת 2013 .

במעלות מעריכים כי לאור התמשכות המשבר באירופה, קצב הפיתוח והמימוש של הנכסים בפלאזה סנטרס עלול להיות נמוך יחסית ולהשפיע לשלילה על יצירת התזרים עבור אלביט הדמיה. בנוסף, "אנו רואים בהסכם עם בעלי אגרות החוב של פלאזה סנטרס גורם המגביל את גמישותה הפיננסית של החברה".

המקורות הנוספים שעומדים לרשות החברה, כגון פרויקטי יזום המגורים בהודו ופעילות הביו-מד, טרם הבשילו ועל כן הם אינם מניבים תזרימי מזומנים בשלב זה. על כן, מימושם בשלב מוקדם עלול ליצור ערך נמוך יחסית. יחד עם זאת, "אנו רואים לחיוב את ההתקדמות שעושה החברה בקידום הפרויקטים בהודו ובפיתוח תחום הביו-מד בחודשים האחרונים, לרבות קידום היתרי בניה ומכירה בהודו, תוך בחירת שותף מקומי לקידום הפרויקטים, וכן התקדמות בפיתוח טכנולוגיות רפואיות בחברות הביו-מד, תוך הקטנת ההשקעה הנדרשת מצד החברה, אם כי בשלב זה קשה להעריך את תרומתם העתידית לחברה ואת מועד התממשותם".

עם זאת, במעלות מעריכים כי הנהלת החברה ממוקדת מאוד בביצוע התכנית העסקית שלה ופועלת במישורים רבים להקדמה ולהעלאת הערך בכל הסגמנטים של הפעילות.

צרו איתנו קשר *5988