בנק הפועלים: הוארכה ב-5 שנים כהונתם של סרוסי וקינן

יו"ר הידרקטוריון ומנכ"ל הבנק יישארו בתפקיד עד סוף 2017 ■ תנאי התגמול שלהם נשארים זהים, אך נקבעה תקרה שמעליה יופחת המענק של סרוסי וקינן במניות של הבנק

דירקטוריון בנק הפועלים החליט להאריך בחמש שנים נוספות את כהונתם של היו"ר יאיר סרוסי ומנכ"ל הבנק ציון קינן - עד לסוף שנת 2017. במסגרת הארכת הכהונה אישר הדירקטוריון גם את תנאי התגמול של היו"ר והמנכ"ל, שנשארים זהים לאלה שקיבלו עד כה.

יחד עם זאת, דירקטוריון פועלים החמיר בתנאי התגמול וקבע לראשונה תקרה לתגמול הכולל, באופן שאם הסדרי התגמול שאושרו יביאו לחריגה מתקרה זו, יופחת המענק שהיו"ר והמנכ"ל אמורים לקבל במניות של הבנק.

כמו כן, החליט הדירקטוריון להחמיר בתנאי המענק לרכישת מניות ליו"ר ולמנכ"ל, אם תוצאות הפעילות של הבנק יזכו אותם במענק כזה. ההחמרה באה לידי ביטוי בהארכת תקופת החסימה של מניות אלה משנתיים לארבע שנים.

פרט לכך לא יחול שינוי בתנאי השכר, המענק והתגמול ההוני שישולם ליו"ר ולמנכ"ל, כפי שהיו בחוזה הקודם.

צרו איתנו קשר *5988